Nacházíte se:

Lektor interaktivních tabulí SMART Board

lektor

Lektor interaktivních tabulí SMART Board je oprávněn kvalifikovaně lektorovat kurzy zaměřené na použití interaktivní tabuli SMART Board, a to včetně technického, metodického a jiného zaměření v návaznosti na užití SMART Board ve výuce.

Lektor interaktivních tabulí je oprávněn vyvíjet a sesta- vovat kurzy a  školení, která jsou podložena jeho zkušenostmi, získaným certifikátem a  materiály, které získal na kurzu certifikačním školení a pravidelně obnovována na setkáních a recertifikačních akcích.

Kurz a titul SMART Certified Trainer je garantován kanadskou společností SMART Technologies, výrobce interaktivních tabulí SMART Board a společností AV MEDIA, a.s., jako autorizovaného distributora a školícího střediska SMART Technologies.

SMART Certified Trainer je celosvětově uznávaný titul lektorů interaktivních tabulí SMART Board. Takto certifikovaní lektoři se mohou prokazovat následujícím logem SMART Certified Trainer.Všichni pedagogové působící jako lektoři interaktivních tabulí SMART Board mají delší než 3. letou praxi využívání této interaktivní pomůcky.

Seznam certifikovaných lektorů