Nacházíte se: Segmenty > Veřejná správa > Porady a školení

Porady a školení

Moderní trendy komunikace

Prezentace připravená v PowerPointu promítaná na projekční plátno je v současné době standardním procesem přípravy jednotlivých porad, školení či koordinačních schůzek pracovních týmů. Obdobných setkání je stále více, času na přípravu je čím dál méně a pozornost účastníků se neustále snižuje. Jak zapojit zaměstnance úřadu? Jak efektivně sdílet informace? Jak dobře zaujmout připravenou prezentací?

Je známo, že téměř tři čtvrtiny všech informací identifikujeme zrakem, proto je dobré doplnit svůj výklad názornými obrázky v podobě schémat, grafů, SWOT analýz, časových harmonogramů nebo myšlenkových map. Na poradu či jednání se snažíme přijít s profesionálně připravenou prezentací, tak abychom co nejlépe formulovali své myšlenky a sdělení. Častokrát se však stává, že účastníci jednání nevěnují dostatečnou pozornost a prezentovaná témata jim splývají nebo si z nich neodnesou klíčové informace. Obrázky nebo možnost doplnění textových či grafických připomínek pomáhají ilustrovat fakta a podporují srozumitelnost a zapamatovatelnost výkladu, který si jinak posluchači jen obtížně představí a zapamatují. Proto se zobrazovací a interaktivní zařízení stávají naprostou samozřejmostí všech moderních úřadů.

Inspirativní článek - KOMUNIKAČNÍ LABYRINTY   

Inspirujte se moderními prostředky komunikace

porady_skoleni11 porady_skoleni22

Zasedací místnosti a kanceláře vedoucích pracovníků jednotlivých odborů využívají pro svou práci interaktivní plazmové monitory nebo tabule SMART Board, které jsou určeny pro dynamické porady, jednání či školení. Díky interaktivním nástrojům si zaměstnanci lépe vyměňují informace, pracují v týmech a mnohem častěji se zapojují do realizace klíčových úkolů. Pracovníci jednotlivých odborů si mnohem lépe zapamatují klíčové informace a vedení úřadu má přehled o stavu a realizaci jednotlivých úkolů.

Mezi další, v dnešní době již standardní prvky moderního úřadu patří možnosti vzdálené komunikace. Úředníci se mohou jednoduchým způsobem zapojit do porad a školení s kolegy nebo ostatními členy ze vzdálených poboček jednotlivých odborů nebo ostatních institucí veřejné či státní správy. Podrobnější informace o nasazení a využití vzdálené komunikace v praxi naleznete zde.

>> Zaujměte svým vystoupením.    >> Zapojte účastníky porad.     >> Zefektivněte procesy komunikace.

 

SMART Board

– interaktivní tabule

je účinným prostředkem pro komunikaci a prezentaci. Prezentace se stávají mnohem poutavější s možností zapojení ostatních pracovníků úřadu v reálném čase. Již žádné zdlouhavé přepisování textů, jak jste zvyklí např. při práci s flipchartem. Výsledný zápis lze ihned odeslat e-mailem nebo na tiskárnu a rozdat svým kolegům. Díky interaktivní tabuli SMART Board lze podpořit celkovou kreativitu, urychlit a lépe definovat postupy následných činností. Zaměstnanci si zapamatují více informací a mnohem lépe se zapojí do týmových diskusí.

smart_board11
Komunikujte s kolegy a nadřízenými díky interaktivní tabuli SMART Board.

SMART Board

– interaktivní plazmová obrazovka

vám podobně jako interaktivní tabule SMART Board nabízí srovnatelné dynamické nástroje pro poutavé vystoupení. Díky dotykovému panelu ještě více umocníte výklad účastníkům porady či jednání. Stejně jako u interaktivní tabule máte příležitost zaujmout poutavým vystoupením, zapojit účastníky, získat zpětnou vazbu a zefektivnit procesy sdílení informací. Interaktivní plazmová obrazovka je vhodným doplňkem do kanceláří, zasedacích místností nebo školicích místností úřadu.

smart_board22
Umocněte vaše vystoupení, zaujměte účastníky porad.

SMART Podium

– k posluchačům čelem

vám umožní vytvářet efektivní komunikaci s kolegy či ostatními účastníky porady. Je jednoduché a intuitivní díky elektronickému peru. Jednoduše přepínáte mezi PC aplikacemi, zapisujete poznámky a ukládáte konečné závěry v elektronické podobě pro další distribuci ostatním kolegům. SMART Podium lze využít jako mobilní zařízení, nebo jej lze napevno zabudovat do nábytku, který je součástí zasedací místnosti či ostatních prostor úřadu.

smart_podium11
Neztrácejte kontakt s účastníky porad a udržte si jejich pozornost.