Nacházíte se: Segmenty > Kultura > Digitální kina > Novinky > Nabídka servisních služeb pro jednosálová digitální kina

Nabídka servisních služeb pro jednosálová digitální kina

Nabídka servisních služeb pro jednosálová kina

 

platnost: od 1.4.2012, ceny jsou uvedené bez DPH
Služby jsou poskytovány na základě servisní smlouvy

 

Termíny řešení závad

Závažnost Rychlost reakce
                                                        

K
Kontakt zákazníka

R+A
Reakce+Analýza
Z
Zprovoznění
FO
Finální odstranění
K - kritická    1h2  2h2 5d1 30d2
D - důležitá 4h1 24h1 5d1 30d2

 

Rychlost reakce
K - kontakt zákazníka potvrzení přijetí servisního požadavku (incidentu)
R+A - reakce+analýza

analýza (diagnóza) závady, možné odstranění pomocí:
- vzdáleného přístupu prostřednictvím elektronických kom.prostředků
- odesláním technika na místo

Z - zprovoznění řešení nejzávažnějších problémů, aby byla zajištěna základní funkčnost
systému bez výrazných dopadů na diváky
FO - finální odstranění uvedení do původního stavu
d1/d2 = rychlost reakce v pracovních dnech1/pondělí - neděle2
h1/h2 = rychlost reakce v pracovních hodinách 8-17 /HOTLINE 9-21

 

Ceník vybraných servisních prací
základní hodinová sazba (po - pá 8:00 - 18:00) 1150 Kč/hod
doprava (tam a zpět) 12 Kč/km
doprava paušální Praha/Brno 500 Kč / 250 Kč

příplatek za práci po pracovní době a o víkendech

(příplatek se neúčtuje při Rychlém servisu a Expresním servisu)

300 Kč/hod

 

Závažnost
K - kritická D - důležitá
závada bránící v provozu závada nebránící provozu
představení nelze uskutečnit není podstatný vliv na funkčnost nebo kapacitu
jsou zřetelné kvalitativní nedostatky zásah nezbytný

 

Záruka
- záruční doba je 24 měsíců, není-li na dodacím listě či ve smlouvě uvedeno jinak
- záruka na díly a práci se nevztahuje na náklady na projekční lampy nebo na škody způsobených explozí lampy v projektoru
- k uplatnění záručního servisu je nutné doložit vyplněný záruční list, dodací list nebo fakturu s uvedeným výrobním číslem a datem převzetí výrobku kupujícím, popřípadě doklad o dříve provedených záručních opravách, které mají vliv na prodloužení záruky

 

Hlášení servisních požadavků
- provozovatel kina (zákazník) může hlásit servisní požadavek emailem zaslaným na adresu DCI.servis(zavináč)avmedia.cz nebo telefonicky na HOTLINE (denně 9:00 - 21:00) 910 000 032
- servisní středisko na základě informací od zákazníka určí závažnost závady
- servivsní středisko provede veškeré potřebné kroky k nápravě v souladu se závaznými termíny odstranění závady
- o průběhu opravy bude servisní středisko informovat zákazníka

 

Expresní zásah
- v případě požadavku na urychlenou realizaciservisního zásahu uvede zákazník tuto skutečnost při objednání oprav
- posyktnutí této služby závisí na kapacitních možnostech servisního střediska
- příplatek za realizaci Expresního zásahu neobsahuje cenu samotného servisního zásahu
- pokud nebude možné z jakýchkoliv důvodů ukončit servisní zásah v termínech definovaných pro Expresní zásah, nebude zákazníkovi příplatek za Expresní zásah účtován
- příplatek za Expresní zásah obsahuje již případné příplatky za práci mimo pracovní dobu

 

Pronájem náhradního zařízení

Pokud to umožní kapacity, je možné po dobu opravy pronajmout a provozovat náhradní zařízení

náhradní zařízení cena za 1. den cena za další dny
DCI sestava komplet 30 000,- 3 000,-
DCI projektor 20 000,- 2 000,-
DCI server 10 000,- 1 000,-
DCI 3D systém 10 000,- 1 000,-

 

Balíček "Roční preventivní služby"

Profylaxe (1x nebo 2x ročně) + vzdálená správa + telefonická podpora
cena: profylaxe 1x za rok = 50 000 Kč/rok
         profylaxe 2x za rok = 67 000 Kč/rok

- výměna vzduchových filtrů projektoru, vyčištění filtrů serveru, vyčištění čočky projektoru
- kontrola a doplnění chladících náplní, kontrola provozních hodin světelných zdrojů
- kontrola a nastavení konvergence a kolorimetrie projektoru
- update SW a FW projektoru
- přezkoušení a otestování konektivity
- proškolení obsluhy, získání certifikátu "Proškolená obsluha"
(cena zahrnuje i spotřební materiál: vzduchové filtry, chladící kapalinu)

Profylaxe (preventivní prohlídka a údržba)

Provádí se pro zajištění maximálních provozních výkonů zařízení, prodloužení životnosti a podchycení možných rizik v budoucnosti. Provádí se 2x, 1x za rok, za příplatek případně častěji. Zanedbání průběžné údržby zařízení může být důvodem neuznání záruky. Za čištění vzduchových filtrů a výměnu lamp mezi plánovanými profylaxemi je zodpovědný provozovatel kina. Prohlídka je provedena v pracovní den v době mezi 8:00 - 18:00, na přání a za příplatek i mimo běžnou pracovní dobu. termín prohlídky s dostatečným předstihem navrhuje servisní středisko.

Vzdálená správa + telefonická podpora

- on-line monitorování stavu zařízení
- okamžité automatické hlášení závad
- vzdálené řešení problémů (možné odstranění závady bez nutnosti placeného výjezdu technika)
- telefonická podpora: DCI HOTLINE (telefonická podpora specialisty)
po-ne 9:00 - 21:00 910 000 032
- update SW a FW projektoru