Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

< Zpět

Zasedání povodňové komise

| 22. 12. 2010

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

Co se děje při zasedání Povodňové komise v Moravskoslezském kraji:

  • Český hydrometeorologický ústav informuje komisi o očekávaném vývoji počasí pro Moravskoslezský kraj, seznámí ji nad konkrétními aktuálními daty s množstvím srážek, oblačností, radarovými snímky a seznámí komisi s prognózou nejbližšího vývoje meteorologické situace na postiženém území.
  • Vodohospodářský dispečink Povodí Odry seznámí komisi s modelem srážkoodtokových poměrů území, informuje o stavu na jednotlivých měřících místech v kraji a prezentuje model pravděpodobného vývoje povodňové situace.
  • Hasiči, záchranáři a policie informují o nasazených silách a prostředcích při řešení události, definují potřeby na místě, informují o evakuaci obyvatel nebo její předpokládané potřebě a seznámí komisi s dalšími plánovanými kroky pro řešení mimořádné události.
  • Národní dopravní informační centrum zajistí dostatečnou informovanost na svých pozemních komunikacích a zabrání přístupu vozidel tam, kde tomu bude bránit živelní pohroma.
  • Povodňová komise vyhodnotí všechny předané informace a po projednání všech plánovaných potřebných kroků a opatření rozhodne o dalším postupu prací při řešení krizové situace. Tato opatření jsou cestou vedení jednotlivých složek předána na operační střediska složek IZS v IBC a jejich prostřednictvím dále k jednotkám a orgánům na místě události. Pro zpřesnění předávaných informací a urychlení jejich aplikace je velkým přínosem i to, že operační důstojník na IBC může průběh jednání povodňové komise sledovat prostřednictvím datavideokonference a rychle tak reagovat a připravovat opatření směrem k místu události.

Závěrem lze konstatovat, že kvalita a úspěšnost zásahů při řešení mimořádných událostí bude vždy záležet na lidech, jak budou ochotni a schopni nové možnosti DATAVIDEOKONFERENČNÍ komunikace využít. V Moravskoslezském kraji se podařilo vytvořit takové podmínky, které stále více usnadňují práci Integrovaným záchranným složkám a ostatním institucím či správním orgánům. K dispozici mají tu nejmodernější komunikační a informační techniku, která umožní efektivně nastavit procesy při koordinaci rozsáhlých havárií, mimořádných událostí na území o rozloze 5 500 km2 s 1 260 000 obyvateli. Doufejme, že Moravskoslezský kraj nebude jediným krajem, který si dovede efektivně, bezpečně a rychle poradit s mimořádnými událostmi.

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz