Nacházíte se:

Interaktivní stůl SMART Table

smarttable

Interaktivní stůl SMART Table

SMART Table je interaktivní stůl, kde žáci dotykem prstu pohybujíi s digitálními objekty, fotografiemi, malují digitálním inkoustem najeho povrch, … To vše v rámci předem připravených aktivit, které může každý učitel jednoduše upravovat a měnit. Povrch stolu reaguje na každý dotyk všech žáků u stolu ve stejný okamžik.


Více informacísmarttable4

 

Pohled na aktivitu a přirozený přístup dětí k této pomůcce svědčí o tom, že technologie jsou přirozenou součástí života žáků a studentů, přirozenou součástí jejich budoucnosti a naplněním věčného Komenského hesla Škola hrou. To jsou předpoklady, které všechny tyto moderní prostředky předurčují k tomu, aby se staly přirozenou součástí školního prostředí.

Ideální pro mateřské školy i 1. stupeň - podporuje přirozenou aktivitu dětí a rozvíjí komunikační schopnosti, společné řešení problémů a spolupráci.smarttable1 Ve 4. třídě prvního stupně Základní školyRatibořická, obklopen zástupem dětí,čekal na účastníky setkání SMART Table,interaktivní stůl, kde žáci dotykem prstupohybovali s digitálními objekty, fotogra-fiemi, malovali digitálním inkoustem najeho povrch, … To vše v rámci předempřipravených aktivit, které může každýučitel jednoduše upravovat a měnit. Po-vrch stolu reagoval na každý dotyk všechžáků u stolu ve stejný okamžik. Pohled na aktivitu a přirozený přístup dětík této pomůcce všechny účastníky pře-svědčoval o tom, že technologie jsou při-rozenou součástí života žáků a studentů,přirozenou součástí jejich budoucnosti a naplněním věčného Komenského heslaŠkola hrou. To jsou předpoklady, kterévšechny tyto moderní prostředky předur-čují k tomu, aby se staly přirozenou sou-částí školního prostředí.