Nacházíte se: Segmenty > Vysoké školy > Aktuality

Aktuality - VŠ

Posluchárny a seminární místnosti v novém

Vysoké školy současnosti nabízí moderní prostředí plné nejnovějších audiovizuálních technologií, které přednášejícím usnadňují práci a zároveň u studentů probouzejí zájem o výuku. Zejména v posledních 10 letech jde o velký kvalitativní skok od tabule, křídyči fixu k technice úzce spojené s výpočetní a digitální technologií. Jaké jsou tynejmodernější technologie, které se staly standardem vysokých škol?

PICT78538     PICT78551

90. léta 20. století

Není to tak dávno, co se využívaly osobní počítače, notebooky, vizualizéry, VHS rekordéry či DVD přehrávače. Naprostou novinkou té doby byl dotykový řídicí panel u řečnického pultu. Ohlasy jednotlivých uživatelů na technologii se značně lišily podle toho, pro jaký účel vybavení využívali. Vyučující si zatím jen pomalu zvykali na nové technologie, které jim v budoucnu mají významně ulehčit práci. Naopak při konferencích si účastníci, zejména ti zahraniční, pochvalovali vysokou úroveň AV techniky.

Přelom tisíciletí

Na přelomu tisíciletí se do popředí zájmu dostalo zejména ozvučení velkých poslucháren. Hlavním úkolem bylo dosáhnout kvalitního ozvučení zajišťujícího optimální kvalitu reprodukce zvuku a maximální srozumitelnost řeči přednášejícího. Svou premiéru si odbylo i multiprojekční řešení, na kterém je možné promítat dva obrazy vedle sebe. Řídicí systém se stal již samozřejmostí a v podstatě i nutnostní při vybavování univerzitních prostor. Novinkou se stal i interaktivní panel, například SMART Podium, umožňující úpravu promítaného podkladu během přednášky. Poznámky je pak možné zachovat a uložit do elektronické podoby. SMART Podium však snadno poslouží i místo tabule. Při vytvoření nové stránky může přednášející psát interaktivním perem a obsah promítat na plátno, které je dobře viditelné i ze zadních řad.

První dekáda 21. století

Největší výzvou pro vybavení studijních prostor, zejména na technických školách, se staly projekty, které respektují nejen současné, ale i budoucí trendy. Moderní vybavení tak oživí výuku a motivuje studenty ke studiu a myšlenkám na další rozvoj. Projekce, ozvučení, hlasovací systémy, videokonferenční řešení, dotykové tabule... to vše se pomalu stává standardním vybavením každé vysoké školy. Nové návrhy řešení již myslí i na komfort přednášejících, kdy veškeré elektronické zařízení posluchárny splývá v jednotný, snadno ovladatelný systém. Ve speciálně konstruovaných katedrách je umístěn řečnický pult včetně interaktivních či náhledových zobrazovačů spolu s ovládacím řídicím panelem. Nedílnou součástí vybavení se stala i videokonferenční jednotkas kamerovým systémem, umožňující vzdálený přenos přednášek do dalších výukových prostor.

Současnost

Při rekonstrukci jednotlivých místností vysoké školy je nutné nezapomínat na sjednocení technologického vybavení. Pokud bude vybavení jednotné, zaručí funkčnost i kompatibilitu, významně usnadní provoz i správu a v neposlední řadě optimalizuje náklady.Jednoduché ovládání unifikované ve všech místnostech je klíčovým faktorem, aby se přednášející cítil v nových prostorách komfortně a moderní vybavení plně využíval. A jak to vypadá na vysokých školách dnes? Podívejte se na jednotlivé projekty.


 

CESNET zaujal na Slovensku 3D přenosem robotických operací

AV MEDIA dlouhodobě spolupracuje se sdružením CESNET v oblasti medicínských internetových videopřenosů. Hodinový internetový přenos robotických operací ve formátu 3D předvedli pod vedením Ing. Jiřího Navrátila, CSc., specialisté sdružení CESNET na mezinárodním odborném semináři Využití informačních technologií ve zdravotnictví, který proběhl 20. října ve slovenské Banské Bystrici.

Jednalo se o dvě ukázky: z operace prostaty a z operace z oblasti ORL. Obě operace komentovali sami lékaři, a tak více než150 účastníků akce (lékařů a sálových sester) bylo přesně informováno o tom, co operatér provádí. Operace byly provedeny pod vedením primáře MUDr. Jana Schramla a MUDr. Karla Slámy ml. v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Účastníci konference mohli sledovat operace ze záznamu stereoskopicky ve vysokém rozlišení a zároveňposlouchat živé komentáře lékařů, kterým také mohli klást dotazy. I proto prezentace vzbudila velký ohlas. Vedle sdružení CESNET se na internetovém přenosu podílely slovenská akademická síť SANET a společnost AV MEDIA, unikátní 3D projektor poskytla norská firma ProjectionDesign.

Banskobystrický seminář Využití informačních technologií ve zdravotnictví společně pořádaly Odbor zdravotnictví Úřadu Banskobystrického samosprávného kraje, slovenská Regionální lékařská komora a slovenská Regionální komora zubních lékařů.

bb_47m    bb_54m


 

Velká aula Pedagogické fakulty UJEP modernizována

Od nového akademického roku mohou studenti a přednášející Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem využívat velkoplošnou dvojprojekci, videokamery, mikrofony a další moderní audiovizuální techniku. Koncem srpna byla po rekonstrukci slavnostně otevřena velká aula, na jejíž modernizaci se podílela AV MEDIA.

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je již padesát pět let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást Univerzity J. E. Purkyně byla před osmnácti lety dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout dalším fakultám ústecké univerzity, což lze považovat za záruky stability a kvality zázemí. Nyní se studenti a přednášející dočkali rekonstrukce velké auly, která posunula i technické možnosti na úroveň odpovídající standardům naší moderní multimediální doby.

ujep-otevreni
Slavnostní otevření – AV MEDIA představila nové výukové možnosti