Nacházíte se: Segmenty > Veřejná správa > Komunikace s občany > Informační systémy v podobě TV

Informační systémy v podobě TV

Komunikace s občany a pracovníky úřadu

Předávání informací nese souhrnné označení KOMUNIKACE. Přinášíme vám inspiraci, jakým způsobem jsou tyto informace v dnešní době publikovány v moderních otevřených úřadech.

Informace pro občany

Prostřednictvím obrazovky umístěné ve vstupní hale nebo na recepci úřadu se občan dozví, jakou kancelář úřadu má navštívit, kde mu pomohou vyřídit jeho konkrétní požadavek. Dále může na obrazovce sledovat novinky z regionu nebo přímé přenosy z jednání zastupitelstva. Obrazovka se tak stává informačním kanálem pro občany s nepřeberným množstvím informací. Na obrazovkách lze dále publikovat jednotlivé vyhlášky města, informovat o svozu komunálního odpadu, lze je využít k reklamním spotům místních podnikatelů v rámci podpory malého a středního podnikání nebo informovat o otevíracích dobách sportovišť a společenských budov.

komunikace11
Dostupné informace pro občany

Informace pro zaměstnance úřadu

V interní komunikaci úřadu lze obrazové zařízení použít jako doplněk intranetu tzv. interní TV. Zaměstnanci úřadu jsou informováni o změnách, novinkách a dalších aktivitách z oblasti veřejné a státní správy. Zároveň lze publikovat aktuální informace z internetových stránek nebo zpravodajských kanálů a naplánovat přehrávání obsahových smyček na týdny dopředu. Zaměstnanci mají informace k dispozici ve svých kancelářích jednotlivého odboru nebo ve společných prostorách, jako je kuchyňka, kde je příležitost při přestávkách zaměstnance stále informovat o dění úřadu.

komunikace22Interní informace pro zaměstnance úřadu

Orientace občanů a zaměstnanců úřadu

Návštěvníkům úřadu nebo samotným zaměstnancům lze přehledně zobrazit plánek či schéma, kde hledat jednotlivý odbor úřadu nebo definovat, co se v jaké místnosti úřadu aktuálně odehrává, např. najít správnou zasedačku s informací o právě probíhajícím jednání ostatních pracovníků nebo získat aktuální informace o obsahu právě probíhajícího jednání. Zaměstnanci úřadu a občané mají přehled o místnostech a jsou tak dostatečně informováni.

komunikace33
Snadná orientace v prostorách úřadu