Tvůrčí přístup k výuce na střední škole

| v 17:15 12. 12. 2014

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

Je tradiční způsob výuky efektivní na SŠ?student

Stačí k výuce dnešních studentů žijících v moderním světě plném různorodých technologií? Jsou takto vzdělávaní studenti schopni své znalosti aplikovat v následné praxi a podporovat stabilitu a ekonomiku naší země?

Otevřené závěry průzkumu - McKinsey „Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení“ (2009): „Výsledky českého základního a středního školství klesají, což ohrožuje budoucí ekonomickou konkurenceschopnost České republiky. Výhled je negativní a odkládání řešení znamená vysoké náklady.”

21. století a intenzivní vývoj společnosti přinášejí nové úkoly a kladou zcela nové nároky na vzdělávací systém. Dnešní studenti jsou digitální generace. Vyrůstají ve světě multimédií, jsou jimi obklopeni všude a vždy. Pro učitele je potom těžké udržet jejich pozornost nad tužkou a křídou. ICT jsou efektivním nástrojem, jak s využitím multimédií zvýšit nejen zájem, ale především zapojení studentů. Navíc zatímco tradiční frontální výuka ve třídě je jakýmsi masovým vzděláváním určeným pro průměrného žáka, ICT umožňují větší diferenciaci a individualizaci.

Moderní informační a komunikační technologie nechtějí a nemohou nahradit učitele. Naopak podporují roli a význam zkušených pedagogů, kterým se stávají osvědčeným nástrojem upoutání pozornosti a probuzení aktivity studentů a zdrojem k osvojování klíčových kompetencí budoucích absolventů škol.

Zapojme studenty do procesu jiným atraktivnějším způsobem.
ICT chápejme jako ucelený soubor technologií, které více zapojí studenty do sebevzdělávání, experimentování, týmové práce, projektového vzdělávání nebo tvorby odborného výukového obsahu. Zapojením ověřených technologií objevte možnosti jiného postupu vzdělávání pro konkurenceschopnost, rozšiřte možnosti výukových stylů, zvyšte míru zapojení žáků a podpořte tak aplikaci získaných dovedností a kompetencí v jejich následné praxi.

PODÍVEJTE SE, JAK VYPADÁ VÝUKA S ICT NA STŘEDNÍ ŠKOLEPotřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz