Nacházíte se: Segmenty > Vysoké školy > Interaktivita

Interaktivita a zapojení posluchačů

Pro vyšší efektivitu výuky je nezbytné pracovat s křivkou pozornosti posluchačů a v maximální míře je zapojovat do výuky různými interaktivními a participativními technikami. Jen tak se podaří dosáhnout nejen základního cíle – předat potřebné vědomosti a naučit novému, ale také cílů vedlejších jako například motivovat, podnítit zájem o obor apod. Použití vhodných vizuálních pomůcek a technických prostředků při výuce přispívá k vyšší míře názornosti, rychlejšímu pochopení a hlubšímu zapamatování dané informace. sb-cvut

Přínosy zapojení účastníků:

  • lepší POROZUMĚNÍ a ZAPAMATOVÁNÍ předávané informace
  • udržení POZORNOSTi studentů pomocí vizualizace informací
  • posílení INICIATIVY a MOTIVACE studentů („bez zapojení není nadšení“)
  • získání ZPĚTNÉ VAZBY a možnost ověření (změření) výsledku
  • posílení skupinové dynamiky pomocí společného SDÍLENÍ INFORMACÍ

Základní prvky:

  • Interaktivní panel SMART Podium - náhledový monitor pro přednášejícího, nahradí myš i křídu
  • Interaktivní tabule SMART Board
  • Hlasování - zapojení posluchačů do přednášky
  • Společný datový prostor a komunikační SW pro sdílení pracovních ploch
  • Digitální jazykové laboratoře pro efektivní výuku cizích jazyků
ID370