Nacházíte se: Projekční činnost > Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

 

Projekcni_cinnost


              

Co je obsahem projektové dokumentace?

 • Definice požadavků uživatele a vstupní konzultace směřující k přesné specifikaci zadání a rozsahu projektu.
 • Profesionální přístup k řešení a záruka požadované funkčnosti.
 • Optimalizace nákladů a kontrola financí, které  poskytnou investorovi konkrétní představu o finanční náročnosti budoucí realizace.
 • Koordinační činnosti, v rámci projekčních prací, na bázi spolupráce s architektem a ostatními profesemi.
 • Vymezení odpovědností a garance bezproblémové funkčnosti, která zaručuje vzájemnou kompatibilitu všech částí projektovaného systému.

Více informací o projektové činnosti obsahuje níže přiložený dokument.


Typy projektových dokumentací, které pro Vás zpracujeme:  

 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP).
 • Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD).
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS).
 • Dokumentace skutečného provedení díla.
 • Dílenská dokumentace.
 • Studie prostorové akustiky.