Nacházíte se: Segmenty > Firmy > Interaktivní porady > Reference

Reference

cerny

Ing. Miroslav Černý

Vedoucí odboru informačních sytémů

sd_logo

„Nasazením Interaktivních tabulí a Microsoft Lync do praxe, scházelo na pravidelných týdenních poradách v lokalitě dolu Bílina, což znamenalo fyzický přesun několika pracovníků z dolu Tušimice a generálního ředitelství v Chomutově. Samotná cesta do Bíliny trvala něco málo přes jednu hodinu. Nyní se setkáváme ve smluvených časech 2x týdně a na dálku řešíme stejné procesní záležitosti a s tím související klíčové úkoly. Díky interaktivní formě komunikace máme možnost všechny zaznamenané informace okamžitě sdílet se všemi účastníky a navíc tyto podklady elektronicky distribuovat. Logicky se můžeme k těmto podkladům vracet a rozšiřovat o nové zápisy,“ doplňuje pan Černý

Vstiek

Interaktivní tabule a Microsof Lync - porada útvaru informatiky Doly Bílina a Tušimice 

 


Mgr. Petr Kuf

Mgr. Petr Kuf

HR manažer
Rexam

„Přenos a distribuce zaznamenaných informací v papírové podobě je vždy krkolomnou záležitostí. Vše je potřeba složitě a zdlouhavě překreslovat. Např. skenovat pracovní schémata, nebo je dokonce v grafickém SW znovu překreslit a rozeslat všem účastníkům v elektronické podobě. Proto jsme hledali řešení, které by usnadnilo a nahradilo klasickou práci na papírovém flipchartu, ale navíc by ještě zjednodušilo další pracovní procesy s tím související. Interaktivní tabuli SMART Board využívámepři operativních jednáních, pravidelných poradách středního managementu, externích či interních školeních nebo při školeních bezpečnosti práce zaměstnanců z výrobního sektoru. Flipchart zůstal ve skříni, na ten elektronický ve formě interaktivní tabule nedá nikdo v REXAMU dopustit,“ doplňuje Petr Kuf.

Rexam

Brainstorming, porada středního managementu

 


Ing. Zbyněk Roub

Ing. Zbyněk Roub

hlavní inženýr řídicích a informačních systémů
Teplárna Strakonice a.s.

„Teplárna prošla během posledních deseti let celou řadou významných změn. Od celkové modernizace zařízení po změnu pracovních podmínek v provozu a zvýšení kvalifikace zaměstnanců. Potřebujeme držet krok s aktuálními trendy a novými komunikačními technologiemi, které jsou v našem oboru nedílnou součástí efektivního fungování celé firmy. Potřebovali jsme vytvořit komplexní přístup v oblasti vzdělávání, který bude obsahovat jasně specifikovaný záměr s měřitelnými výsledky a zpětnou vazbou našich zaměstnanců. To se podařilo po nasazení interaktivní tabule a dalších interaktivních pomůcek do pravidelných porad, workshopů a školení bezpečnosti práce. Interaktivní tabule se stala nedílnou součástí vnitrofiremní komunikace,“ popisuje aktuální situaci pan Roub.
Teplárna Strakonice a.s.
Produktové a technické školení

PhDr. Eduard Folwarczny

PhDr.
Eduard Folwarczny

vedoucí centrálního vzdělávacího střediska
OKD

„Naše školicí prostory vybavené starou technikou a tabulí s křídou bylo potřeba nahradit efektivnějšími nástroji. Požadavků na výuku bezpečnosti práce zaměstnanců je stále více, např. v tomto roce musíme vyškolit 20 tisíc zaměstnanců s kapacitou 20 lektorů a 12 učeben. Rozhodli jsme se školicí prostory a učebny vybavit interaktivními pomůckami ve formě interaktivních tabulí SMART Board. Toto řešení od samotného začátku splňovalo naše požadavky z pohledu budoucích vynaložených nákladů a měřitelných výsledků. Několik měsíců od nasazení interaktivních tabulí v praxi můžeme říci, že se představa o funkčnosti a dosažení plánovaných cílů ve vzdělávání naplňuje. Účastníci školení si zapamatují více klíčových informací pro splnění vstupních testů atp.,” doplňuje pan Folwarczny.
OKD
Školení bezpečnosti práce zaměstnanců

Jiří Vlk

Jiří Vlk

pracovník IT
bioveta-logo

„S otevřením nové školící budovy se současně počítalo i s moderním vybavením, které bude sloužit napříč všemi odděleními. Důraz byl kladen na kvalitu, užitek a jednoduchost při ovládání. Diskutovali jsme napříč celou firmou, zdali školící místnosti vybavit standardně plátnem a projekcí nebo interaktivními tabulí SMART Board. Po praktické ukázce, jak efektivně využít nové trendy interaktivní výuky a vzdělávání od společnosti AV MEDIA jsme byli jednoznačně přesvědčeni o plánované investic určené do nástrojů pro vnitrofiremní komunikaci a vzdělávání. Po necelém ročním provozu využíváme dvě interaktivní tabule pro odborná školení, týmové porady, výuku cizích jazyků, brainstorming, jako náhradu za papírový flipchart nebo pro operativní schůzky," doplňuje pan Vlk.
ref-bioveta
Výuka cizích jazyků

Ing. Jaroslav Jančík

Ing.
Jaroslav Jančík

manažer správy majetku
zat-logo

„Důležitou oblastí rozvoje společnosti je vývoj nové generace řídicích systémů, na kterých se podílejí všechny divizní a útvarové složky od automatizace, servisu, kvality, až po lidské zdroje. Je proto na místě neustále udržovat vysoké technické a odborné know-how všech 370 zaměstnanců, z nichž 79 procent má VŠ a SŠ vzdělání. Hledali jsme takové prezentační nástroje, které umožní zaměstnancům při interních poradách, jednáních s klienty nebo při školeních a workshopech ZAPOJIT všechny účastníky týmu. Dnes používáme šest Interaktivních tabulí SMART. Díky interaktivním tabulím se podařilo ZEFEKTIVNIT procesy při zápisu z porad a s tím související elektronickou distribuci schválených připomínek a závěrů," popisuje pan Jančík.
OKD
Pravidelné porady managementu