Nacházíte se: Reference > Vysoké školy

Vysoké školy

Posluchárny a seminární místnosti v novém

Vysoké školy současnosti nabízí moderní prostředí plné nejnovějších audiovizuálních technologií, které přednášejícím usnadňují práci a zároveň u studentů probouzejí zájem o výuku. Zejména v posledních 10 letech jde o velký kvalitativní skok od tabule, křídy či fixu k technice úzce spojené s výpočetní a digitální technologií. Jaké jsou tynejmodernější technologie, které se staly standardem vysokých škol?

Celý článek...
 

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze

Technologický projekt AV technologií a Prostorové akustiky byl zpracován jako součást projektu celkové rekonstrukce poslucháren B1 a B2 v objektu VŠCHT v Praze Dejvicích.

Celý článek...
 

Špičková řešení pro vědecko - výzkumnou činnost

AV MEDIA dodává a instuluje špičková řešení pro vědecko - výzkumnou činnost. Jedním z nich jsou i zařízení firmy VICON - systémy snímání a diagnostiky pohybu na optickém principu s použitím infračerveného světla.
Celý článek...
 

Multifunkční posluchárna ČVUT se špičkovou akustikou

Po rekonstrukci nabízí největší posluchárna z celého dejvického kampusu kapacitu 450 míst, moderní výukové prostředí a výborné akustické parametry. Kromě přednášek, konferencí a společenských událostí zde funguje třeba i filmový klub s parametry moderního kinosálu.

Celý článek...
 

Digitální jazyková laboratoř Robotel na Univerzitě v Olomouci

V září byla instalována jazyková laboratoř na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci sesystémem Robotel SmartClass+. Studenti tak mají možnost pracovat s multimediálními materiály, kteréposunují výuku cizích jazyků na úroveň 21. století.

Celý článek...
 

Moderní kampus Jihočeské univerzity

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity sídlí v univerzitním kampusu podél Branišovské ulice. Jedná se o nový, moderní objekt, kde má fakulta odpovídající zázemí pro výuku a vzdělávání, vybavené špičkovou technologií. Je zde celkem 12 učeben, 2 posluchárny pro 120 a 140 studentů a 3 specializované laboratoře pro Archeologický ústav. V budově získal také své historicky první vlastní sídlo Rektorát JČU. Významná je rovněž prostorová blízkost s ostatními součástmi univerzity. Lze očekávat, že nové, moderní prostory zvýší atraktivitu nabízených oborů.

Celý článek...
 

Nová budova ČVUT v Praze - Dejvicích

České vysoké učení technické otevřelo 22. února 2011 novou budovu ČVUT. Byla vystavěna během 18 měsíců na pozemku v dejvickém kampusu v návaznosti na budovy fakulty stavební, Studentského domu a Národní technické knihovny. „Pro ČVUT je největší stavební investicí za posledních 35 let, pokud jde o budovy využívané pro vědu, výzkum a pedagogické účely,“ řekl rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Podoba nové budovy vznikla v ateliéru Šrámková architekti. Architektonický návrh tohoto ateliéru vzešel ze soutěže 35 týmů a vybrala jej komise složená z významných architektů.

Nová moderní budova ČVUT
Celý článek...
 

Masarykova univerzita - Univerzitní centrum Telč

Budova bývalé jezuitské koleje, ve které má Masarykova univerzita celouniverzitní vzdělávací centrum, stojí v Telči naproti zámku na náměstí Zachariáše z Hradce. Centrum poskytuje studijní a vzdělávací příležitosti fakult Masarykovy univerzity v kraji Vysočina, nabízí studijní a vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání a reaguje na vzdělávací potřeby regionu - konají se zde semináře, konference a letní vzdělávací kurzy, ve volných termínech jsou prostory nabízeny ke komerčnímu využití.

Pohled do velké posluchárny
Celý článek...
 

Unikátní univerzitní kampus Bohunice Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita (MU) prochází obdobím dynamického rozvoje, který je provázen nezbytným budováním její infrastruktury. Nyní byla dokončena výstavba závěrečné části Univerzitního kampusu Bohunice (UKB). Zkušenosti a technologie AV MEDIA hrají v tomto jedinečném projektu českého vysokého školství nového moderního výukového a výzkumného univerzitního kampusu významnou roli. Kampus univerzita slavnostně otevřela 23. září 2010.

Celý článek...
 

Moderní vzdělávací metody na území Masarykovy univerzity

 
Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu. Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. Masarykova univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních disciplín a je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v Evropě.
Celý článek...
 
Strana 1 z 3