Nacházíte se: Segmenty > Veřejná správa > DATAVIS

Integrované záchranné systémy

Komunikace obrazem z místa mimořádné události

Referenční soubory ke stažení v PDF
  Integrované bezpečnostní centrum Ostrava       MÚ Praha 6       Národní dopravní informační centrum Ostrava

Hasiči, záchranka a policie

Záchranka

Náplní Zdravotnické záchranné služby je zajišťování odborné přednemocniční neodkladné péče u stavů ohrožujících život obyvatel ČR. V současnosti je tato služba – „záchranka“ – zajišťována posádkami rychlé lékařské pomoci a posádkami rychlé zdravotnické pomoci. Veškerou činnost Zdravotnické záchranné služby řídí zdravotnické operační středisko (dispečink). Denně zasahuje Zdravotnická záchranná služba ČR u mnoha závažných případů v ohrožení života. To znamená vyřídit tisíce telefonních hovorů, obrazově koordinovat zásahy jednotlivých posádek. Bez moderních audiovizuálních technologií si nelze kvalitní zvládnutí takového objemu práce představit.

Hasiči

Posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelné pohromy, průmyslové havárie, či teroristické útoky. Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události. Hasičský záchranný sbor musí reagovat na krizové situace rychle a efektivně. Jednotlivé operace je nutné řídit a koordinovat se správními úřady a jinými státními orgány. Pro řízení těchto operací je potřeba pracovat s nejmodernější audiovizuál - ní technikou.

Policie

Úkolem policie je chránit bezpečnost osob, majetku a předcházet trestné činnosti. Díky audiovizuálním kamerovým systémům lze efektivněji zabezpečit ochranu obyvatelstva a majetku.

zachranny_system22
Pracoviště dispečinku – Záchranka Pardubice. Záchranáři z jednoho místa koordinují telefonické rozhovory a zásahy posádek.

zachranny_system11
Operační středisko Hasičského záchranného sboru. Hasiči z jednoho
místa koordinují krizovou situaci s ostatními složkami.

zachranny_system33
Operační středisko Městské policie hl. města Prahy s bezpečnostním
a dopravním kamerovým systémem