Nacházíte se: Segmenty > Školy > Řešení pro školy

Aktuální trendy i nabídka prověřených řešení ve výuce

Široká nabídka prověřených školních produktů i celých řešení, od multimediální učebny, přes interaktivní učebnu, digitální třídu až po žákovská zařízení.

  

V multimediální učebně díky audiovizuálním prostředkům oživíte výklad a probudíte zájem studentů. Stále však převládá frontální výklad.

Pro větší zapojení žáků a studentů se dostávají do učeben interaktivní tabule, postupně rozšiřované o další možnosti aktivizace  žáků - mluvíme o interaktivitě a tzv. SMART Třídě.

Nejvyšším stupněm intenzivního zapojení žáků je pak SMART Digitální třída. V digitální třídě má každý student počítač, který se stává nástrojem učení a podporuje všechny výukové styly. Zapojení notebooků do výuky však klade vysoké nároky na přípravu a organizaci aktivit, řízení kontrolu práce v hodině.

1_3img
2_3img 3_3img 4_3img