Nacházíte se: Segmenty > Kultura > Info centra > Projekční činnost
Kultura - Městská infocentra

Projekční činnost

Projekt audiovizuální techniky jako součást stavebně-architektonického řešení

V rámci řešení interiéru je projektant AV techniky partnerem architektovi. Již ve fázi projektu pro stavební povolení a v průběhu zpracování dokumentace pro provedení stavby projektant zpracovává požadavky na technické profese. Jako podklad kompetentní realizace, jasně definující rozsah, funkcionalitu, návaznosti na ostatní profese, potřebnou stavební připravenost a předpokládaný objem investičních nákladů, slouží projektová dokumentace.

Projektová dokumentace poskytuje investorovi již na počátku ucelenou představu o potřebném rozsahu audiovizuálního vybavení, orientuje ho v dané problematice a usnadňuje jeho rozhodování při stanovení požadovaného technicko-ekonomického optima.

projekt

 kultura

Proč je projektová dokumentace tak důležitá?

Definice požadavků uživatele
Provedeme veškeré vstupní konzultace směřující k přesné definici zadání a rozsahu projektu. Zorientujeme uživatele v problematice audiiovizuálních systémů a spolupracujeme s ním na přesné formulaci vstupních požadavků.

sipka

Profesionální přístup k řešení
Sledujeme nejnovější trendy ve vývoji AV technologií. Výstupem projektu je vždy specifikace systému splňujícího aktuální požadavky oboru a co nejlépe reflektujícího provozní požadavky uživatele.

sipka

Optimalizace nákladů a kontrola financí
Součástí projektu je zpracování přesného výkazu zařízení s typy a doporučenými cenami. Poskytujeme tím investorovi konkrétní představu o finanční náročnosti budoucí realizace, a vytváříme mu prostor pro nastavení technického standardu koncových prvků a tím i přesného doladění vlastního investičního záměru.

sipka

Koordinační činnost
V rámci projekčních prací je zahrnuto i provádění koordinačních činností s architektem a stavebními profesemi. Včasné sladění všech návazností může významně ušetřit čas při realizaci i vynaložené prostředky.

sipka

Vymezení odpovědností
Garantujeme bezproblémovou funkčnost a vzájemnou kompatibilitu všech částí projektového systému. Projekt se tak stává kompetentním podkladem pro bezproblémovou realizaci celého díla.