Nacházíte se: Reference > Veřejná správa

Veřejná správa

Kraj Vysočina už čtyři roky využívá videokonferenční řešení DATAVIS

 
DATAVIS® je v Kraji Vysočina už několik let nedílnou součástí vzájemné komunikace a vyhledávaným nástrojem napříč organizacemi ve veřejné a státní správě. Na začátku roku 2013 se podařilo díky řešení DATAVIS propojit všechny krajské nemocnice, zdravotnickou záchrannou službu a jejich zřizovatele Kraj Vysočina.
Zasedací místnost s datavideokonferen-čním řešením DATAVIS – Krajský úřad Kraje Vysočina v zemi
Celý článek...
 

Moderní vzdělávací metody na území Masarykovy univerzity

 
Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. Masarykova univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních disciplín a je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v Evropě.
Celý článek...
 

Živé přenosy z jednání zastupitelstva - PUBLICSTREAM

PUBLICSTREAM™ je automatický video systém speciálně navržený pro potřeby zastupitelstev obcí, městských částí, měst a krajů. Z jednacího sálu lze jednoduše přenášet živé přenosy obrazem a zvukem a současně tato jednání archivovat pro jejich zpětné přehrávání ze záznamu. Řešení PUBLICSTREAM inteligentně indexuje jednotlivé projednávané body tak, aby občané navštěvující webové stránky města měli možnost (živě či z archivu) sledovat to, co potřebují.

Celý článek...
 

Efektivní spolupráce při POVODNÍCH

 
Nový rozměr komunikace při POVODNÍCH v Moravskoslezském kraji

DATAVIS umožňuje vidět se a jednat s kolegy, spolupracovníky, odborníky ze složek Integrovaného záchranného systému, úřadů nebo ostatních státních a veřejných institucí. Díky datavideokonferenčnímu spojení operativně a názorně projednáte potřebnou problematiku, včetně diskusí nad datovými (např. mapovými) podklady, které slouží pro upřesnění celé mimořádné či jiné události. Výrazně ušetříte čas strávený na cestách, snížíte náklady na dopravu a umožníte přinášet aktuální informace z míst, které jsou bodem zájmu.

DATAVIDEOKONFERENČNÍ spolupráce se stává standardní součástí každodenní činnosti všech částí státní správy a samosprávy. Pro složky Integrovaného záchranného systému představuje nejlepší alternativu ke klasickým formám komunikace.
POLICIE
Celý článek...
 

NÁRODNĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM – OSTRAVA (NDIC)

V nově postavené budově SSÚD Ostrava bylo před dvěma lety otevřeno unikátní středisko pro příjem, zpracování a následnou distribuci dopravních informací v celé ČR. Pracoviště NDIC je od této doby v nepřetržitém provozu sedm dní v týdnu 24 hodin denně v rámci Jednotného systému dopravních informací pro území České republiky v těsné spolupráci s policií, hasičským záchranným sborem, zdravotnickými záchrannými službami, správci komunikací, silničními správními úřady, provozovateli dopravních informačních center měst, řídících center tunelů, provozovateli telematických aplikací a dalších složek. NDIC sbírá, zpracovává a ověřuje dopravní informace o nehodách, uzavírkách, požárech vozidel, porouchaných semaforech, sjízdnosti komunikací nebo o stavu počasí na jednotlivých dopravních úsecích.

Hlavní dispečerský sál NDIC.
Celý článek...
 

Jednoduchá dostupnost tísňového volání - Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje

 
V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení bezpečnostních a záchranných složek v podobě Integrovaného bezpečnostního centra. Jedná se o komplexní řešení, které nemá v Evropském měřítku obdoby. Projekt se tak může stát modelem a inspirací nejen pro podobná střediska napříč celou Českou republikou, ale také v EU.
Budova Integrovaného bezpečnostního centra – květen 2010
Celý článek...
 

Výjimečná budova Úřadu městské části Prahy 6

 
Toto označení plně vystihuje nově zrekonstruované prostory Úřadu městské části Prahy 6. Budova radnice byla postavena již v roce 1923. Záměr vybudovat moderní a pro občany dostupnou radnici schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 6 již v roce 2001. Definitivní podoba celé rekonstrukce byla schválena v roce 2007. Od stejného roku se společnost AV MEDIA, a.s. stala partnerem pro dodávku a následnou instalaci komunikačních technologií. Úřad městské části Prahy 6 je ukázkovým příkladem toho, jak lze vybudovat v krátkém čase moderní administrativní komplex pro cca 350 osob. Hlavním cílem bylo vytvořit pro občany takové prostředí, které nabídne nejvyšší možnou úroveň poskytovaných služeb. Zajistit přímou a efektivní dostupnost informací např. formou elektronické úřední desky nebo vstupní halou, která slouží jako místo pro identifikaci požadavků občana s následnou navigací na konkrétní odbory Úřadu městské části. Všechna pracoviště se podařilo umístit pod jednu střechu. Od odboru služeb pro veřejnost po odbor evidence osob i nově vzniklé služebny městské policie. Nové prostory byly pro občany zpřístupněny koncem roku 2009.
Úřad městské části Prahy 6 – duben 2010
Celý článek...
 

Informační centrum Akademie věd ČR

Zadání:

AV MEDIA, a.s. byla prostřednictvím spolupráce se společnostmi Noranet-CZ, a.s. (hlavní dodavatel, systémová integrace) a UNIHOUSE CZ, s.r.o. (kompletní projektová příprava a konzultace při realizaci) přizvána k dodávce stěžejních technologických komponent v projektu moderního multimediálního informačního centra zaměřeného na prezentaci aktuálních informací z oblasti výzkumu a vývoje Akademie věd ČR.
Celý článek...
 

Úřad městské části Praha 2

Zadání:

Na podzim 2005 byla dokončena přestavba budov Úřadu městské části Praha 2 na náměstí Míru. Rekonstrukční práce probíhaly půldruhého roku. Základní vizí přestavby bylo vytvořit kultivované prostředí pro návštěvníky úřadu: soustředit všechna pracoviště do jednoho místa a vybudovat důstojný a přehledný objekt s bezbariérovým vstupem a s možnostmi využití moderních komunikačních technologií.
Celý článek...
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Zadání:

Naším úkolem bylo vybavit reprezentační prostory krajského úřadu audiovizuální technikou podle předložené projektové dokumentace. V první fázi se jednalo o datovou projekci v důležitých zasedacích místnostech: hejtmana, ředitelky krajského úřadu a rady kraje. Ve druhé fázi přišlo na řadu komplexní prezentační zařízení v sále zastupitelstva kraje a jeho předsálí.
Celý článek...
 
Strana 1 z 2