Nacházíte se:

Projektem to začíná, servisem to končí

plan2 Na začátku každého řešení je projekt. Slouží jako podklad kompetentní realizace a jasně definuje rozsah, funkcionalitu, návaznosti na ostatní profese, potřebnou stavební připravenost a předpokládaný objem investičních nákladů. Poskytuje tedy investorovi před zahájením realizace dané investiční akce ucelenou představu o potřebném rozsahu audiovizuálního vybavení, orientuje ho v dané problematice a usnadňuje jeho rozhodování při stanovení požadovaného technicko ekonomického optima. Z uvedených důvodů musí být projektová dokumentace zpracována odbornou firmou se zkušenostmi v daném oboru a profesionálním přístupem k řešení. Projekční činnost AVMEDIA, a.s.

 


electronic

Svou nezastupitelnou roli má kvalitní servis audiovizuální techniky. Prodejem a instalací techniky naše práce nekončí. Hlavním předpokladem pro dlouhodobý a bezporuchový provoz je kvalitní péče o vaši techniku. Náš odborný tým techniků vám zajistí pravidelný záruční a pozáruční servis. Servis a podpora.