Nacházíte se: Segmenty > Kultura > Muzea > Studie

Studie

Studie slouží k tomu, aby klient získal představu o budoucím projektu. Vypracování studie by mělo vznikat ve spolupráci s architektem v závislosti na zakomponování audiovizuální techniky do požadovaných prostor. Již při prvních konzultacích je třeba zvážit všechna pro a proti vzhledem k prostorám. Studie je vždy originálním dílem, které reaguje na představy provozovatelů a vzniká postupně během diskuzí nad obsahem, vyzněním expozice, celkovém stylu a zejména formě a podobě. Studie odráží faktickou představu zadavatelů o tématu, o duchu, exponátech  které chtějí v expozici návštěvníkům představit. Studie dodává těmto představám konkrétní tvar, příběh, atmosféru, dějovou linii i dramatický náboj. Výhodou vypracování studie je definování jasného konceptu a podoby budoucí expozice. Na základě tohoto konceptu je možné přistoupit k dalším fázím a to zejména k projektové dokumentaci.

 

Studie AV techniky

- vstupní jednání
- návrh koncepce a rozsahu AV systému a systému řízení daného prostoru
- popis navrhovaného řešení
- zakreslení koncových prvků zařízení do půdorysu
- specifikace nároků na ostatní profese
- zpracování cenového propočtu investičních nákladů po funkčních celcích

 

 

expozice_1                         gustavaalma_1
expozice_real                         gustavaalma_real

Autor: M Plus spol. s r.o.