Nacházíte se: O firmě > OPPA – Projekt vzdělávání

OPPA – Projekt vzdělávání - IVI

Společnost AV MEDIA, a.s. ukončila projekt v rámci
Operačního programu Praha Adaptabilita

Praha, 16. března 2012 – AV MEDIA, a.s. ukončila projekt „IVI AV MEDIA" který realizovala v rámci operačního programu OPPA, ve 2.výzvě.

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který v období let 2007 – 2013 využívá prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy.

Předmětem projektu byla inovace přístupu ke vzdělávání zaměstnanců a jeho hodnocení a ověření během naplánovaného vzdělávání. Projekt byl určen pro stávající zaměstnance, management, stejně jako i pro nové zaměstnance společnosti; celkově zahrnuje 141 osob. Projekt byl zahájen v lednu 2010 a uzavřen byl v únoru 2012, po 26 měsících trvání.

Cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na národním a mezinárodním trhu (a to zejména ve středoevropském měřítku). Jednotlivé aktivity projektu byly zaměřeny na externí a interní vzdělávání, zaměřené na soft, PC skills, jazyky a odborná školení.

Zaměstnanci se školili ve všech klíčových aktivitách projektu.

Jednalo se o oblasti vzdělávání:

  • Rozvoj talentů
  • Obchodní dovednosti
  • Prodejní dovednosti a klientský přístup
  • CTS Certifikace Infocomm
  • Produktová školení
  • AV Akademie
  • Práce s interním informačním systémem
  • Angličtina
  • Interní workshopy

V rámci ukončeného projektu bylo proškoleno 145 zaměstnanců ve 140-ti interních a externích kurzech (každý zaměstnanec započítán pouze 1x, bez ohledu na počet absolvovaných školení, kumulativně je počet proškolených zaměstnanců na hodnotě 1352).

Zároveň byli v rámci projektu proškolováni interní lektoři, kteří budou zajišťovat vzdělávání nyní po skončení projektu. Do konce projektu bylo interních lektorů k dispozici 30.

Všechny cíle projektu se podařilo úspěšně splnit. Projekt byl pro společnost velmi přínosný a zkušenosti z něj byly využity při přípravě dalšího projektu AVIT AV MEDIA, který startuje od 1.2.2012 v tomtéž operačním programu ve 4.výzvě.

 

logo_AVMEDIA
logo_eu


ukončila projekt