Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

< Zpět

Řídící systémy

| 29. 9. 2009

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

ridicisystemy

Proč integrované řídicí systémy?
V dnešní době se stále častěji při firemních prezentacích, poradách a schůzích používá různá audiovizuální a prezentační technika. Datovým projektorem počínaje, videorekordérem, CD a DVD přehrávačem, tunerem, videokonferenčním setem a ozvučením pokračuje a zatemněním, plátnem, osvětlením a klimatizací konče. A takováto technika nemusí nutně být pouze součástí firemních prezentačních prostor, stačí si vzpomenout na vzrůstající oblibu domácího kina.


Čím více přístrojů ale uživatelé používají, tím více se jejich ovládání stává složitější a nepřehlednější. Stačí si uvědomit, že jestliže dnes má téměř každý audiovizuální přístroj svůj dálkový ovladač, tak jejich počet
v průměrně vybavené místnosti se pohybuje mezi 4 až 10. Navíc pro ovládání osvětlení, žaluzií a zatemnění potřebujete další vypínače, zpravidla umístěné na stěně. Další přístroje (např. mixážní pulty) ani dálkový ovladač nemají a při jejich ovládání je nutné
k nim dojít a požadovanou funkci zvolit přímo na nich. Pokud je systém jenom trochu složitější, je pro jeho ovládání standardními způsoby nutné znát celou strukturu systému a to může vyžadovat i kvalifikovaného pracovníka pro obsluhu, aby se zamezilo chybám v ovládání, které v některých extrémních případech mohou vést i ke zničení nebo poruše přístrojů.

Stránky výrobců:

AMX

CUE


ridicisystemy3

Jak to všechno funguje?
Integrované řídicí systémy se skládají z centrální řídicí jednotky a ovládacích panelů. Centrální řídicí jednotka je vlastně specializovaný počítač, který přijímá povely z ovládacích panelů a dále vysílá příkazy pro ovládání jednotlivých přístrojů. Umí ovládat jak infračervenými povely, tak i zařízení ovládaná sériovými porty (poloprofesionální a profesionální technika), dále má zabudovaná spínací relé (např. pro ovládání osvětlení a zatemnění) a univerzální vstupy a výstupy pro připojení nejrůznějších druhů senzorů (např. teplotní čidla, kontrola zavření oken). Zařízení, která jsou ovládána infračerveně, mají přímo na svých přijímacích čidlech připevněny IR vysílače, takže nemůže dojít k tomu, že přístroj zadaný příkaz nevykoná, (což se snadno může stát, ovládáte-li přístroj obyčejným dálkovým ovladačem a na přístroj nenamíříte).


{phocagallery view=category|limitstart=0|limitcount=50|detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|categoryid=55}

To, co se má vykonat po stisknutí tlačítek, je možno libovolně naprogramovat a navíc kontrolovat, zda vůbec lze daný příkaz provést. Například po stisku tlačítka „PŘÍPRAVA PROJEKCE“ se automaticky spustí plátno, zapne projektor, nastaví se požadovaná hladina okolního osvětlení a spustí se žaluzie. Pokud ale zapomenete zavřít některé okno, systém Vás upozorní na to, že příslušné žaluzie na oknu spustit nelze a že je nejprve nutné okno zavřít.


CS0375_touchCUE-7

To, co ale uživatel z řídicího systému uvidí, jsou ovládací panely. Těch existuje celá řada typů a volí se dle požadavku zákazníka. Nejčastěji se používají ploché dotykové obrazovky. Na této obrazovce máte zobrazeny ovládací prvky přístrojů, které chcete ovládat. Obsah obrazovek se interaktivně mění podle toho, co právě ovládáte, např. promítáte-li film z DVD přehrávače, uvidíte na obrazovce ovládací prvky tohoto přehrávače a nikoli přístrojů, které v daném okamžiku nejsou třeba (magnetofon, vizualizér aj.).

Zvolit si můžete velikost ovládací obrazovky, zda má být černobílá, barevná, zda má být volně položená na stole, zabudovaná ve stolu či ve zdi, zda má být připojena kabelem, či zda má být bezdrátová. Nejdokonalejší typy dotykových obrazovek mají zabudovaný i videovstup a tak na ní v okénku můžete i sledovat, co se právě promítá na plátno – dotyková obrazovka tak slouží i jako kontrolní náhledový monitor.


Pokud budete chtít ovládat menší množství přístrojů, můžete místo dotykové obrazovky použít různě velké tlačítkové klávesnice či dálkové ovladače.

Ovládací prvek nemusí být pouze jeden. Například pro použití v konferenčních sálech je typická konfigurace menšího dotykového panelu pro přednášejícího, kde jsou k dispozici pouze základní funkce a většího dotykového panelu v režii, kdemůže technik nastavit detailně každý přístroj a konfiguraci sálu. Do řídicího systému je rovněž možné zapojit i obyčejné vypínače na zdi, aby bylo možno například osvětlení ovládat běžným způsobem (a aby po příchodu do místnosti nebylo nutné hledat dotykovou obrazovku.

V poslední době s rozvojem internetu a mobilní komunikace k možnostem ovládání přibyly další. Jednou z nich je možnost ovládání pomocí SMS zpráv. To můžete využít např. ve vašem bytu – před odchodem z práce si pomocí mobilního telefonu zapnete saunu a po příchodu domů se rovnou můžete začít saunovat a nemusíte čekat na roztopení. Další možností je ovládání přes internet – pomocí prohlížeče se připojíte na adresu svého řídicího systému a přes prohlížeč můžete ovládat techniku stejně, jako kdybyste seděli přímo v místnosti. To jistě ocení správci budov, kde je mnoho prezentačních místností, nebo firem, které mají místnosti rozmístěny v různých městech. Obliba tohoto způsobu ovládání roste úměrně s oblibou videokonferenčních systémů, jejichž funkčnost je možností dálkového řízení umocněna.

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz