Nacházíte se: Segmenty > Vysoké školy > Záznam a sdílení informací

Záznam a sdílení informací

V dnešní době již nemusí být přednáška ohraničena stěnami posluchárny. Jak zpřístupnit přednášku co nejširšímu okruhu studentů? Jak efektivně, s minimálními náklady, spolupracovat s partnerskými univerzitami v zahraničí? Jak zpřístupnit studentům běžně nedostupné prostory či procesy (např. pohled na probíhající operaci na sále, určité procesy v jaderné elektrárně aj.)? Jak zpružnit komunikaci výzkumných týmů? Moderní technologie již mají na tyto otázky odpověď – nechte se inspirovat…

  • Záznam a ukládání přednášek - streaming a přednášky on-demand
  • Živý přenos hlasu, obrazu a dat na dálku - videokonference
  • Obrazová informace na veřejných místech - distribuce a zobrazování informací z IS


Základní prvky:

  • Audiokonference
  • Videokonference
  • Streaming
  • Záznamová zařízení
  • Kampus TV (informační displeje, informační kiosky)

 

Přednáška on-line i off-line

Pro sledování přednášek on-line i off-line zase mohou sloužit systémy schopné zabezpečit přímé přenosy z přednáškových místností se současným ukládáním multimediálních souborů do archivu, to vše za využití různých zdrojů video a audio signálu.

Informace o systému MediaSite: produktový list.

Ukázka záznamu MediaSite: Desatero úspěšné prezentace.

Nabídka pronájmu řešení: pronájem MediaSite.

image001

Videokonference

Prostřednictvím videokonference lze uskutečnit přenos přednášky do dalších poslucháren v budově, v rámci univerzity či propojit se s jinou školou, vybavenou videokonferencí. Naopak umožňuje pořádat interaktivní přednášky vzdáleného experta v dané oblasti, který nemusí cestovat na velké vzdálenosti anebo podobným způsobem začlenit do výuky vstupy z výroby, operačního sálu či jinak veřejnosti nepřístupného pracoviště.

Pro sledování přednášek on-line i off-line zase slouží systémy schopné zabezpečit přímé přenosy z auly se současným ukládáním multimediálních souborů do archivu, to vše za využití různých zdrojů video a audio signálu

image002