Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

< Zpět

Reakce FN BRNO

| 21. 2. 2011

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

Ortopedicko traumatologické symposium - Masarykova univerzita Brno

http://www.youtube.com/watch?v=vNRIxzAF9DU

Efektivní nemocnice 2010

http://www.youtube.com/watch?v=BJ5iGRsuj2E
Stourac_    
operacni_sal_
Petr Štourač - vedoucí lékař anesteziologického oddělení FN Brno

Ilustrační fotografie z operačního sálu - videokonferenční přenos na dálku

Proč jste se rozhodli využívat videokonferenční přenosy mezi operačními sály FN Brno a kampusem Masarykovy univerzity?

V roce 2009 jsme s kolegy začali řešit efektivnost provozu na centrálních operačních sálech, zejména jsme diskutovali otázku, jak zefektivnit procesy výuky všech typů zdravotnických profesí. Vycházeli jsme z několika základních předpokladů, a to zejména, že výuka na operačních sálech je nezbytnou součástí studijní praxe budoucích lékařů. V minulosti se mohli studenti zúčastnit jen fyzického sledování zákroků přímo z prostor operačního sálu. Většina z nich bohužel neměla příležitost se na zákrok podívat z blízka, protože celá skupina studentů zabraňovala volnému výhledu na operovaný objekt. Z pohledu výuky se jednalo o metodu s minimálním praktickým dopadem!

Našim hlavním cílem bylo najít takové řešení, které umožní detailně zaznamenat celý průběh operace. Všechny požadavky se podařilo vyřešit díky propracované videokonferenční infrastruktuře mezi Fakultní nemocnicí a nově vybudovanému kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Společnosti AV MEDIA, která se podílela na celkové videokonferenční infrastruktuře, se navíc podařilo pro naše potřeby navrhnout mobilní videokonferenční jednotky (vozíky), které lze jednoduše použít při operacích.

Pracovní úkony z operačních sálů jsou nyní mnohem přehlednější a dostupnější pro výuku mladých mediků. Jejich studijní praxe se mnohem lépe prohlubuje a současně vytváříme efektivnější a přirozenější zázemí pro jejich budoucí povolání.


Uher_   
      V tomto roce jsme na MU připravili Ortopedicko-traumatologické symposium věnované rekonstrukčním operacím ramenního kloubu. Setkání bylo určeno pro lékaře, ortopedy a traumatology z nemocnic celé České republiky a Slovenska, kteří se touto oblastí specializují. Snahou je dostat na jedno místo celou špičku odborníků a navzájem se informovat o získaných zkušenostech a znalostech v daném oboru. Konferenci jsme uspořádali v prostorách Masarykovy univerzity, protože se zde podařilo vybudovat vynikající videokonferenční spojení s operačními sály FN v Brně. Operace máme možnost vidět v HD kvalitě z několika pohledů a další výhodou je živé komentování operačního zákroku přímo z konferenčních prostor do místa operačního sálu nebo opačně.  
Tomáš Uher – klinika úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz