Nacházíte se: O firmě > OPPA – Projekt vzdělávání > AVIT

OPPA – Projekt vzdělávání - AVIT

Společnost AV MEDIA, a.s. realizuje další projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita


Praha, 30. září 2013 – AV MEDIA, a.s. ukončila projekt „AVIT AV MEDIA“ v rámci operačního programu OPPA, ve 4. výzvě.

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který v období let 2007 – 2013 využívá prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

Předmětem projektu byla inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během projektu. Projekt byl určen pro stávající zaměstnance do 30 let, ale i nové zaměstnance v této věkové kategorii, celkem byl plánován pro 60 osob.

Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci a odbornost těchto zaměstnanců AV MEDIA, a to především v odvětví IT. Jednotlivé aktivity projektu byly zaměřeny na externí a interní vzdělávání.

V rámci projektu se zaměstnanci školili v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání:

 • Projektové řízení – celkem proběhlo 16 školicích dnů pro 2 skupiny s dodavatelem Sanek, s.r.o., aktivita byla splněna
 • CTS Certifikace Infocomm – proběhlo již 6 dnů certifikace s dodavatelem Infocomm a  on-line kurzy pro vybrané zaměstnance, aktivita byla splněna
 • IT kompetence – celkem proběhlo již 310 hodin školení na vybraná témata s interními lektory a 19 dnů s různými externími dodavateli
 • Interní IT workshopy – celkem proběhlo již 1280 hodin školení na vybraná témata s interními lektory
 • Jazykové specializované vzdělávání – proběhlo 48 dnů intenzivních kurzů a 6 dnů přípravy na CTS s dodavatelem Spěváček, aktivita byla splněna

Projekt lze celkově hodnotit jako úspěšný. Dílčí cíle se dařilo plnit. Příp. drobné problémy byly operativně řešeny a průběžně komunikovány s Magistrátem hl.m.Prahy tak, aby byly co nejdříve odstraněny.


Jediným neúspěchem bylo nenaplnění hodnoty počtu zapojených zaměstnanců. Do konce projektu bylo do vzdělávání zapojeno 40 zaměstnanců z jednotlivých oddělení společnosti. Plánovanou hodnotu 60 zaměstnanců se bohužel nepodařilo naplnit.  Plán byl nadsazený, počítal s nově vytvořenými pracovními místy, které se nakonec nenaplnily.


Projekt byl pro společnost velmi přínosný. Zaměstnanci si zvýšili své znalosti zejména v oblasti IT, jež je pro společnost strategická. Výstupy z realizovaného vzdělávání a hodnocení školení budou podkladem pro další plánování interního vzdělávání společnosti.


Zároveň vzniklo ke každé aktivitě nespočet manuálů a školicích materiálů, které budou také využívány i po ukončení projektu.


Společnost AV MEDIA, a.s. realizuje další projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita


Praha, 30. dubna 2012 – AV MEDIA, a.s. již 4. měsíc realizuje již v pořadí 2. projekt - „AVIT AV MEDIA“ v rámci operačního programu OPPA, ve 4. výzvě.

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který bude v období let 2007 – 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

Předmětem projektu je inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během projektu. Projekt je určen pro stávající zaměstnance do 30 let, ale i nové zaměstnance v této věkové kategorii, celkem 60 osob. Projekt poběží po dobu 20 měsíců.

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a odbornost těchto zaměstnanců AV MEDIA, a to především v odvětví IT. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na externí a interní vzdělávání.

V rámci projektu se zaměstnanci školí v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání a bylo již realizováno:

 • Projektové řízení – 1 odškolený den
 •  CTS Certifikace Infocomm – 3 odškolené dny
 •  IT kompetence – 39 hodin
 • Interní IT workshopy – 13 hodin
 • Jazykové specializované vzdělávání - 0 hodin

Prozatím projekt probíhá bez problémů a vstoupilo do něj 9 zaměstnanců.


Společnost AV MEDIA, a.s. pokračuje v projektu AVIT v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita


Praha, 16.dubna 2013 – AV MEDIA, a.s. realizuje již 15. měsícem projekt „AVIT AV MEDIA“ v rámci operačního programu OPPA, ve 4.výzvě.

Projekt poběží ještě dalších 5 měsíců. Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který bude v období let 2007 – 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

Předmětem projektu je inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během projektu. Projekt je určen pro stávající zaměstnance do 30 let, ale i nové zaměstnance v této věkové kategorii, celkem 60 osob. Dosud bylo do projektu zapojeno cca 37 zaměstnanců z jednotlivých oddělení společnosti. Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a odbornost těchto zaměstnanců AV MEDIA, a to především v odvětví IT. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na externí a interní vzdělávání.

V rámci projektu se zaměstnanci školí v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání:

 • Projektové řízení
 • CTS Certifikace Infocomm
 • IT kompetence
 • Interní IT workshopy
 • Jazykové specializované vzdělávání

Do interního vzdělávání bylo zapojeno již celkem 17 interních lektorů, kteří školí své kolegy v oblasti IT kompetencí a workshopů. Další interní lektoři ještě budou pravděpodobně průběžně do konce projektu přibývat. Dosud bylo odučeno celkem 542 hodin z 1018 plánovaných (došlo k navýšení dotace hodin na IT kompetence). Dle zpětné vazby jsou zaměstnanci s interními školeními spokojeni. Zejména oceňují přesah školení do praxe a praktičnost zkoušek, které nejsou zaměřeny jen na teoretické vzdělávání. 

Externí vzdělávání je realizováno prozatím se 3 dodavateli – Sanek (Projektové řízení), Infocomm (CTS certifikace a IT kompetence) a Spěváček (angličtina). Se všemi probíhá spolupráce bez problémů. Celkově bylo prozatím vyčerpáno cca 512,8 tisíc Kč z 1,07 mil.Kč plánovaných na externí dodávky (náklady se snížily na úkor interních školení). Z pohledu plánu zbývá u projektového řízení odškolit celý cyklus ještě u 1 skupiny osob, tj. 8 dní. U CTS certifikací čeká účastníky 2-denní příprava na 1-denní certifikace s cílem získat celkem 10 certifikovaných osob. IT kompetence probíhají průběžně, do konce projektu zůstává ještě k odškolení 9 dnů. U jazykového vzdělávání probíhá plnění dle potřeb jednotlivých zaměstnanců, každé skupině zbývá k vyčerpání jiná časová dotace.

Projekt doposud probíhá úspěšně, dílčí cíle se daří plnit. Byla schválena 3.monitorovací zpráva a v září 2013 se bude odevzdávat poslední - závěrečná.


Společnost AV MEDIA, a.s. zahájila další projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita

Praha, 14.prosince 2012 – AV MEDIA, a.s. realizuje již 11.měsícem projekt „AVIT AV MEDIA“ v rámci operačního programu OPPA, ve 4.výzvě.

Projekt poběží ještě dalších 9 měsíců.Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který bude v období let 2007 – 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

Předmětem projektu je inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během projektu. Projekt je určen pro stávající zaměstnance do 30 let, ale i nové zaměstnance v této věkové kategorii, celkem 60 osob. Dosud bylo do projektu zapojeno cca 30 zaměstnanců z jednotlivých oddělení společnosti.Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a odbornost těchto zaměstnanců AV MEDIA, a to především v odvětví IT. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na externí a interní vzdělávání.

V rámci projektu se zaměstnanci školí v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání:

 • Projektové řízení
 • CTS Certifikace Infocomm
 • IT kompetence
 • Interní IT workshopy
 • Jazykové specializované vzdělávání

Do interního vzdělávání bylo zapojeno již celkem 15 interních lektorů, kteří školí své kolegy v oblasti IT kompetencí a workshopů. Další interní lektoři ještě budou průběžně přibývat. Dosud bylo odučeno celkem 304 hodin z 502 plánovaných. Dle zpětné vazby jsou zaměstnanci s interními školeními spokojeni.

Externí vzdělávání je realizováno prozatím se 3 dodavateli – Sanek (Projektové řízení), Infocomm (CTS certifikace a IT kompetence) a Spěváček (angličtina). Se všemi probíhá spolupráce bez problémů. Celkově bylo prozatím vyčerpáno cca 262 tisíc Kč z 1,64 mil.Kč plánovaných na externí dodávky.

Projekt doposud probíhá úspěšně, dílčí cíle se daří plnit. Byla schválena 2.monitorovací zpráva a v únoru 2013 se bude odevzdávat další.


Společnost AV MEDIA, a.s. realizuje další projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita


Praha, 31.srpna 2012 – AV MEDIA, a.s. již 8.měsíc realizuje již v pořadí 2.projekt - „AVIT AV MEDIA“ v rámci operačního programu OPPA, ve 4.výzvě.

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který bude v období let 2007 – 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.Předmětem projektu je inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během projektu. Projekt je určen pro stávající zaměstnance do 30 let, ale i nové zaměstnance v této věkové kategorii, celkem 60 osob. Projekt poběží po dobu 20 měsíců.

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a odbornost těchto zaměstnanců AV MEDIA, a to především v odvětví IT. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na externí a interní vzdělávání.

V rámci projektu se zaměstnanci školí v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání a bylo již realizováno:

 • Projektové řízení – 4 odškolené dny
 • CTS Certifikace Infocomm – 6 odškolených dnů
 • IT kompetence – 119 hodin- Interní IT workshopy – 103 hodin
 • Jazykové specializované vzdělávání - 8 odškolených dnů


Prozatím projekt probíhá bez problémů a vstoupilo do něj 12 zaměstnanců. Byla také již odevzdána a schválena 1.monitorovací zpráva.

 


 

Společnost AV MEDIA, a.s. zahájila další projekt v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita

Praha, 1.února 2012 – AV MEDIA, a.s. ohlašuje zahájení již v pořadí 2.projektu - „AVIT AV MEDIA“ v rámci operačního programu OPPA, ve 4.výzvě.

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který bude v období let 2007 – 2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

Předmětem projektu je inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během projektu. Projekt je určen pro stávající zaměstnance do 30 let, ale i nové zaměstnance v této věkové kategorii, celkem 60 osob. Projekt poběží po dobu 20 měsíců.

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a odbornost těchto zaměstnanců AV MEDIA, a to především v odvětví IT. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na externí a interní vzdělávání.

V rámci projektu se budou zaměstnanci školit v následujících klíčových aktivitách v oblasti vzdělávání:

 • Projektové řízení
 • CTS Certifikace Infocomm
 • IT kompetence
 • Interní IT workshopy
 • Jazykové specializované vzdělávání

 

logo_AVMEDIA
logo_eu