Nacházíte se: O firmě > Bezpečná firma

Bezpečná firma

Projekt Bezpečná firma vznikl  v  návaznosti  na politiku integrovaného systému služeb našim klientům a v souladu s důrazem na kvalitu námi poskytovaných služeb.

Klademe velký důraz na teoretické a praktické proškolení našich technických pracovníků, kteří se podílejí na realizaci zakázek. Dbáme na jejich  profesní způsobilost nejenom v rámci povinné legislativy v oblasti BOZP a PO, školení  Vyhlášky 50 apod.  Školení, poskytovaná k tomuto účelu našim zaměstnancům, vedeme od roku 2011 jako projekt Bezpečnostní akademie směrovaný na technická oddělení.

V souladu s platnými legislativními normami je vedena také veškerá dokumentace, která provází naše zakázky od kontaktu s obchodním oddělením až po realizaci  s důrazem na co největší transparentnost, jasnost a konečně i jednoduchost.

V konečném důsledku se tak naši klienti mohou spolehnout na profesionálně zdatný a znalý technický tým naší společnosti, který je v maximální  míře schopen vyjít vstříc potřebám zákazníka při minimalizaci rizik z realizace zakázek vyplývajících.

Bezpečná firma – další z atributů kvality, který nabízíme našim zákazníkům.

 

Technologický postup AV MEDIA, a.s.pdf
Organizační směrnice při realizaci instalací.pdf   
Rizika a opatření AV MEDIA, a.s. při realizaci zakázek.pdf