Nacházíte se: Segmenty > Firmy > Interaktivní porady > Prezentace / Operativní jednání

Prezentace / Operativní jednání

ilustrace1

Prezentujte poutavě, ZAUJMĚTE účastníky, udržte jejich pozornost

Prezentace se stala nedílnou součástí komunikace a přenosu informací každé organizace. Pro firemní prostředí se staly elektronické prezentace v PowerPointu kultovní záležitostí a patří mezi nejužívanější komunikační nástroje vůbec. Automaticky se staly základním nástrojem pro představení projektů, záměrů, strategických cílů nebo prezentování průběžných výsledků.

Avšak příprava poutavé prezentace se stává pouhým obalem bez skutečného ZAUJETÍ. Prostředkem pro dosažení takového výsledku ve firemním prostředí se mohou stát vhodně navržené audiovizuální prostředky, např. v podobě INTERAKTIVNÍ tabule SMART Board. Díky vlastnostem, které tabule nabízí, můžete při prezentaci jednoduše zvýraznit klíčové informace podtržením nebo zakroužkováním a jednoduše vtáhnout účastníky do další diskuze. Navíc může kdokoliv z účastníků všechny náměty ostatních či konkrétní úkoly zapsat podobně jako na bílou magnetickou tabuli či papírový flipchart.

Pracujte a připravujte podklady stejně, jak jste zvyklí. Díky INTERAKTIVNÍ tabuli SMART Board mnohem lépe ZAUJMĚTE účastníky a udržte jejich pozornost.

  1. INTERAKTIVNÍ tabule SMART Board s nainstalovaným softwarem SMART Meeting Pro + SMART Bridgit.
  2. Ovládání INTERAKTIVNÍ tabule SMART Board.
    ovladani
  3. DOTYKOVÁ GESTA, která jsou využívaná např. u nejnovějších inteligentních mobilů, iPadů nebo dalších interaktivních zařízení. Dotykovými gesty lze na interaktivní tabuli jednotlivé objekty posouvat, otáčet, zvětšovat či zmenšovat,...
  4. INTERAKTIVNÍ displej SMART Board.
  5. INTERAKTIVNÍ dotykové SMART Podium s pevně zabudovaným PC nebo notebookem a nainstalovaným softwarem SMART Meeting Pro + SMART Bridgit.

smart-meeting-pro-ico ikonySMART Meeting Pro (software pro INTERAKTIVNÍ PORADY a JEDNÁNÍ) – jednoduchá aplikace, která umožní ZAUJMOUT a ZEFEKTIVNIT pracovní procesy při poradách a jednáních. Práce s datovými podklady je mnohem efektivnější.

flow