Náš web používá soubory cookie. Pokud tento web používáte, znamená to, že s tím souhlasíte. Doufáme, že je to v pořádku. Přečtěte si naše zásady používání souborů cookie.

< Zpět

V-PASS

Jednoduchá správa obsahu a exponátů, spojení návštěvníka s expozicí

Návštěvnický systém V-PASS je komplexní platforma pro systematický přístup k návštěvníkům a expozicím. Je odpovědí na otázku, jak motivovat návštěvníky k opakované návštěvě, řešením pro správu obsahu exponátů na jednom místě a v neposlední řadě zajistí, aby byli návštěvníci propagátory vaší expozice. Řešení V-PASS jsme realizovala v mnoha muzejních expozicích, science centrech, ale i ve firemním prostředí společnosti Microsoft.

Systematický přístup k návštěvníkům - variabilita systému umožňuje navrhnout řešení pro školy, rodiny i jednotlivce tak, aby splňovala rozdílné potřeby návštěvníků. Systém je modulární a řeší mimo jiné následující úkoly: identifikaci návštěvníků, jejich motivaci k aktivní činnosti v rámci expozice, uchování znalostí, práci s uloženými informacemi, další vzdělávání a nabádá je k opa kované návštěvě. Navíc umožňuje plné využití mobilních zařízení a tabletů v expozici.

výhody pro návštěvníka

 • Návštěvník je vtažen do expozice a motivován k aktivní účasti
 • Vytvoření vlastního profilu na extranetu
 • Sdílení zážitků, emocí, obrázků, videí, výsledků na sociálních sítích
 • Soutěže mezi jednotlivými návštěvníky nebo skupinami
 • Motivace k aktivnímu zapojení v rámci expozice
 • Práce s uloženými informacemi, další vzdělávání
 • Orientace v expozici
 • Přímá interakce návštěvníka s expozicí
 • Návštěvník se stává propagátorem expozice
 • Individuální obsah na základě předešlé registrace

Systematický přístup k expozicím - návštěvnický systém V-PASS sdružuje jednotlivé moduly pod jedno rozhraní. Systém zahrnuje nástroje pro správu obsahu, které umožňují provozovateli měnit obsah exponátů snadno a rychle bez nutnosti IT znalostí. Součástí systému je servisní modul s neustálým sledováním stavu exponátů, včetně řešení provozních problémů, jako je vzdálená správa, restart a archivace. Díky statistickému modulu je možné průběžně vyhodnocovat aktivity návštěvníků v rámci expozice. Získaná data lze použít například pro reporty,statistiky, grafy a jiné.

výhody pro provozovatele

 • Nástroj pro využití potenciálu návštěvníků
 • Systematická správa obsahu exponátů
 • Identifikace návštěvníka, vytvoření jeho profilu
 • Personifikovaný obsah
 • Motivace návštěvníků k opakované návštěvě
 • Budování komunity
 • Plně editovatelné prostředí
 • Využití šablon interaktivního obsahu
 • Zvýšení atraktivity exponátů
 • Provázání se vstupenkovým systémem a navigací návštěvníků
 • Zpětná vazba
 • Možnost propojení více pracovšť, objektů
 • Přístup k datům jednotlivých exponátů
 • Automatický systém sledování exponátů a jejich řízení

Návštěvnický a průvodcovský systém (V-PASS) je modulární a skládá se ze server-software hlavního modulu a doplňkových softwarových modulů. Hlavní funkcí celého systému je správa expozice včetně systém pro správu obsahu (CMS – Content Management System) a systému identifikace návštěvníka.

PDF ke staženíMám zájem o tento produkt

                    

                    

                    

Potřebujete poradit?
Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz