Nacházíte se: O firmě

O společnosti

firma2009

CAVSP_Emerald_F

 

Portfolio našich služeb zahrnuje prodej a pronájem prezentační techniky, systémovou audiovizuální integraci a další služby, které poskytujeme na nejvyšší technické úrovni.

S produkty společnosti se setkáte v konferenčních a zasedacích místnostech, na dispečerských pracovištích s nepřetržitým provozem, v učebnách a školicích místnostech, u speciálních simulačních a 3D aplikací, na veletrzích a na mnoha dalších místech.

 domecek


HodnotyAbychom naplňovali naše poslání a dosáhli vytčených cílů, uznáváme jako společnost i jednotlivci trvalé hodnoty, které jsou základem našeho jednání.
Partnerství

Věříme v dlouhodobý rozvoj vztahů s našimi zákazníky, zaměstnanci i dodavateli, protože jen tak můžeme trvale vytvářet hodnoty. Usilujeme o nejvyšší kvalitu našich služeb a interakce s našimi partnery, abychom zvyšovali důvěru a posilovali tak naši pozici na trhu.


Inovace

Jako leader přijímáme zodpovědnost za inovace a rozvoj trhu. Zkoumáme nejnovější trendy a možnosti jejich využití v praxi. Takto se připravujeme na budoucí změny  a příležitosti k dalšímu rozvoji. Pro naše zákazníky to znamená, že kombinujeme osvědčená i velmi inovativní řešení, která jim dlouhodobě poskytují vysoký užitek.Integrace

Stále máme na mysli, aby naše systémy pomáhaly uživatelům dělat jejich práci účinněji. Proto integrujeme různé technologie a jejich ovládání, aby práce s nimi byla snadná a praktická. Věříme, že technika má lidem uvolňovat ruce ke kreativní práci a účinné komunikaci.

Lidé

Jsme si vědomi, že náš úspěch a možnost naplňovat potřeby našich zákazníků závisí na znalostech, schopnostech a týmové práci našich lidí. Proto usilujeme o pracovní prostředí, které vedle orientace na výkon, vede i k odbornému růstu, vzájemnému respektu, podpoře a hrdosti za společné výsledky.Prosperita

Za práci, která naplňuje potřeby našich klientů, očekáváme odpovídající odměnu. To nám umožňuje budovat a rozvíjet naše klíčové kompetence i zajistit dlouhodobou perspektivu našim zaměstnancům i klientům.Vize

Staneme se přirozenou volbou zákazníků a zaměstnanců v ČR a předním dodavatelem audiovizuálních řešení v Evropě.


Strategické cíle

1. Dosáhnout a udržet pozici 1 nebo 2 v obsazených tržních segmentech (horizontálně i vertikálně).

2. Překonávat ekonomické ukazatele vykazované srovnatelnými společnostmi v celosvětovém měřítku.

3. Dlouhodobě usilovat o nadšené zákazníky.

4. Přitahovat talenty a udržet si zapojené zaměstnance.