Nacházíte se: Reference > Firmy

Firmy

Moderní technologie v kancelářích společnosti EY

 
Do loňského roku pracovalo více než 750 zaměstnanců poradenské společnosti EY (dříve Ernst & Young) ve standardních open space kancelářích. Po přestěhování do nového administrativního komplexu Florentinum je čekal nový interiér a moderní kancelářské prostory, které jsou maximálně přizpůsobeny pracovním požadavkům a potřebám zaměstnanců.
Týmové zapojení
Celý článek...
 

Dodávka „JAKONAŽIVO“ Videokonferenční systém Cisco SX20 - Oschatz

 
Hlavním důvodem pro využití akce "JAKONAŽIVO" byla potřeba efektivněji komunikovat a týmově spolupracovat s mateřskou společností v Německu a dalšími pobočkami, které jsou po celém světě.
Celý článek...
 

Dodávka „JAKONAŽIVO“ Videokonferenční systém Cisco SX20 - Linde Gas a.s.

 
Na přelomu roku 2013 jsme se rozhodli pro nákup SX20 s dvěma zobrazovači pro potřeby našeho výrobního centra pro řízení technologií v Ostravě Ropicích, otevírá náš rozhovor pan Radek Parthon, Local Security Officer, Linde Gas a.s.
Celý článek...
 

Vzdělávání distribuční sítě JABLOTRON ALARMS a.s. pomocí hlasování Turning Point

 
Naše poselství je dodávat zákazníkům špičkové zabezpečovací a komunikační systémy a prvotřídní bezpečnostní služby. Tuto vizi je potřeba zákazníkům, externím pracovníkům a celé naší distribuční síti potvrdit např. formou dobře připravené prezentace.
Celý článek...
 

Dodávka „JAKONAŽIVO“ Videokonferenční systém Cisco SX20

Společnost Danone a.s. zavedla efektivní způsob komunikace na dálku prostřednictví videokonferenčních řešení. Impulzem byla snaha o usnadnění spolupráce mezi jednotlivými pobočkami a zapojení zaměstanců k týmové spolupráci na delší vzdálenosti bez nutnosti fyzického kontaktu. 

Celý článek...
 

Videokonferenční místnost v hotelu Hilton

AV MEDIA je již od roku 2004 spolehlivým partnerem hotelů Hilton Prague a Hilton Prague Old Town. Společně se námpodařilo vytvořit koncept dlouhodobé spolupráce v integraci nejmodernější audiovizuální techniky do zasedacíchmístností, a splnit tak vysoké požadavky klientů.

Celý článek...
 

Efektivní budoucnost těžby uhlí v Severočeských dolech

 
Severočeské doly a.s. se zabývají těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Tušimice produkují především energetické uhlí. Aby byla těžba co nejefektivnější a procesy další ražby byly v souladu s obnovou krajiny a ekologické stabilizace zasaženého území, jsou pro pracovní úkony využívány i prostředky pro vzdálenou komunikaci s využitím interaktivních tabulí a Microsoft Lync.
Celý článek...
 

Nové školící středisko Bioveta, a.s.

          

Akciová společnost Bioveta se sídlem vIvanovicích na Hané, si udržuje pozici nejvýznamnějšího výrobce veterinárních, imunobiologických a farmaceutických přípravků v České republice. Smyslem její činnosti je poskytovat odborné veterinární i chovatelské veřejnosti široký sortiment kvalitních veterinárních přípravků.

Celý článek...
 

V ZAT a.s. efektivně využíváme videokonferenci a interaktivní tabule

Automatizační systémy ZAT řídí stovky náročných technologií, mezi které patří třeba jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelínu. Zavádění technologických novinek do praxe si vyžádalo efektivnější komunikaci a spolupráci mezi týmy a pracovními skupinami. V ZAT vsadili na videokonferenci a interaktivní tabule.
Celý článek...
 

Rezervační systém EVOKO v prostorách AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

 
Hledali jsme jednoduché řešení pro správu a rezervaci místností v naší centrále v Praze. Náš stávající rezervační systém, který byl vytvořen v prostředí MS SharePoint nesplňoval naše aktuální požadavky. Po krátké návštěvě a ukázce funkčnosti rezervačního systému v prezentačních prostorách společnosti AV MEDIA, a.s. jsme měli konečně jasno, jaké řešení bude pro naše potřeby nejoptimálnější a cenově nejdostupnější. Rozhodli jsme se pro rezervační systém EVOKO.
ref1
Celý článek...
 
Strana 1 z 5