Nacházíte se:

Co označujeme za interaktivní výuku?

 

Myšlenky J. A. Komenského stanovily základní principy ve vzdělávání, které jsou aktuální a trvalé již po staletí. Co se však staletími mění, jsou přístupy ke vzdělávání. Tedy přístupy ke vzdělávání v 19. století se těžce uplatňovaly ve století dvacátém. Nyní se vzdělávání ocitá ve století jednadvacátém a pedagogové si začínají osvojovat přístupy k výuce, které jsou na rozdíl od 20. století daleko více koncentrovány na žáka. Požadavky na budoucí žákovy dovednosti a samotné budoucí povolání se mění. Samotný vyučovací proces na tyto změny flexibilně reaguje.

 

nadpisy_01

Pedagog připravuje aktivity podporující aktivní přístup k tématu: vyhledávání, třídění a srovnávání informací a jejich aplikaci v praktickém životě. Umění práce s textem, mapou a jinými materiály je součástí každého výukového tématu.

nadpisy_02


V centru všech aktivit výukové hodiny je žák. Učitel vede žáky k samostatnosti, aktivnímu zapojení, spolupráci, kreativitě. Učitel není jediným nositelem informací, je průvodce světem poznání.

nadpisy_03

Při plnění úkolů není žák izolovaný. Interaktivní výuka ho vede k týmové práci ve vyučování a sdílení myšlenek a názorů.

nadpisy_04

Učitel využívající moderní technologie má možnost rozdělit výukové aktivity podle potřeb a dovedností žáka. Učitel pomáhá žákům uvědomit si jejich nadání a uplatnit je v tématech, která je zajímají a kterým se v budoucnu budou věnovat.

nadpisy_05Možnosti současných technologií dávají žákům okamžitou zpětnou vazbu. Žák si chybu bezprostředně uvědomuje a má šanci kriticky svou práci zhodnotit.
 

nadpisy_06Moderní technologie pomáhají učiteli rychleji a názorněji zprostředkovat a žákovi pochopit globální souvislosti napříč vyučovanými předměty. 

nadpisy_07


Nové technologie umožňují každému z nás globální přístup k informacím a mít ucelený přehled o vybraném tématu. Učitel nečerpá pouze z učebnic. Pomáhá žákovi s tříděním získaných informací a jejich zdrojů.

nadpisy_08

Interaktivní výuka je postavená na využívání multimédií – zvuk, video, flashové animace, manipulace s objekty a další digitální nástroje. Prožitek z výuky pomáhá žákovi lépe si probírané téma zapamatovat a porozumět mu.

nadpisy_08-08


Součástí podnětného školního prostředí, ve kterém se cítí dobře žák i učitel, je celková atmosféra a vzájemná spolupráce mezi rodiči, žáky, pedagogickým sborem.

 

Dokument

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak vypadá moderní interaktivní výuka


   Zapojení žáků v hodině matematiky

                 
obrazky_01 obrazky_02 obrazky_03 obrazky_04
Digitální rýsovací nástroje.
Názornost a přesnost.
Desetiminutovky – odpovědi přes
SMART Response.
Digitální třída 1:1.
       

   Zapojení žáků v hodině jazyků

                 
obrazky_05 obrazky_06 obrazky_07 obrazky_08
Interaktivní učebnice a multimédia.
Žáci vytvářejí a prezentují vlastní materiály.
Digitální jazyková laboratoř – live verze.
Digitální jazyková laboratoř – plná verze.
       

   Zapojení žáků v hodině fyziky, chemie, přírodopisu

                 
obrazky_09 obrazky_10 obrazky_11 obrazky_12
Názorný výklad.
Laboratorní práce.
Digitální třída 1:1.
Žáci měří pomocí PASCO systému.
       

   Zapojení žáků v hodině zeměpisu, dějepisu

                 
obrazky_13 obrazky_14 obrazky_15 obrazky_16
Výklad oživený digitálními materiály.
Práce s mapou.
Příprava učitele – DUMY.
Procvičování a opakování.