Nacházíte se: Segmenty > Veřejná správa > Novinky

Novinky

Videokonference jako komunikační nástroj POLICIE ČR

Policie ČR středočeského kraje poprvé využila při výslechu svědků v rámci policejní akce Lahár videokonferenci. Zatím jde o pilotní projekt, který zkušebně testují právě na Nymbursku a Kolínsku. 

Video TV NOVA

 

Jde o to, že obviněný, který je v policejní cele třeba v Milovicích, se díky tomu může účastnit výslechu svědka v Kolíně, aniž by kamkoli přejížděl.   

videokonference1

videokonference2

Fotografie pořízené při testování videokonferenčního zařízení.

Máme k dispozici videokonferenční zařízení, které je v Milovicích a v Nymburce. Osoba si sedne před videokonferenční zařízení a sleduje online přenos procesního úkonu výslechu svědka, který se koná v Kolíně. Současně se může celého výslechu účastnit i aktivně. To znamená, že lze klást doplňující otázky, případně vznášet námitky a podobně,“ vysvětlil šéf kolínské policie Jiří Fejfar. 

Policisté si od moderního videokonferenčního výslechu slibují, že tím nejen ušetří, ale také eliminují bezpečnostní rizika při převozu obviněných.

Využití moderních komunikačních technologií např. ve formě videokonference patří v mnoha zemích ke standardu, jak zefektivnit procesní úkony (výslechy) pro maximální sběr informací, “ doplňuje obchodní konzultant AV MEDIA, a.s. Viktor Gyönyör, který se podílel na celkové dodávce zmiňovaného řešení.

Podrobnosti o nasazeném videokonferenčním systému na www.avmedia.cz/datavis nebo kontaktujte Viktor Gyönyör, viktor.gyonyor@avmedia.cz.


Zdroje:

http://praha.idnes.cz/k-vyslechu-svedku-policie-poprve-pouzila-videokonferenci-pnn-/praha-zpravy.aspx?c=A131120_2002074_praha-zpravy_bur

http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-18-11-2.html

http://www.policie.cz/clanek/zadrzeni-vyrobci-a-distributori-drog.aspx

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/policejni-protidrogovy-zasah-odhalil-vyrobce-i-prodejce-obvineno-je-zatim-13-lidi--1282491


 

Reference: Masarykova univerzita v Brně

Reference: Masarykova univerzita v Brně

Unikátní univerzitní kampus – největší stavební projekt v oblasti Vysokých škol ve střední Evropě.

Podrobnější informace o Masarykově univerzitě a využití AV techniky v jednotlivých přednáškových místnostech naleznete v   AV NEWS 03/2010 str. 10 - 13.

Reference byla publikována v ERA 21 číslo 06/2010 www.era21.cz.

Krátká video reportáž z učebních a přednáškových prostor Masarykovy univerzity v Brně.
 

Efektivní nemocnice 2010, 29. – 30. listopadu v Praze

Efektivní nemocnice 2010, 29. – 30. listopadu v Praze

Ředitelé a vrcholoví manažeři nemocnic a zdravotních pojišťoven z České republiky, Slovenska a Polska si předali své zkušenosti na konferenci Efektivní nemocnice 2010. Konference se věnovala čtyřem klíčovým tématům (finance, e-health, lidské zdroje a vzdělávání ve zdravotnictví). Jednotlivá témata byla dále podpořena o panelovou diskusi významných hostu. Nepřehlédnutelným prvkem tohoto setkání byla živá videokonferenční projekce z operačního sálu Fakultní nemocnice v Brně, podpořená o názory, jak lze videokonferenční řešení prakticky využít v oblasti všeobecného vzdělávání, např. na území Masarykovy univerzity v Brně.

Krátká video reportáž z konference Efektivní nemocnice 2010.
 

Ortopedicko-traumatologické symposium

Ortopedicko-traumatologické symposium

V tomto roce jsme se zúčastnili na Masarykově univerzitě příprav Ortopedicko-traumatologického symposia věnované rekonstrukčním operacím ramenního kloubu. Setkání bylo určeno pro lékaře, ortopedy a traumatology z nemocnic celé České republiky a Slovenska, kteří se touto oblastí specializují. Organizátorem konference byl pan MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. z kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno, který nám ke konferenci sdělil zajímavé informace. Podrobnosti o tomto zajímavém setkání naleznete v krátké video reportáži.

