Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

< Zpět

ICT ve výuce na střední škole

| 9. 8. 2011

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

ICT umožňují zapojit studenta různou měrou a mají nemalý vliv nejen na kvantum, ale i kvalitu přijatých a zapamatovaných informací.

Uvedené technologie mohou představovat portfolio učeben / pracovišť na moderní střední škole 21. století. Od multimediální učebny až po plně digitální třídu - kliknutím na příslušné políčko matice zobrazíte podrobnější informace o výukových možnostech.

„Kvalita vzdělávání vzniká při výuce žáka ve třídě.“ (Ondřej Šteffl, SCIO)Odborné učebny

Jazykové učebny – digitální jazyková laboratoř Robotel

ucebny_img_1
ucebny_img_5
 

Moderní digitální multimediální jazyková laboratoř umožňuje vysokou efektivitu výuky jazyků, díky které lze více respektovat individuální tempo jednotlivých studentů, diferencovat výuku. Nadanější studenti mohou plnit složitější úkoly a lze tak rozvíjet jejich potenciál. Při komunikaci student využívá bohaté nabídky výukových materiálů s vysokou kvalitou zvuku, která podporuje autenticitu jazyka. Různorodými aktivitami, mezi které patří poslech, psaní, vlastní záznam s aktivním porovnáním nebo simultánní záznam, jsou studenti motivování k aktivnímu zájmu o výuku jazyků s vyšší podporou komunikace na dané téma. Pedagogovi tento moderní interaktivní nástroj umožňuje kontrolu práce studentů při individuální nebo skupinové výuce s využitím různorodých materiálů bez nutnosti další úpravy.


Přírodovědné učebny a laboratoře – měřicí systémy PASCO

ucebny_img_2
ucebny_img_6
 

Vybavte přírodovědné učebny moderními digitálními nástroji pro názornější a atraktivnější výuku s osobním prožitkem studentů. Využijte digitálního měřicího systému čidel, senzorů a experimentálního zařízení PASCO, se kterým si studenti velice jednoduše ověřují přírodní zákony v praxi nejen v laboratořích, ale také při projektové výuce přímo v terénu. Lokalizované softwary DataStudio či SPARKvue, umožňující nastavení parametrů jednotlivých měřených hodnot, okamžitě graficky znázorňují, zaznamenávají a vyhodnocují zkoumaný jev napříč všemi přírodovědnými předměty. Zvyšte zájem Vašich studentů o přírodní vědy a tím o obory, které byly vždy tradiční a nedílnou součástí hospodářství České republiky.


3D učebny a laboratoře

ucebny_img_3
ucebny_img_7
 

I v v běžných posluchárnách může mít moderní pedagog k dispozici nejnovější možnosti vizualizace ve formě 3D stereoskopické projekce. Díky 3D projekci koncentrujete pozornost studentů a můžete jim představit jinak nedostupné či nepostřehnutelné detaily, lépe se prezentují vlastnosti technologických či jinak komplikovaných prvků (např. obrovské strojařské modely) a procesů. Prostřednictvím 3D brýlí se student stává součásti děje, obsah lze dokonce vytvořit v interaktivní formě (tracking). Není již žádný důvod zůstávat jen u standardní „2D“ projekce, vždyť i realita není plochá! Technologie 3D zobrazení již není doménou bohatých firem, dnes máme celou škálu cenově dostupných systémů. Umíme Vám navíc poradit i s výukovým digitálním 3D obsahem.


Mediální výchova a školní informační obrazovky – multimediální systém Adtraxion

ucebny_img_4
ucebny_img_8

 

Mediální výchova směřuje k naplnění dvou základních cílů. Prvním z nich je pěstování kritické reflexe médií a jejich obsahu. Druhým cílem mediální výchovy je praktická příprava jednotlivce na samostatné využívání médií (tzv. learning-by-doing koncept). Studenti učí vyhledávat informace a realizovat vlastní myšlenky a nápady pomocí multimédií. Studenti mohou připravovat vlastní obsah pro zobrazovače umístěné ve vstupních prostorách a chodbách škol, v jídelnách nebo v tělocvičnách a sportovištích. Pro správu a distribuci multimediálního obsahu s podporou velkého množství formátů slouží systém Adtraxion. Na obrazovkách můžete zobrazit informace o školních akcích, rozvrhu hodin a suplování, jídelníčku nebo úspěších a práci studentů z různorodých hodin. Velmi dobře lze využít systém Adtraxion také k informování rodičů nebo propagaci partnerů a sponzorů školy.

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz