Nacházíte se:

Testování a zpětná vazba

Po každé vyložené problematice si učitel potřebuje prověřit pochopení probrané látky žáky / studenty. Nejčastější formou takového prověření je ústní zkoušení, případně nějaký opakovací test. V prvním případě bohužel nezískáte zpětnou vazbu od všech žáků, v druhém případě získáváte zpětnou vazbu v okamžiku, kdy už je probrán větší celek látky a je problematické se k výkladu vracet. Jak rychle zjistit, zda všichni žáci pochopili probírané téma? Jednoduše: zapojte hlasovací zařízení.

Hlasovací zařízení je progresivní didaktickou pomůckou, která má své pevné místo v moderním vzdělávání. Můžete si s jeho pomocí rychle a snadno ověřit znalosti všech žáků. Získáte každodenní objektivní zpětnou vazbu o zvládnutí učiva. Motivující je i pro žáky - využijete jejich přirozené hravosti a soutěživosti.

Pracujete-li s interaktivní tabulí SMART Board, je pro vás hlasování SMART Response ideální volbou. SMART Response představuje jednoduché rozšíření možností interaktivní výuky na vaší škole. Je navíc plně integrováno do SW SMART Notebook, takže se učitelé nemusí učit ovládat nové prostředí. Pokud pracujete pouze v prostředí MS PowerPointu, můžete využít systém TurningPoint.

_DSC1085

Proč hlasovací systém?

  • zvýšíte zapojení studentů, udržíte jejich pozornost, oživíte hodiny
  • rychle ověříte, zda žáci porozuměli látce
  • objektivní, celoplošné zkoušení / testování
  • rychlé, přehledné, kvantifikované výstupy, archivace výsledků testů a statistik
  • možnost využití i mimo výuku - porady, zjišťování postojů a názorů respondentů (výzkumy, šetření, autoevaluace školy aj.)

Jak hlasování funguje?

Co všechno potřebujete?

Hlasovací systém SMART Response

Hlasovací systém TurningPoint

Můžete začít hned - máme pro vás připravený obsah pro testování

Veskole_Holka Vybíráme z testovacích DUMů pro SMART Response na VeŠkole.cz

 fraus 10 000 testových úloh (profesionální obsah pro SMART Response)