Nacházíte se: Segmenty > Hotely > Novinky

Novinky

Otevření letní sezony hotelu Kempinski Hybernská Prague

V polovině května přivítalo vedení hotelu Kempinski Hybernská Prague letní sezonu uspořádáním slavnostního večera a otevřením hotelových zahrad. AV MEDIA zajistila osvětlení nejen členité fasády hotelu, ale také zahrad, čímž napomohla k vytvoření nezapomenutelné atmosféry slavnostního večera.

ROBE-Hotel_Kempinsky_018 ROBE-Hotel_Kempinsky_044

Večer plný zajímavých hostů a módní přehlídky

Stejně jako každý rok, i letos uspořádal hotel Kempinski Hybernská Prague slavnostní akci pro své klienty, kdy otevírá letní sezonu a své jedinečné zahrady. Letošní slavnostní večer navštívila celá řada známých osobností – Agáta Prachařová, Jitka Klett, Kateřina Sokolová, Jan Charouz, Martin Jakš a další; a provázel jím moderátor Libor Bouček. Během večera mohli hosté obdivovat nádherné modely návrhářky Beáty Rajské, ochutnat různé kulinářské delikatesy, či se zapojit do velkolepé tomboly.

IMG_8582 IMG_7960
IMG_7899 IMG_8477

AV MEDIA přispěla k velkolepému nasvícení celého hotelu a zahrad pomocí plnobarevné LED osvětlovací technologie od společnosti ROBE:

  •  32x Efektové flexibilní LED světlo ROBE CityFlex 48 /W
  • 5x Architektonické LED světlo ROBE CitySkape Xtreme RGBCW /W
  • + další
8f2bad3f21
815473b7f6
d0fa82b516

Využití architektonických světel

Členitost fasády byla zvýrazněna pomocí architektonických světel, která se používají jak pro nasvícení interiérů tak exteriérů. Pomocí těchto světel je možné podle potřeby navodit barevnou atmosféru a zvýraznit tím krásu a členitost fasády.

ROBE-Hotel_Kempinski_008 ROBE-Hotel_Kempinski_003

Úsporné LED technologie

Veškerá osvětlovací technologie byla ovládána bezdrátově pomocí WiFi, což zkrátilo dobu instalace a výrazně zlevnilo celou aplikaci. Dříve používané halogenové výbojky byly v tomto případě nahrazeny LED technologií, která nabízí značnou úsporu energie. Díky LED technologiím navíc nebylo potřeba řešit velký příkon či dodatečně instalovat generátory elektrického proudu.

ROBE-Hotel_Kempinsky_041 ROBE-Hotel_Kempinsky_016
 

Clarion Congress Hotel

Dnes již bývalý hotel Gomel v Českých Budějovicích prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Jihočeská metropole se nyní může pochlubit čtyřhvězdičkovým hotelem, který se stal její dominantou. Síť hotelů Clarion se tak před prázdninami 2012 rozrostla na magickou osmičku a udělala další krok k podpoře regionální kongresové turistiky.

zvenku_hotel images

 

Vyjádření projektového manažera, pana Ing. Luboše Vondry:

V letech 2011 a 2012 jsem působil ve funkci projektového manažera investorské a developerské skupiny CPI při rekonstrukci hotelu Gomel. Původním záměrem rekonstrukce bylo vyměnit fasádu a změnit dispoziční schéma 1. a 2. NP na funkční kongresové centrum. Tento záměr však nakonec nebyl dodržen a rekonstrukce dostala zcela jiný rozměr.

Vondra_1_1 zvenku_hotel_2

Podmínkou fungování každého konferenčního centra je kvalitní aplikace AV techniky. To však byl od začátku téměř nepřekonatelný problém. Zadání bylo jasné: neinvestovat do vybavení AV technikou téměř žádné peníze. Důvodem k tomuto požadavku byla z hlediska investora předešlá zkušenost s uživatelsky poměrně neúspěšnou realizací, kde byly investovány velké prostředky do zařízení, které ve výsledku nenašlo své plnohodnotné využití. Zejména převládala obava z komplikovaných systémů, které nesplní reálné očekávání uživatele.

Hledá se společnost se silným know-how

Shodou okolností byla rekonstrukce hotelu Gomel připravována společně s rekonstrukcí dalších tří hotelových komplexů. To vedlo k rozhodnutí hledat společnost se silným know-how, která bude schopna zrealizovat vybavení AV technikou do čtyř hotelů. Byl vyhlášen společný tendr na jednoho dodavatele pro všechny čtyři hotely

Zadání tendru nebylo tak snadné, jak se zpočátku zdálo

Při tvorbě zadání tendru jsme se jako projektoví manažeři potýkali s nedostatkem vědomostí. Samozřejmě každý z nás má počítač a domácí kino, ale to pro zadání na výběr dodavatele AV techniky na čtyři hotely s kongresovými centry nestačí. Základní otázka, kterou bylo nutné zodpovědět s ohledem na současný pokrok techniky, zněla, zda bude technika plně digitalizovaná, či zda zůstaneme konzervativně u analogového přenosu audio i video signálu. Díky přechodu z analogové distribuce na digitální se nám podařilo vyřešit problematický přenos videosignálu na velké vzdálenosti (v tomoto případě se jedná o vzdálenost větší než 100 m), což analogová distribuce neumožňuje, a možnost budoucího upgradu při přechodu na vyšší rozlišení. Přenosy signálů i koncové prvky byly zvoleny s ohledem na požadovanou spolehlivost a ověřeny na mnoha jiných aplikacích ve verzi analogové.

Kongresové centrum, které nemá v Jihočeském kraji konkurenci

Tyto diskuze a předběžné úvahy o rozsáhlé aplikaci AV techniky se zcela logicky dostaly do rozporu s výše uvedeným požadavkem na minimalizaci nákladů. Na druhou stranu si vedení investora zcela jasně uvědomilo, že v případě Českých Budějovic má v hotelu Gomel příležitost vytvořit kongresové centrum s velkou hotelovou kapacitou, které nebude mít v lokalitě Jihočeského kraje konkurenci.

Clarion_Congress_Hotel_Ceske_Budejovice_meeting_room_MG_0959_l kongresov_sl_2

Vítězem tendru se stala společnost AV MEDIA

Společnosti AV MEDIA bylo zadáno zpracování projektové dokumentace řešení AV techniky pro pilotní projekt hotelu Gomel a zpracování studií pro připravovanou rekonstrukci dalších tří kongresových hotelů společnosti CPI Group. Na základě těchto dokumentací byl proveden společný tendr na dodávku AV techniky pro 4 hotely. Po dlouhém zvažování byla nabídka společnosti AV MEDIA vyhodnocena jako nejvýhodnější a nejkvalitnější z pohledu cena–výkon.

projekt
ovldac_panel

Závěrem mohu konstatovat, že realizace hotelu Gomel – Clarion Congress Hotelu České Budějovice naplnila očekávání provozovatele hotelu, což potvrzuje zkušenost z cca 4měsíčního provozování hotelu.

Ing. Luboš Vondra, projektový manažer


DIGITÁLNÍ PŘENOS AV SIGNÁLU

Vzdálenosti mezi režijní místností, přípojnými místy a projektory v konferenčních sálech byly příliš velké (75 a více metrů). Z těchto důvodů bylo využito digitálního přenosu signálu, který takovéto vzdálenosti umí překlenout. Zároveň lze v budoucnu přejít na vyšší rozlišení projekcí, které nejspíše v dohledné době nastoupí, a současně vyměnit aktuálně nainstalovaná přípojná místa s VGA konektorem, který přestane být v roce 2015 výrobci podporován. Jedná se o první hotelovou instalaci v ČR s použitím čistě digitálního přenosu AV signálů.

INTEGROVANÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM

Pro každý konferenční sál je k dispozici ovládací panel sálu v dosahu řečníka tak, aby byl uživatel sálu schopen mít základní prvky AV techniky pod kontrolou. Současně pro detailní nastavení AV systému, například při spojení či rozdělení místností apod., je k dispozici pro hotelový personál dotykový panel (použitelný v kterémkoli sále). Na tomto intuitivně ovládaném dotykovém panelu lze sály případně donastavit a doladit podle detailních potřeb koncových uživatelů.

FORMÁT PROJEKCE 16:10

Rozlišení a formát obrazu nainstalovaných projektorů odpovídá aktuálním širokoúhlým výstupům z notebooků (formát obrazu 16:10). Díky širokoúhlému formátu projekcí (16:10 namísto staršího formátu 4:3) jsme byli schopni eliminovat problém s nízkým stropem sálu (3,2 m) a posunout spodní hranu projekčních ploch dostatečně vysoko, aby všichni účastníci v sále viděli a přečetli celou projekční plochu.

VZDÁLENÁ SPRÁVA

Díky doporučení AV MEDIA nechal investor CPI v rámci hotelu připravit hotel pro tzv. vzdálenou správu s možností napojení AV systému na dispečink. Řešení umožňuje plánovat profylaxe nainstalovaných technologií, hlásit a identifikovat závadu AV technologie na dálku apod. Identifikace závady na dálku značně urychluje dobu servisního zásahu, a šetří tak i provozní náklady hotelu. Současně zkrácení potřebné doby servisního zásahu je pro konferenční hotel v době pořádání konferencí zásadní!

 

Videokonferenční místnost v hotelu Hilton

AV MEDIA je již od roku 2004 spolehlivým partnerem hotelů Hilton Prague a Hilton Prague Old Town. Společně se námpodařilo vytvořit koncept dlouhodobé spolupráce v integraci nejmodernější audiovizuální techniky do zasedacíchmístností, a splnit tak vysoké požadavky klientů.

Dlouhodobá spolupráce spolehlivých partnerů

AV MEDIA kompletně vybavila moderní audiovizuální technikou všech 33 zasedacích místností v hotelu Hilton Prague. 21 z těchto místností bylo navíc v nedávné době nově zmodernizováno. Tato dlouhodobás polupráce v oblasti nejen pronájmových služeb vyústila v integraci inovativní místnosti pro vzdálenou komunikaci. Jedná se o jeden z mála hotelů celého řetězce Hilton, který se může pochlubit videokonferenční místností, která je plně vybavena fixní audiovizuální technikou. Videokonferenční řešení patří mezi běžné vybavení spousty hotelů, avšak tato místnost v hotelu Hilton Prague je unikátní tím, že má techniku fixně zabudovanou. To hotelu přináší značné ulehčení, protože již nemusí řešit jednorázové pronajímání audiovizuální techniky. O technickou spolehlivost všech zasedacích místností se starají dva technici AV MEDIA, kteří jsou trvale přímo na hotelu. Videokonferenční místnost se dá použít jak pro vzdálenou komunikaci pomocí videokonferenčního spojení, tak i pro normální prezentaci s možností prezentovat na dvou nezávislých plazmových displejích a zároveň sdílet promítaný obsah. K dispozici je přípojka pro analogový i digitální signál.

PICT9837 PICT98376

Začínáme na projektovém oddělení

V rámci projektování videokonferenční místnosti bylo zapotřebí doladit spolu s architektkou několik interiérových designových řešení. Jednalo se například o vysoké nároky na kvalitu zaintegrování dvou monitorů včetně speciálních otočných kamer Eagle Eye do obložení místnosti. Dalším designovým prvkem se stalo zrcadlo, které je v místnosti umístěno přímo naproti kamerám. Aby nedocházelo k rušivým odrazům obrazu, je systém nastaven tak, že při spuštění videokonferenčního řešení automaticky spustí roletu, která zrcadlo překryje. Pro maximální srozumitelnost mluveného slova byly do místnosti navrženy dva mikrofony, které jsou spuštěny ze stropu a ideálně pokrývají celý prostor tak, aby protistrana dokonale rozuměla mluvenému slovu.

projekt

Vysoce funkční a intuitivní integrovaná technika

Při integrování audiovizuální techniky do videokonferenční místnosti bylo zapotřebí zkoordinovat dodavatele osvětlení, interiérového vybavení a také vysoké požadavky na designové řešení. Osvětlení je řešeno pomocí LED diod, které splňují nároky na malou spotřebu, a je ovládáno pomocí nadřazeného integrovaného řídicího systému CUE.

Velký důraz byl kladen na možnost využívání videokonferenční místnosti prakticky kýmkoliv. Bylo zapotřebí nastavit ovládání celé místnosti tak, aby ji mohl bez jakýchkoliv problémů ovládat nejen hotelový personál, ale také hoteloví hosté včetně externích klientů. Z tohoto důvodu byl do místnosti nainstalovaný velice jednoduše a intuitivně ovládaný řídicí systém CUE. Technologické řešení místnosti je unikátní tím, že nemá žádné dálkové ovládání, a veškeré ovládání obrazu, zvuku, světel i žaluzií je ergonomicky vyřešeno a napojeno na řídicí systém CUE. Do budoucnosti připravujeme i napojení ovládání teplotního komfortu a vzduchotechniky právěna tento řídicí systém, abychom ještě více ulehčili práci v této místnosti.

Ukázka ovládacího dotykového panelu CUE

Obrazovka_predvolby Obrazovka_videokonference
Obrazovka_prezentace Obrazovka_osvetleni

Kamera si vás najde

Místnost je vybavena inovativní kamerovou technologi Eagle Eye. Mezi dvěma kamerami, jež jsou umístěné přímo nad velkoplošnými zobrazovači, je mikrofonní pole, které dokáže rozpoznat, z které části místnosti přichází hlas. Jakmile systém rozpozná, odkud hlas přichází, jedna z kamer se natočí na právě hovořícího účastníka v místnosti a automaticky přenáší obraz jak protistraně, tak na jeden z plazmových displejů ve videokonferenční místnosti.

Široká možnost využití videokonferenčního řešení

Vzhledem k tomu, že se v rámci hotelového segmentu v České republice jedná o první videokonferenční místnost, která je plně vybavena fixní technikou, možnost jejího využití je opravdu široká. Hotel tak již nemusí řešit problém s jednorázovým pronajímáním techniky a může místnost využívat pro různé účely. Hotelovému personálu dopřává jedinečnou možnost efektivní komunikace s centrálou v zahraničí se sdílením prezentovaného obsahu. Dále se mohou hoteloví manažeři jednoduše spojit pomocí videokonference se svými klienty, se kterými připravují různé akce, bez nutnosti osobního setkání. Možnost tohoto spojení však oceňují především hoteloví hosté, kteří se v případě jakéhokoliv problému mohou snadno spojit se svojí firmou v zahraničí. Využít videokonferenční místnost však mohou i externí klienti. Místnost může posloužit i jako klasická zasedací místnost s možností prezentace, která umožňuje sdílení plochy počítače, dokumentů i obrazu. Videokonferenční řešení tedy významným způsobem ulehčuje a zefektivňuje komunikaci nejen hotelovému personálu, ale také hotelovým hostům či externím klientům.

www.avmedia-hotel.cz

 

Přínos vzdálené komunikace

Vzdálená komunikace otevírá nové možnosti týmové spolupráce odkudkoliv a kdykoliv při zachování bezproblémového přenosu HD obrazu, hlasu a sdílení datových podkladů. Nasazením videokonferencí zvýšíte produktivitu zaměstnanců. Pracovní zvyklosti zůstávají zachovány, přidanou hodnotou se stává automatizace procesů, digitalizace závěrů z porad či jednání a týmová spolupráce uvnitř i vně organizace. Nyní lze videokonferenci pořídit v rámci ojedinělé nabídky za velmi atraktivních cenových podmínek. Podrobnější informace naleznete na www.avmedia.cz/datavis nebokontaktujte obchodnici.integrace@avmedia.cz.

Z výzkumu společnosti CISCO vyplynulo, že uživatelé videokonferencí vnímají jako největší výhodu tohoto řešení lepší a rychlejší komunikaci (25,4 % respondentů), flexibilitu (23,7 %) a úsporu času (21,2 %). Pokud by naopak videokonference využívat nemohli, vznikaly by jim další náklady plynoucí zejména z neproduktivního času, který by strávili na služebních cestách a v kolonách.

 

 

Hotel Galant v Mikulově

Za posledních 6 let se prostory bývalé textilní továrny Gala v Mikulově změnily k nepoznání. Pod Svatým kopečkem vyrostl moderní čtyřhvězdičkový hotelový komplex, který nabízí komfortní ubytování v centru Mikulova, kongresové prostory, wellness centrum, i vinařství.

PICT98256 PICT98265

Ptali jsme se pana Martina Mariana, spolumajitele hotelu Galant:

Jaké postavení zaujímá Váš hotel v oblasti konferenční turistiky ve Vašem kraji?

Ve vinařském regionu, tedy v oblasti od Brna na jih, se nám podařilo postavit největší hotel, s největší kapacitou konferenčních prostor. Zároveň se také jedná o nejnovější hotel, jelikož jsme s přestavbou továrny na hotel začali v roce 2006. Rekonstrukci jsme měli rozdělenou na několik etap, ta poslední skončila v roce 2010.

Co bylo hlavním důvodem, který Vás přiměl přeměnit továrnu na hotel?

Původním záměrem naší rodiny bylo získat 1 hektar vinohradu pro již provozovaný pražský hotel. Nakonec jsme zasázeli vinohrady na 32 hektarech a rozhodli se založit v Mikulově vinařství. Když jsme objevili opuštěnou továrnu, rozhodli jsme se zrekonstruovat ji také na hotel, který jsme spojili s prostorem pro zpracování hroznů. Již prvotním záměrem bylo postavit hotel s přátelskou rodinnou atmosférou, který však bude nabízet vysokou kvalitou poskytovaných služeb, se zaměřením na konferenční a vinařské akce.

Jak jste spokojen s vybavením hotelu po technické stránce?

Hlavní konferenční sál Aurelius o kapacitě až 500 míst je vybaven moderní audiovizuální technikou a řídicím systémem CUE. Ten umožňuje intuitivně ovládat nejen projekci a ozvučení, ale i osvětlení a žaluzie. Vedle hlavního sálu máme k dispozici i 6 dalších menších salonků, které naši klienti využívají spíše pro různé workshopy a teambuildingy. Celý hotelový komplex je vybaven kvalitním systémem stropního ozvučení, který se ovládá přímo z recepce. Odtud je možné vybrat hudbu a pustit ji do jednotlivých místností, čímž dokážeme navodit tu správnou atmosféru po celém hotelu. V konferenčních sálech je ozvučení doplněné o nástěnné reproduktory, což umožňuje dopřát posluchačům opravdu kvalitní poslech celé konference.

PICT98261 PICT98267

Byli jste spokojeni se službami společnosti AV MEDIA jako integrátora AV techniky?

Během přípravy projektu jsme byli se společností AV MEDIA velmi spokojení, a její nabídku jsme vyhodnotili jako nejvýhodnější a nejkvalitnější z pohledu cena-výkon. Velice nám vyhovovala různá novátorská řešení a odbornost techniků AV MEDIA, zejména co se týče improvizace a návrhů na distribuci signálu.

Uvažujete o dalším rozvoji AV techniky do dalších oblastí? Pomohla by Vám investice do další AV techniky přilákat víc klientů?

Zabudovaná audiovizuální technika nám velice zjednodušila obchodní vyjednávání. Naši klienti se již nemusí starat o techniku, jelikož jim dokážeme nabídnout full servis. V současné době uvažujeme o novém větším plátně do hlavního sálu, abychom našim klientům dopřáli ještě větší komfort. Menší plátna bychom zabudovali do malých salónků, a tím rozšířili možnost promítání i do dalších prostor. Vývoj audiovizuální techniky je však velice dynamický. Naši klienti jsou zvyklí na vysoký standard, a proto je zapotřebí nezaspat dobu, abychom jim mohli vždy nabízet ty nejlepší služby.

PICT98279 PICT98274

Digitální přenos AV signálu

V celém hotelovém komplexu je rozmístěných několik monitorů, které poslouží vždy dle potřeby - např. jako navigační systém (především na recepci a v lobby) nebo jako informační tabule. Díky digitálnímu přenosu AV signálu je možné na monitory přenášet i obraz a zvuk z různých místností, například z konferenčního sálu. Digitální přenos AV signálu byl jedním z požadavků, jelikož umí překlenout velké vzdálenosti, a umožňuje tak hostům dopřát maximální komfort a možnost sledovat dění z konferenčního sálu i ve snídárně, či přímo na pokojích.

 

Wellness hotel Vista

Nově postavený čtyřhvězdičkový Wellness hotel Vista láká příjemnou atmosférou v centru lyžařského střediska,v nádherném horském údolí. Naleznete v něm relaxaci, zábavu i moderní kongresové prostory.

PICT93824 PICT93776

 

Pohodlí návštěvníků a příjemná atmosféra především

Celý hotelový komplex je vybaven integrovaným moderním ozvučením, které svou tlumenou hudbou navozuje příjemnou atmosféru a přispívá k celkovému pocitu pohodlí. Hosty doprovází podkresová hudba na chodbách, ve výtazích či v jednotlivých společenských místnostech celého hotelu. Důležitá je nejenom melodie, ale také technika, díky které se hudba rozléhá po celém komplexu. Ačkoliv si reproduktorů téměř nevšimnete, protože jejich vzhled splývá s moderním prostředím hotelu, jejich kvalita je na velmi vysoké úrovni. Audiotechnika je navržená na celodenní provoz v režimu 24/7. Ovládání je velice jednoduché a intuitivní, což ocení například na wellness recepci, odkud je možné jednoduše nastavit hudbu do jednotlivých zón. Příjemná hudba vás tak bude doprovázet nejen při masáži, v bazénu, ve vířivce, v sauně či ve fitness centru, ale také v recepci, restauraci, lobby baru a klidové zóně. Ozvučení všech těchto akusticky oddělených prostor lze velice jednoduše nastavit z jednoho počítače, například z hlavní recepce hotelu.

PICT93793 PICT93788

 

Hotel je plně vybaven profesionální technikou

Každý pokoj v hotelovém komplexu Vista je vybaven LCD televizí, která umožňuje návštěvníkovi sledovat svůj účet v rámci celého resortu Dolní Morava a prohlížet rezervační možnosti jednotlivých společenských, sportovních či relaxačních místností, nebo sledovat televizní přenosy či program. Rezervační systém se automaticky aktualizuje každých 10 minut, a podává tak návštěvníkovi aktuální informace. V celém areálu je nainstalováno 160 televizí, které jsou vzájemně propojeny systémem IP TV. Bezpečnost celého komplexu zvyšuje důmyslně rozmístěný kamerový systém, který snímá jednotlivé plochy po celém hotelu. Milovníci zimních sportů jistě ocení kameru umístěnou na sjezdovce, díky které mohou z pohodlí hotelu sledovat velikost fronty u vleku. Další kamera je například umístěnana chatě Slaměnka, na vrcholu tyčícím se nad hotelem Vista (1424 m), stejně tak jako v kongresovém prostoru, kde umožňuje sledování právě probíhajíc íkonference. Personál Wellness hotelu Vista byl profesionálně proškolen, aby dokázal plně využívat AV techniku i v případě,že dojde ke krizovým situacím. Proškoleno bylo nejen technické oddělení hotelu, ale také barmani či recepční, kteří tak dokáží pomocí AV techniky vytvářet nezapomenutelnou atmosféru.

Propojení pomocí optiky

Technologickou zajímavostí je propojení Wellness hotelu Vista se skupinou horských chalup v rámci resortu Dolní Morava pomocí instalované optické sítě,kterou využívá také kamerový a rezervační systém, a klient tak může pomocí karty hosta využívat služeb i na jiných chalupách, než na kterých je ubytován.

 

Variabilní kongresové prostředí s moderním vybavením

V hotelovém komplexu se nachází celkem 5 konferenčních sálů Morava I–V a Pánský klub Cohiba. Díky variabilnímu uspořádání prostor lze konferenční sály vyuížít pro široké spektrum pořádaných akcí. Velký hlavní sál Morava I, který nabízí kapacitu až 165 míst k sezení, lze díky mobilním dělicím příčkám jednoduše rozšířit o 3 menší sály a vytvořit tím jeden velký prostor s kapacitou až 260 míst. Všechny sály jsou vybaveny profesionální audiovizuální technikou, a to včetně systému digitální distribuce AV signálů, díky němuž lze (na přání klienta) distribuovat i signály s netypickým rozlišením. Celé kongresové centrum je ovládáno pomocí řídicího systému, a to jak celé centrum, tak jednotlivé sály či Pánský klub. Dotykové panely řídicího systému mají velmi jednoduché a intuitivní ovládání, s přehledným grafickým rozvržením všech funkcí. Kvalitní projekce a srozumitelný zvuk zprostředkovávají účastníkům konferencí příjemný zážitek.

Velký sál je vybaven kompletní projekcí ve full HD včetně integrovaného ozvučení a řady přípojných míst, pro potřeby uživatelů či pronájmových agentur. V hlavním sále se nachází také náhledová stropní otočná kamera, umožňující sledování dění v sále. Prostor před konferenčním centrem je vybaven zobrazovači sytému digitální distribuce dat, na kterých je možné sledovat dění v sále, obrazy z kamer a ostatní IP TV kanály.

PICT93813 PICT93815
PICT93820 PICT93809

 

Pestré možnosti pro volný čas a zábava pro každého

Areál Wellness hotelu Vista nabízí celou řadu možností, jak využít volný čas. Navštívit můžete rozsáhlé wellness centrum, které je pro ubytované hosty zdarma. Celoročně si můžete vyzkoušet bowling, billiard, golfový trenažer nebo protáhnout tělo ve fitness centru či v tělocvičně. V létě se můžete vydat na výlet do krásné okolní přírody a navštívit třeba termální lázně Velké Losiny nebo můžete vyrazit na procházku na nejvyšší vrchol v okolí – Králický Sněžník. Všem milovníkům zimních sportů jistě udělá radost lyžařské středisko v areálu Dolní Morava, ale také bobová a sáňkařská dráha.

Večerní hodiny jsou v hotelu určeny jednoznačně baru Mulda, který je spojený s tanečním parketem. V celém baru je integrované ozvučení, jež lze ovládat přímo z markovacího počítače barmana, který tak může jednoduše nastavit hlasitost hudby v jednotlivých zónách celého baru. Na tanečním parketě má DJ k dispozici přenosný mixážní pult, který je možno jednoduše připojit do integrovaných přípojných míst. Díky moderní instalované AV technice DJ pultu lze vytvářet jedinečnou taneční a světelnou show na tanečním parketě.

PICT93796

 

Nové prostory v NH hotelu v Olomouci

Město Olomouc se může pochlubit velkým kulturním bohatstvím, díky kterému je vyhledávaným turistickým místem. Absolutní komfort návštěvníkům nabízí moderní a stylový hotel nedaleko centra, který kromě relaxace disponuje i moderním kongresovým centrem s variabilními možnostmi využití.

V roce 2012 byl hotel rozšířen o další část konferenčních prostor, a největší sál Evropa má nyní kapacitu až 1000 míst. Nově také konferenční prostory nabízí boční projekci a možnost pořádání výstav na galerii, která je kompletně technicky vybavena.

3 4 5

 

Relaxace spojená s povinnostmi

NH Olomouc Congress hotel je ideální volbou nejen pro relaxační a opdočinkové pobyty, ale především pro firemní setkání,workshopy a školení. Vybavení hotelu, kongresových prostora moderní design hotelu uspokojí potřeby každého návštěvníka. Široká nabídka služeb hotelu, včetně sportovního centra, které je s hotelem přímo propojeno, je ideální kombinací pro splněníi těch nejnáročnějších požadavků.

Vstupní prostory hotelu působí komfortním, ale zároveň takřka domácím dojmem. Prostory návštěvníka přímo svádí k odpočinku. Příjemné prostředí je patrné na první pohled. Snoubí se zde designový nábytek a moderní technologie. Informace mohou návštěvníci čerpat v informačních kioscích nebo na plazmových displejích.

recepce vstup1

 

Kongresové prostory

Hotel má moderní kongresové centrum s deseti konferenčními místnostmi – Olomouc I, II, III, Madrid I–V a Evropa I–II. Všechny tyto místnosti nabízí širokou variabilitu uspořádání a moderní audiovizuální techniku. Vzhledem k jejich variabilitě jsou dokonalým místem pro pořádání nejen konferencí a kongresů, ale třeba i školení, soukromých akcí, svateb apod. Pro představu, kapacita místností se pohybuje v rozmezí od 40 do 900 míst. Po rozšíření sálu Evropa nabízí tento sál kapacitu až 1000 míst. Nově také konferenční prostory nabízí boční projekci a možnost pořádání výstav na galerii, která je vybavena plazmou.

A v čem především spočívá již zmíněná variabilita konferenčních místností? To naznačují již názvy místností. Číslovky u názvu místnosti označují, na kolik oddělených menších prostor lze místnosti rozdělit praktickou předělovací příčkou. Každá z místností, i takto rozdělených, disponuje vlastní audiovizuální technikou a řídicím systémem.

vstup_evropa panel

 

Evropa I–II

Konferenční sál Evropa je kapacitně největším sálem, který pojme až tisíc lidí. Sál disponuje dostatečným počtem přípojných míst pro libovolné zdroje videosignálu včetně VGA. Přípojná místa jsou důmyslně skryta v nikách po obvodě sálu. Hlavní projektor sálu je nativně full HD a disponuje ještě připojením HDMI ze zázemí sálu. Toho hotel využívá při videokonferencích při školení lékařů. Každý sál je vybaven řídicím systémem a celé kongresové patro disponuje navíc skrytou ovládací wi-fi sítí. Projektory v obou částech konferenčního sálu jsou důmyslně schované. Pomocí stropního výtahu zajíždějí do stropního podhledu. V sálech je dále navrženo řešení prostorové akustiky. U vstupu každého ze sálů je nástěnná obrazovka informačního panelu systému Adtraxion. K tomuto informačnímu systému jsou navíc připojeny velkoplošné zobrazovací jednotky v kongresové recepci, u vstupu hotelu a plazmová stěna ve sportcentru.

Olomouc I, II, III

Skupina sálů má opět svůj řídicí systém CUE. Každý ze sálů disponuje nástěnným dotykovým panelem. Struktura dotykového ovládání je ve všech sálech stejná. Každý ze sálů má kompletní audiovizuální vybavení a disponuje dostatečným množstvím přípojných míst pro externí PC v podlahových krabicích.

Madrid I–V

Konferenční sál Madrid lze rozdělit až na čtyři menší místnosti. Pátá slouží převážně jako technické zázemí. Veškerá audiovizuální technika je navržena stejným systémem jako v sále Olomouc.

evropa1 madrid

 

Technické okénko - prostorová akustika

Jedná se o řešení, které fyzicky zahrnuje akustické obklady stěn a stropů. V rovině projektu se pak jedná o návrh řešení prostorové akustiky s přínosem skloubení funkčnosti a designu. Funkce vhodně vyřešené prostorové aktustiky spočívá v kvalitním přenosu zvuku v dané místnosti a zajištění srozumitelnosti řečového signálu. Cílem projektu i realizace je nastavení optimální doby dozvuku.