Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

< Zpět

FREESTORM

| 16. 8. 2012

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

Znáte lepší způsob, jak spolupracovat ve firemním prostředí?

freestorm1

Výrobní firmy zefektivnily výrobní postupy a zavedly některé z těchto metodik např. LEAN, SixSigmu, Kaizen atp. Obchodní firmy nasadily CRM pro zefektivnění vztahů se zákazníky a postupně jej doplňují o zákaznické portály a sociálními sítěmi. Firmy jsou dnes řízeny moderními ERP informačními systémy. 

zaujmi_zapoj_zefektivni_01-1_4

Špičkové technologie se staly součástí našeho pracovního i soukromého života, ale jak tyto změny skutečně ovlivňují naši vnitro firemní komunikaci a vzájemnou spolupráci? A přitom efektivní způsob spolupráce je nedílnou součástí každé úspěšné firmy.


Způsoby efektivní produktivity práce a spolupráce zaměstnanců je palčivou otázkou, kterou si klade většina HR manažerů, obchodních manažerů, ředitelů nebo majitelů společností. Jak tedy dosáhnout lepších výsledků v komunikačním procesu napříč všemi odděleními? Jak současně ušetřit náklady, odlišit se od konkurence a zvýšit zisk? Jak srozumitelně zapojit všechny účastníky při jednáních, poradách nebo konferencích? 


FREESTORM – brána do efektivní komunikace

Řešení FREESTORM podporuje vyšší kreativitu a současně vytváří nové možnosti, jak jednotlivé myšlenky manažerů a všech zaměstnancůefektivněji zachytit a posunout je k smysluplným závěrům. Díky tomu dochází k vyššímu porozumění, pochopení a zapojení všech, kterých se konkrétní problematika týká. Současně s nasazením řešení FREESTORM ve firmách a ostatních organizacích dochází k úspoře času při řešení úkolů a snížení nákladů, které s tím souvisí.  Proč je FREESTORM efektivní bránou pro vnitrofiremní komunikaci? Čím se odlišuje od ostatních komunikačních nástrojů? A jaké výhody nabízí? 

Představme si stěžejní pilíře, o které se FREESTORM opírá nebo se s nimi seznamte na inspirativních setkáních. Setkání je určeno všem, kteří se chtějí dozvědět, jak efektivněji spolupracovat ve firemním prostředí.

Registrujte se na www.avmedia.cz/setkanifirmy.


04_zaujmi

  

ZAUJMI

Připravte si podklady pro porady v programech, na které jste zvyklí např. v PowerPointu, Wordu či Excelu.

Vaše představy a návrhy budou mnohem zajímavější a poutavější díky dokonalé spolupráci mezi interaktivní tabulí SMART Board, nástroji MS Office, Autodesku a ostatními SWaplikacemi.

Díky tomuto spojení získáte přehlednější a názornější výstupy a  závěry při  individuálním jednání nebo diskusích
v týmu.

Navíc dotyková plocha Interaktivní tabule SMART Board umožňuje  ovládat výše zmiňované aplikace přímo na tabuli
funkcí SMART Ink.  Zápisy, připomínky, nákresy,  změnová řízení se stanou nedílnou  součástí aktuálně otevřených
SW aplikací.

  •  Vylepšená spolupráce s MS Office
  •  SMART Ink

ZAPOJ

Úspěch porady a kvalitní závěry z jednání nezávisí jen na prezentujícím je potřeba vhodně zapojit celou skupinu.

Interaktivní tabule SMART Board s novým software SMART Meeting Pro 3.0 nabízí elektronický flipchart. Barevnými popisovači vyjádříte svou myšlenku, funkcí SMART Ink zpřesníte rukopis a jednoduše přenesete texty a čísla do elektronické podoby.

Navíc s novou Galerii SMART Meeting Pro lze do zápisu doplnit širokou škálu symbolů, obrázků a tvarů, které oživí samotný text. Vytvořené knihovny jsou připraveny na rychlou práci např. pro SWOT analýzu, benchmarking, časové harmonogramy či jiné pracovní prostupy.

Potřebujete si vytvořit vlastní galerii, žádný problém. Jednoduše vložíte do galerie nově vytvořený podklad. Interaktivní tabule navíc podporuje práci dvou lidí současně.

  • Galerie obrázků, předmětů tvarů
  • Knihovna schémat a digramů
 

04_zapoj

04_zefektivni

 

ZEFEKTIVNI

Potřebujete se spojit se vzdálenými účastníky (zaměstnanci) odkudkoliv a kdykoliv?

Potřebujete všechny zúčastněné strany vhodně zaujmout a zapojit? Pro software SMART Bridgit to není problém. Díky jeho vlastnostem vnesete do vašich jednání novou dimenzi pro spolupráci na dálku.

Vzdálení účastníci se mohou z l  libovolného místa zapojit nejen slovem a obrazem, ale navíc mohou  datové podklady postupně editovat.

I když jsou podklady prezentovány na dálku, zachovávají si vysokou míru interaktivity, nejenže vzdálená strana (zaměstnanec) prezentaci sdílí, ale navíc jí může připomínkovat a dle potřeby upravovat. Po ukončení práce stačí prezentaci nebo ostatní přílohy uložit v SMART Meeting Pro  ve formátu PDF.

  • PDF editor
  • Připojení vzdálených účastníků – SMART Bridgit

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

FREESTORM zajistí organizovanou podporu pro vzájemnou spolupráci od samotného zaujetí, zapojení a zefektivnění všech pracovních týmů, ale navíc zajistí jednoduchou obsluhu a ovládání pomocí jednoho tlačítka.

Jednoduše lze přepínat vstupy na dotykovém panelu. Dále lze přecházet mezi bílou plochou (elektronickým flipchartem) a pracovní plochou na které prezentujeme jakoukoliv softwarovou aplikací. Interaktivní tabule SMART Board navíc rozpozná, kdy pracujete prstem a kdy elektronickým popisovačem, podle toho automaticky přizpůsobuje styl práce.

Ovládání se stane intuitivní záležitostí od manažera počínaje po IT správce nebo asistentu konče. Jednoduchost, intuitivnost a efektivnost jsou hlavní přínosy, které z FREESTORM tvoří bránu pro vnitrofiremní komunikaci.

  • SMART Chytrý dotyk a gesta
  • Jednoduchá obsluha a instalace
 

04_zaujmi

05_Jednoducha_obsluha

 

INTEGRACE

FREESTORM je připraven pro plnou podporu a integraci s ostatními IT technologiemi. Tímto krokem se otevírají nové možnosti, jak FREESTORM plnohodnotně nasadit při týmové spolupráci např. v oblasti unified communication - Microsoft Lync, WebEx, CISCO Synch atp.

Další výhodou  FREESTORM je jeho plná otevřenost, díky které lze  do celkového prostředí navrhnout např. řídící a rezervační systémy umožňující  kontrolovatelnost, využitelnost a správu všech integrovaných celků.

FREESTORM je možné nasadit v jakémkoliv průmyslovém odvětví např. ve výrobním průmyslu, stavebnictví, architektuře, strojírenství, zdravotnictví, finančních službách, IT sektoru  atp.

  • Aktivní spolupráce s CISCO Synch a WebEx
  • Aktivní spolupráce s Microsoft Lync
Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz