Nacházíte se: Segmenty > Vysoké školy > Obraz a zvuk

Obraz a zvuk

Aby všichni dobře viděli…

Je známo, že téměř tři čtvrtiny všech informací z okolního světa přijímáme zrakem, proto je dobré doplnit svůj výklad názornými vizuálními pomůckami. Vizuální pomůcky pomáhají ilustrovat fakta, která si jinak studenti jen obtížně představují a podporují srozumitelnost a zapamatovatelnost výkladu. Proto je zobrazovací zařízení již naprosto samozřejmou součástí téměř všech vysokoškolských prostor.

Základní požadavky na zobrazovací systém auly a velkých poslucháren:

 • Zřetelně a jasně viditelný obraz pro všechny posluchače
 • Zobrazování počítačových aplikací a videosignálu, přímý přenos z videokonferencí a dokumentové kamery (musí vyhovět různým formátům zdrojů bez jejich zkreslení či degradace)
 • Srovnávací funkce zobrazení – MULTIPROJEKCE (duální zobrazení, centrální a doplňkové zobrazení)
 • Technologie na distribuci, úpravu obrazu a pořizování jeho záznamu (přímý přenos nebo archivace)
P1020986

Základní požadavky na zobrazovací systém pro menší posluchárny a učebny :

 • Zřetelně a jasně viditelný obraz pro všechny posluchače
 • Zobrazování počítačových aplikací a videosignálu, dokumentové kamery (musí vyhovět různým formátům zdrojů bez jejich zkreslení či degradace)
 • možnost operativně psát poznámky
000009

Základní prvky:

 • Projektory
 • Projekční plátna

 

Aby všichni dobře slyšeli…

Základní požadavky na ozvučení auly:

 • Důraz na srozumitelnost – slyšet a být slyšen:
  • Při přednášce – eliminace šumů a zpětné vazby
  • Při konferenci - dotazy z publika
  • Při mezinárodní účasti – tlumočení
  • Při telefonním spojení – eliminace echa
  • Kino – vícekanálový zvuk
 • Spolehlivost zvukového řetězce
 • Pořizování záznamu zvuku
image04

Základní prvky:

 • Repro soustavy
 • Mikrofony
 • Audio procesing
 • Záznamová zařízení