Nacházíte se: Segmenty > Kultura > Info centra > Servisní služby
Kultura - Městská infocentra

Servisní služby

AV ASISTENCE

je telefonická podpora uživatele poskytovaná 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00. Zkušený operátor Vám pomůže najít příčinu a řešení problému nebo s vámi dohodne zásah technika.

AV SERVIS 24

je určen pro zákazníky, kteří si zakoupí samostatný projektor, který často využívají a ohrozil by je případný déletrvající výpadek projektoru, tudíž potřebují rychlou (24 hodin) opravu. Program zajišťuje rychlou opravu v servisním středisku se zárukou zprovoznění do 24 hodin.
  
AV PREVENCE

je cenově dostupný program pro zákazníky, kteří mají více projektorů, které intenzivně a pravidelně využívají (školicí střediska, školy). Program zajišťuje pravidelné kontroly projektoru (vyčištění vzduchového filtru a zjištění počtu provozních hodin lampy) v doporučeném intervalu do 500 provozních hodin. Od intenzity provozu se odvíjí počet kontrol za rok. Pokud jsou projektory na jednom místě a je možno provést kontrolu všech projektorů najednou, je na další projektory (2.,3. atd.) poskytnuto cenové zvýhodnění 50%. Program lze aplikovat i na složité instalace s řídicím systémem a dalšími aktivními komponenty.

AV JISTOTA

je kombinovaný program pro náročné klienty, zahrnující rychlý servis u uživatele s případnou zápůjčkou náhradního zařízení zdarma nebo operativním zprovozněním systému. Program též zahrnuje pravidelnou roční (případně i častější) kontrolu klíčových komponentů včetně případného vyčištění optické jednotky projektoru.

VZDÁLENÁ SPRÁVA

nabízí on-line monitorování stavu zařízení, okamžité automatické hlášení závad, vzdálené řešení problémů (možné odstranění závady bez nutnosti placeného výjezdu technika).