Krátká videoreportáž - Ortopedicko-traumatologické symposium
 

Efektivní spolupráce při POVODNÍCH

Efektivní spolupráce při POVODNÍCH

Seznamte se s projektem, jak efektivně spolupracovat při mimořádných událostech např. POVODNÍCH díky řešení DATAVIS. Toto řešení je založeno na propracované komunikaci na dálku (hlas, obraz, datové podklady – např. mapy atp.) všech složek státní či veřejné správy. Které se podílejí na procesech, jak zabránit mimořádným událostem nebo jim minimálně co nejefektivněji předcházet. Nový rozměr komunikace a sdílení důležitých informací v Moravskoslezském kraji. Podrobnější praktické příklady a nasazení řešení DATAVIS naleznete zde.

Podrobnější informace o Efektivní spolupráci při POVODNÍCH:   Povodně

 

Nový rozměr KOMUNIKACE NA DÁLKU ve společnosti AV MEDIA, a.s.

Nový rozměr KOMUNIKACE NA DÁLKU ve společnosti AV MEDIA, a.s.

Co Čechům nejvíce vadí? To zjišťoval průzkum společnosti Reed Specialist Recruitment. Především mnoho schůzek a dlouhé každodenní dojíždění do práce, ať už autem nebo hromadnou dopravou. Většina dnešních zaměstnanců vyžaduje pružnost – chtějí mít možnost zvolit si takové pracovní prostředí, které nejlépe vyhovuje jejich životnímu stylu, požadavkům a pracovním cílům. Potvrzují to i čísla z průzkumu: 43 procent lidí by chtělo zcela ukončit tradiční model „od devíti do pěti" a nahradit jej pružnějším modelem, např. prací na dálku. Jak tyto požadavky vyřešila a k čemu všemu komunikaci na dálku (videokonferenční nástroje) využívá společnost AV MEDIA?

Podrobná reference s rozhovory „personálního manažera, manažera finančního oddělení a projektového specialisty„ o nasazení videokonferencí ve společnosti AV MEDIA:   AV Media videokonference

 

Reference: Integrované bezpečnostní centrum - Ostrava (IBC)

Reference: Integrované bezpečnostní centrum - Ostrava (IBC)

Cílem IBC je regionálně zajistit fungování všech základních složek integrovaného záchranného systému - IZS. Nápad zřídit krajské Integrované bezpečnostní centrum (IBC) se zrodil již v roce 2001. V té době fungovalo Centrum tísňového volání Ostrava (CTV), které v létě 1997 prošlo zatěžkávací zkouškou ve formě ničivých povodní, jejichž následky byly díky účinné spolupráci všech složek CTV a jeho systémovému a technickému řešení mnohem méně katastrofální. AV MEDIA se podílela na dodávce audiovizuální techniky, data-videokonference – řešení DATAVIS a nástroji určené pro interaktivní komunikaci.

Podrobná reference IBC:   IBC

Reference byla publikována v RESCUE www.rescue.cz
 

Reference: Národní dopravní informační centrum - Ostrava (NDIC)

Reference: Národní dopravní informační centrum - Ostrava (NDIC)

V nově postavené budově SSÚD Ostrava bylo před dvěma lety otevřeno unikátní středisko pro příjem, zpracování a následnou distribuci dopravních informací v celé ČR. Pracoviště NDIC je od této doby v nepřetržitém provozu sedm dní v týdnu 24 hodin denně v rámci Jednotného systému dopravních informací pro území České republiky v těsné spolupráci s policií, hasičským záchranným sborem, zdravotnickými záchrannými službami, správci komunikací, silničními správními úřady a provozovateli dopravních informačních center měst. Společnost AV MEDIA se podílela na dodávce audiovizuálních technologií v podobě data-videokonferenčního řešení DATAVIS.

Podrobná reference NDIC:   NDIC

 

REFERENCE: MÚ Praha 6 – Výjimečná budova Úřadu městské části Prahy 6

REFERENCE: MÚ Praha 6 – Výjimečná budova Úřadu městské části Prahy 6

Seznamte se s naší novou referencí Městského Úřadu Praha 6, kde proběhla v roce 2010 rozsáhlá rekonstrukce celé budovy. AV MEDIA patřila mezi významné dodavatele audiovizuální techniky. Inspirujte se MODERNÍM OTEVŘENÝM ÚŘADEM, kterým se MÚ pro Prahu 6 bezesporu stal. Moderní pojetí, otevřenost k občanům, profesionální přístup ze strany zaměstnanců úřadu. Celou referenci si můžete přečíst zde.

Reference byla publikována v eGovernment 4/2010.   MÚ Praha 6

Krátká video reportáž z Městského Úřadu Prahy 6 – komentáře k elektronické úřední desce. rozhovor s panem Vítem Eliášem – vedoucí odboru informatiky MÚ Praha 6.