Nacházíte se:

SMART Centra interaktivní výuky

SMART Centrum interaktivní výuky

podporuje nové myšlenky ve vzdělávání a moderní styl výuky je naplňován vedením školy i jednotlivými pedagogy. Není pouhou ukázkou využití moderních technologií ve výuce, ale učitelé jsou cíleně vzděláváni tak, aby výuka u žáků podporovala získávání kompetencí a dovedností 21. století. Tyto prvky jsou zapracované do ŠVP a aktivně se realizují nejen směrem do školy, ale také směrem k veřejnosti. Navíc testuje nové technologie a zavádění nových metodických postupů.

SMART Centrum interaktivní výuky je zároveň SMART Vzorovou školou společnosti AV MEDIA, a.s. Titul SMART Vzorová škola i SMART Centrum interaktivní výuky získává škola na daný kalendářní rok, jeho udělení závisí výhradně na rozhodnutí společnosti AV MEDIA, a.s. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    &

 

 

centra_skoly

SMART Centra interaktivní výuky: