Nacházíte se: Segmenty > Vysoké školy > Typické místnosti VŠ

Typické místnosti VŠ

Auly

Vybavení velké univerzitní auly vychází v první řadě z jednoznačných kritérií univerzálnosti a především účelnosti. V těchto prostorách je ovšem kromě výuky třeba brát ohled i na konference či promoce a další prestižní společenské akce, které jsou v nich pořádány. V dnešní době univerzity rovněž často využívají auly nejen k pořádání vědeckých konferencí a kongresů, ale také ke komerčním pronájmům soukromým firmám. Vybavení těchto reprezentativních prostor vyžaduje špičkový servis a kvalitní techniku.

Kvalitní vybavení auly přinese univerzitě zpříjemnění pracovního prostředí všem uživatelům, přednášejícím i studentům, a výrazně rozšíří možnosti jejího využití nejen z hlediska uspokojování výukových potřeb, ale i ke komerčním účelům.

IMG_8700

Celý článek...
 

Služby AV MEDIA

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

– optimalizovaná řešení pro jednotlivé typy vysokoškolských prostor různé kapacity (aul, přednáškových i seminárních místností, odborných pracovišť), standardizovaná a unifikovaná

systres-nahled

STANDARDIZACE

– nastavení a sjednocení technologických standardů zaručí funkčnost a vzájemnou kompatibilitu v rámci různých univerzitních pracovišť (propojení místností, pracovišť i různých lokalit)

UNIFIKACE 

– shodná technika v různých místnostech, pro přednášející stejný způsob ovládání

VZDÁLENÁ SPRÁVA 

– jistota spolehlivosti a funkčnosti, rychlá pomoc odborníků

 

Partnerství AV MEDIA: 

  • inspirujeme vás a realizujeme řešení, která přináší užitek i radost
  • poradíme vám, jak zařídit prostory nové i jak zrekonstruovat či dovybavit stávající učebny
  • vypracování studie, kompletního projektu i prováděcí dokumentace
  • návrh a dodávka projekční techniky, ozvučení, systému ovládání, interiéru, sedaček...
  • zařízení nejen dodáme a nainstalujeme, ale také oživíme
  • zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, záruční i pozáruční servis, vzdálená správa
  • podpora přednášejících www.uspesnaprezentace.cz, v případě zájmu nabízíme také školení zaměřené na prezentační dovednosti a pužívání technologických didaktických pomůcek

 

Není to jen o technice...

Spolupráce s vysokou školou není a neměla by být jen o vybavení a technologiích. Konzultantský přístup je o partnerství. Proto se zabýváme profesním rozvojem přednášejících na úrovni prezentačních dovedností, ale umíme vás podpořit i př přípravě projektů OP VK aj. Rovněž se snažíme propojovat vysoké školy s praxí. Příkladem jsou naše programy mentoringu pro studenty ČVUT. Spolupráce probíhá i na poli vědeckého výzkumu. Těší nás, že naše práce má v dnešní složité době vyšší smysl.