Nacházíte se:

SMART Notebook Aktivity

Weby obsahující zdroje pro interaktivní tabuli SMART Board


veskole
www.veskole.cz
Pomáhá najít inspiraci, kterou učitelé posunují výuku ve školách do 21. století. www.veskole.cz pomáhá vytvořit databázi zdrojů pro české učitele.  Přidejte se ke společnému dílu.

SMART_Exchange
SMART - Lesson Activities
Zahraniční zdroj profesionálních výukových hodin, obrázků, webových stránek a dalších pomůcek.

Školní weby obsahující zdroje pro interaktivní tabuli SMART Board


 

uherskybrod
Střední odborná škola Uherský Brod
Zavedení ICT technologií ve výuce ekonomických předmětů, vytvoření výukového materiálu
a metodiky s využitím ICT technologií, především interaktivní tabule.

ostrava
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace
Metodiky pro vyučovací hodiny jednotlivých předmětů. Tyto hodiny jsou názorně předváděny žákům ve vyučování.

cheb
Gymnázium Cheb
Uvedené materiály jsou koncipovány tak, aby sloužily jednak při výkladu resp. seznamování žáků
s daným tématickým celkem, jednak při opakování příp. zkoušení, a to jak přímo s interaktivní tabulí, tak i např. vytištěné (lze vytisknout všechny / vybrané / upravené listy, podle cíle). V odkazech najdete soubory, které mohou pomoci při řešení příkladů v programech Cabri a Derive,
nebo odkazy na internetové zdroje.

stenovice
Základní škola, Štěnovice
Učit s interaktivní tabulí umožňuje prezentovat třídě učební látku novým způsobem, dynamicky se zvýrazněním vazeb a souvislostí a umožňuje učitelům i žákům pracovat se zvdělávacími objekty.

Boletice
Základní škola, Boletice
Interaktivní tabule na ZŠ Boletice – běžná součást výuky

metodik
Sbírka příprav pro interaktivní tabule SMART Board
Otevřeli jste stránky obsahující soubor příprav pro interaktivní tabule SMART Board z matematiky pro základní a střední školu. Přípravy jsou členěny podle témat a převážně navazují na příslušnou učebnici matematiky nakladatelství Prométheus, ale najdete zde i přípravy navazující na jiné učebnice a sbírky.