Nacházíte se:

SMART Vzorové školy

SMART Vzorová škola

je ukázkou využití moderních technologií ve výuce, k nimž patří kromě interaktivních tabulí SMART Board také hlasovací systémy, nástroje pro vizualizaci a digitalizaci, školní měřicí systém PASCO nebo digitální jazyková laboratoř Robotel. Své postoje a zkušenosti a aktivní přístup k interaktivní výuce různými způsoby sdílí s ostatními školami ve svém okolí.

Titul SMART Vzorová škola získává škola na daný kalendářní rok, jeho udělení závisí výhradně na rozhodnutí společnosti AV MEDIA, a.s.

vzorova_skola_logo