Nacházíte se:

SMART Kluby - krajské odborné konference o podpoře interaktivní výuky

Program je akreditován MŠMT - Č.j.: 18 314/2011-25-352

SMART Kluby jsou konference o interaktivní výuce, které obsahují soubor vzdělávacích workshopů a přímých náslechů ve vyučování s cílem podpořit sdílení praktických zkušeností pedagogů dané školy a odborných lektorů.

Tyto inspirativní semináře, které zdarma podporují další vzdělávání pedagogických pracovníků, se konají v našich SMART Centrech interaktivní výuky a SMART Vzorových školách, které využívají moderní digitální technologie ve své výuce.

SMART Kluby se dělí do 2 částí:

přímé náslechy jsou v rámci výuky a vedou je pedagogové místní školy v klasických učebnách vybavených interaktivními technologiemi. Probíhají v několika blocích v souladu s vyučovací hodinou. Uvidíte ukázky výuky žáků přímo v praxi, včetně metodického využití interaktivních pomůcek a ukázky digitálních příprav napříč jednoltivými předměty a ročníky.

workshopy (dílny) probíhají formou workshopů místních učitelů nebo odborných lektorů. Co Vás čeká? Inspirace různými styly přístupů k tvorbě digitálních učebních materiálů, osobní praktická zkušenost s tvorbou i-cvičení pod vedením zkušeného pedagoga - odborného lektora a ukázky metod výuky s moderními technologiemi se zaměřením na individuální přístup k jednotlivým žákům.