Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

< Zpět

Tlumočnická a hlasovací technika

| 30. 9. 2009

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

Tlumočení

vícekanálové pro více jazyků
bezdrátový přenos

Audiokonferenční systémy

řízení diskuse
překlad
prezence přítomných

Hlasovací systém

 • Umožňuje:
  okamžité zjištění mínění auditoria
  okamžité vyhodnocení hlasování
  adresné i anonymní hlasování
  archivace výsledků hlasování
 • Ideální pro:
  interaktivitu auditoria
  vědomostní testy
  školení
  soutěže
  marketingové průzkumy
  valné hromady
Tlumočení a audiokonferenční systém

26

Při vícejazyčných a mezinárodních konferencích je potřeba zajistit tlumočení na profesionální úrovni. Tlumočníci obvykle sedí v kabině v zadní části sálu. Je důležité, aby tlumočníci viděli na přednášejícího a mohli sledovat běžící prezentaci, z toho důvodu je dobré do kabin umístit náhledové monitory. Překládané jazyky jsou distribuovány z tlumočnických kabin přímo do delegátských staniček. Delegát si zvolí na své jednotce jím preferovaný jazyk a pomocí sluchátek, aby nerušil ostatní delegáty, naslouchá jednání v jím požadovaném jazyku.

V případě velkého množství jazyků či konference, kdy všichni delegáti potřebují mikrofon, aby se mohli zapojit do diskuse, je nejlepší využít audiokonferenční systém. Překládané informace lze zároveň distribuovat infračervenou nebo jinou bezdrátovou technologií tak, aby nebylo možné tyto přenášené informace monitorovat mimo vymezené jednací prostory. Takovýmto způsobem lze distribuovat až 32 jazykových kanálů a díky nově používané digitální technologii i bez omezení slunečním světlem nebo nevhodným typem osvětlení v sále.

Hlasování

Řada kongresů, konferencí, sympozií a seminářů začala využívat interaktivní vstup auditoria do průběhu jednání. Při používání hlasování si například můžete ověřit znalosti účastníků semináře. Prezentátoři často využívají hlasování k „probuzení“ a aktivitě účastníků (zvláště po obědové pauze) a dostávají je tak opět do pozice vnímajících účastníků semináře. Hlasování se používá při schvalování různých legislativních úkonů, například stanov velké akciové společnosti, při odsouhlasování závěrečné rezoluce z mezinárodní konference, pro marketingový průzkum, interaktivní kasuistiky, vědomostní testy apod.

Specializovaný hlasovací software dovoluje podstatně více – mnoho násobný výběr, test správné odpovědi, nastavitelnou váhu hlasů atd. Výsledky hlasování lze ihned zobrazit na různých typech displejů, Možnost anonymních odpovědí překonává u respondentů ostych i strach z odmítnutí špatné odpovědi. Na druhou stranu, je-li potřeba, lze zajistit identifikaci hlasujících.

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz