Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

< Zpět

Co označujeme za interaktivní výuku?

Martin Peska | 1. 1. 2014

Myšlenky J. A. Komenského stanovily základní principy ve vzdělávání, které jsou aktuální a trvalé již po staletí. Co se však staletími mění, jsou přístupy ke vzdělávání. Tedy přístupy ke vzdělávání v 19. století se těžce uplatňovaly ve století dvacátém.

Tato stránka byla určena pro starší verzi našeho webu. Omlouváme za případné chybné zobrazení.

Myšlenky J. A. Komenského stanovily základní principy ve vzdělávání, které jsou aktuální a trvalé již po staletí. Co se však staletími mění, jsou přístupy ke vzdělávání. Tedy přístupy ke vzdělávání v 19. století se těžce uplatňovaly ve století dvacátém. Nyní se vzdělávání ocitá ve století jednadvacátém a pedagogové si začínají osvojovat přístupy k výuce, které jsou na rozdíl od 20. století daleko více koncentrovány na žáka. Požadavky na budoucí žákovy dovednosti a samotné budoucí povolání se mění. Samotný vyučovací proces na tyto změny flexibilně reaguje. Co označujeme za interaktivní výuku?

 

nadpisy_01

Pedagog připravuje aktivity podporující aktivní přístup k tématu: vyhledávání, třídění a srovnávání informací a jejich aplikaci v praktickém životě. Umění práce s textem, mapou a jinými materiály je součástí každého výukového tématu.

nadpisy_02


V centru všech aktivit výukové hodiny je žák. Učitel vede žáky k samostatnosti, aktivnímu zapojení, spolupráci, kreativitě. Učitel není jediným nositelem informací, je průvodce světem poznání.

nadpisy_03

Při plnění úkolů není žák izolovaný. Interaktivní výuka ho vede k týmové práci ve vyučování a sdílení myšlenek a názorů.

nadpisy_04

Učitel využívající moderní technologie má možnost rozdělit výukové aktivity podle potřeb a dovedností žáka. Učitel pomáhá žákům uvědomit si jejich nadání a uplatnit je v tématech, která je zajímají a kterým se v budoucnu budou věnovat.

nadpisy_05Možnosti současných technologií dávají žákům okamžitou zpětnou vazbu. Žák si chybu bezprostředně uvědomuje a má šanci kriticky svou práci zhodnotit.
 

nadpisy_06Moderní technologie pomáhají učiteli rychleji a názorněji zprostředkovat a žákovi pochopit globální souvislosti napříč vyučovanými předměty. 

nadpisy_07


Nové technologie umožňují každému z nás globální přístup k informacím a mít ucelený přehled o vybraném tématu. Učitel nečerpá pouze z učebnic. Pomáhá žákovi s tříděním získaných informací a jejich zdrojů.

nadpisy_08

Interaktivní výuka je postavená na využívání multimédií – zvuk, video, flashové animace, manipulace s objekty a další digitální nástroje. Prožitek z výuky pomáhá žákovi lépe si probírané téma zapamatovat a porozumět mu.

nadpisy_08-08


Součástí podnětného školního prostředí, ve kterém se cítí dobře žák i učitel, je celková atmosféra a vzájemná spolupráce mezi rodiči, žáky, pedagogickým sborem.

 

Dokument

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak vypadá moderní interaktivní výuka

   Zapojení žáků v hodině matematiky

                 
obrazky_01 obrazky_02 obrazky_03 obrazky_04
Digitální rýsovací nástroje.
Názornost a přesnost.
Desetiminutovky – odpovědi přes
SMART Response.
Digitální třída 1:1.
       

   Zapojení žáků v hodině jazyků

                 
obrazky_05 obrazky_06 obrazky_07 obrazky_08
Interaktivní učebnice a multimédia.
Žáci vytvářejí a prezentují vlastní materiály.
Digitální jazyková laboratoř – live verze.
Digitální jazyková laboratoř – plná verze.
       

   Zapojení žáků v hodině fyziky, chemie, přírodopisu

                 
obrazky_09 obrazky_10 obrazky_11 obrazky_12
Názorný výklad.
Laboratorní práce.
Digitální třída 1:1.
Žáci měří pomocí PASCO systému.
       

   Zapojení žáků v hodině zeměpisu, dějepisu

                 
obrazky_13 obrazky_14 obrazky_15 obrazky_16
Výklad oživený digitálními materiály.
Práce s mapou.
Příprava učitele – DUMY.
Procvičování a opakování.
       
Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz