Nacházíte se: Segmenty > Firmy > Interaktivní porady

Interaktivní porady

ZAUJMĚTE svým vystoupením  >>  ZAPOJTE všechny účastníky porad a školení  >>   ZEFEKTIVNĚTE pracovní procesy


Brainstorming Brainstorming
Prezentace Prezentace
33 Operativní jednání/prezentace

44 Pravidelné porady týmu
Prezentace poutavě a čelem k účastníkům porady Prezentace poutavě a čelem k účastníkům porady
66 Efektivní vzdělávání

Pro dnešní firemní prostředí je typický rychlý rozvoj, který je způsoben mnohými aspekty, od technologických nástrojů až po mezigenerační přístupy a postoje zaměstnanců k práci. Porady se staly nedílnou součástí komunikace a přenosu informací každé organizace. Na poradách se prezentuje, diskutuje, poslouchá, sdílejí se informace, účastníci se zapojují do diskusí, předávají si náměty, nápady, nové myšlenky a vize... Proto firmy hledají takové nástroje, které budou zaměstnance motivovat a zapojovat, ale tak aby nedošlo k nenabourání jejich zvyklostem a potřebám při prezentacích. PowerPoint prezentace a všechny ostatní office nástroje nebo jiné SW aplikace je možné prezentovat na interaktivních tabulích SMART Board nebo SMART Podium. Díky vlastnostem, které nabízejí, se stanou vaše porady mnohem zajímavější a poutavější než v minulosti. Tento způsob komunikace podpoří kreativitu zaměstnanců a urychlí pracovní procesy konkrétních úkolů.

INSPIRACE:

PRODUKTY:

 

REFERENCE:

Teplárna Strakonice

Teplárna Strakonice - školení