Nacházíte se:

Autorský nástroj SMART Notebook Software


SMARTnotebook

Autorský nástroj SMART Notebook Software

Spolu s interaktivní tabulí SMART Board získáte i software SMART Notebook, který vám umožní plně využít všech možností interaktivní výuky. S tímto SW si také můžete velice snadno přichystat program výuky v kabinetu či doma, při vyučování promítáte připravenou hodinu na interaktivní tabuli a pracujete s ní. Velkou výhodou je, že vzhled uživatelského rozhraní grafickým pojetím připomíná důvěrně známé aplikace a především že SMART Notebook „mluví“ česky! Pracovat s tímto softwarem a SMART Boardem se tak rychle a snadno naučí všichni učitelé, nejen vyučující anglického jazyka, a oblíbí si tuto chytrou učební pomůcku.


Více informací

Stále větší důležitosti nabývá vlastní činnost žáka ve výuce a její výrazný vliv na osvojení si dovedností moderního prostředí současného 21. století. Přechod od výuky koncentrované na učitele  k výuce zaměřené na žáka se výborně odráží na „SMART softwaru“,  který je výrazným pomocníkem a jednotným prostředím pro učitele  a jeho SMART třídu a pomáhá učiteli dotvořit komplexní ovládání všech produktů jednotnou cestou.

SMART Notebook, pracovní plocha učitele na interaktivní tabuli,  vyrobí z každého počítače interaktivní prostředí ve výuce.

Osvědčený software SMART Notebook

  • snadno si přichystáte výuku v kabinetu či doma, při vyučování zobrazíte připravenou hodinu na interaktivní tabuli a pracujete s ní
  • vzhled uživatelského rozhraní grafickým pojetím připomíná důvěrně známé aplikace, je přehledné a intuitivní
  • plná lokalizace do češtiny
  • široká nabídka různých zdrojových obrázků: mapy, schémata, notové osnovy, grafy funkcí…
  • interaktivní animované výukové sekvence
  • Lesson Activity Toolkit – galerie flashových objektů, efektů a cvičení
  • navíc můžete využít tisíců již hotových výukových objektů a lekcí připravených ve SMART Notebooku (přímo ve formátu .notebook) jinými učiteli, které si stáhnete zdarma z českých vzdělávacích internetových portálů, jako je www.veskole.cz aj.
  • SW můžete poskytnout i studentům domů, pro přípravu referátů a vlastních prezentací
  • jednotné komunikační rozhraní pro integraci dalších prvků (hlasování, vizualizér aj.), aniž by se učitelé museli učit složitě ovládat další programy

Určitě vás nadchne široká nabídka různých zdrojových obrázků: mapy, schémata, notové osnovy i třeba hokejové hřiště. Počet tapet a obrázků v galerii se masivně rozšířil a prakticky do všech oborů přibyla vzorová řada interaktivních animovaných výukových sekvencí, které program neuvěřitelně obohacují. Řekněte sami: naučíte děti lidskému dýchacímu ústrojí lépe z prostého popisu, a nebo tak, že si jej vzorově, zjednotlivých částí, “elektronicky” sestaví a pacienta oživí? Vzhledem k tomu, že jsou sekvence realizovány v dnes již běžné technologii flash, můžete se o další vhodné náměty postarat sami: stáhnete je z internetu nebo si je naprogramujete. Aktuální software se můžete stáhnout ze stránek výrobce.

 

Licenční podmínky:

Licenci vlastní kupující organizace (škola) a software může provozovat na všech svých počítačích a na rozumném počtu počítačů všech svých zaměstnanců, konzultantů, žáků aj. Škola musí seznámit všechny své uživatele s licenčními podmínkami a vyžadovat jejich plnění.

SMART Notebook lze používat s interaktivní tabulí SMART Board, SMART Boardem pro ploché displeje, hlasovacím systémem SMART Response, interaktivním displejem SMART Podium či SMART Vizualizérem.

SMART Notebook naopak nesmí být používán na žádném konkurenčním produktu (ani zkušební verze, kterou lze zdarma stáhnout z webu výrobce), ať je to běžný tablet, konkurenční interaktivní tabule či podobné zařízení nebo i samostatný počítač s dotykovým displejem, který užívá více osob. Smyslem této úpravy je lépe chránit duševní vlastnictví a investice vložené do vývoje softwaru.