< Zpět

Jak úspěšně přivést lidi zpět do kanceláří?

Jakub Hegar | 16. 6. 2021

Jsme uprostřed tzv. talentové revoluce: vedeme boj o lidi, kteří jsou opravdu talentovaní, angažovaní a vnitřně motivováni.

Usilujeme, abychom odlišili organizaci, přilákali, udrželi a zaujali lidi a kancelářské prostory se stávají klíčovou součástí hodnotové rovnice, kterou lidem nabízíme. 

Získat lidí zpět do kanceláří bude obzvláště důležitéAby vše zafungovalo musíme lidi především zaujmout, podpořit smysl pro společný účel a vytvořit takové pracovní podmínky, které budou lidi vyhledávat. Bohužel většina kancelářských prostor není zcela připravena na návrat lidí. Bude potřeba provést radikální změny, aby byly prostory bezpečné, správně navržené a funkční pro nové scénáře hybridní spolupráce odkudkoliv.

HYBRIDNÍ SPOLUPRÁCE ODKUDKOLIV S INOBOX 

Každý z nás si zcela jistě uvědomuje, že kanceláře musí být magnetem a společným místem fyzického, virtuálního a hybridního setkávání. Dnes musíme konkurovat i domácím kancelářím. Musíme motivovat lidi, aby překročili práh, opustili své domovy a vrátili se zpět. Jeden z generálních ředitelů prohlásil: Chcete-li lidi přivést zpět, bude nutné kancelářské prostory znovu objevit. 

Home office: ergonomie a design nábytku 

Změny, které provedete, nemusí být velké ani drahé, ale měly by zahrnovat kombinaci fyzických, digitálních a sociálních aspektů, zásad a postupů komunikace a spolupráce nejen v hybridním režimu. 

 

Jsou kanceláře bezpečné?

Mají kanceláře dostatek energie?

Mají kanceláře stimulující a inspirativní prostory?

Jsou kanceláře pohodlné?

Jsou kanceláře zaměřené na blahobyt?

Podporují kanceláře rozvoj a vedení lidí? 

Jak lze kanceláře vylepšit?

 

Jsou kanceláře bezpečné?

Je pravděpodobné, že i před pandemií covid-19 byly vaše kanceláře bezpečné a čisté, ale s novou pozorností věnovanou čistotě a přenosu choroboplodných zárodků se kanceláře poměřují se zcela novými požadavky a očekáváním. Přidejte proto potřebné bezpečnostní a inteligentní prvky, vytvořte místo (chytrou kancelář), kde se budou lidé cítit dobře, pohodlně a bezpečně.

Workspace: chytrá kancelář

Mají kanceláře dostatek energie?

Když většina lidí pracuje mimo kancelářský prostor, působí kanceláře prázdně a opuštěně. Vytvořte kanceláře přitažlivější a zajímavější. Nastavte postupy, jak přivést do kanceláří více lidí. Týmy si mohou např. zvolit dny, kdy jejich spolupráce bude nejvíce těžit z osobní přítomnosti na pracovišti.

Mají kanceláře stimulující a inspirativní prostory?

Když poskytnete lidem kancelářské prostory, které stimulují a inspirují, budou mít větší tendenci pro sociální komunitu, což přispívá k soudružnosti, angažovanosti, produktivitě a společným inovacím. 

Poskytněte lidem dostatek pracovní rozmanitosti, aby mohli vykonávat práci v místech, která jim nejlépe vyhovují. Povzbuďte lidi, aby rádi pracovali v nových kancelářských prostorech, aby měli přístup k digitálním komunikačním technologiím, aby mohli bezpečně a přirozeně hybridně spolupracovat s lidmi odkudkoliv a tvořit přirozeným způsobem nové nápady.

Příběh Livesport

Jsou kanceláře pohodlné?

Před pandemií covid-19 byly kanceláře navrženy tak, aby zdůrazňovaly individuální a soustředěnou práci. Za předpokladu, že budou lidé schopni vykonávat více individuální práce z domova nebo odkudkoliv, zaujmou kancelářské prostory novou roli, kdy je využijeme za účelem hybridní spolupráce a spolutvoření. Je zcela zásadní změnit proporce pracovního prostoru, aby měli lidé více místa, kde se mohou sociálně propojovat a vytvářet týmové interakce. V kancelářském prostoru budou převládat místa pro spolupráci a skupinové učení.

Jsou kanceláře zaměřené na blahobyt?

Blahobyt a zapojení lidí se navzájem ovlivňují. Důsledek: kanceláře, které podporují blahobyt, budou přispívat duševnímu zdraví a zapojení. Z tohoto důvodu lidé potřebují prostor, který podporuje jejich pohodu. Dostatek přirozeného světla, biofilní, přírodní a wellness prvky v místnostech budou zásadní pro udržení pozitivních emocí. 

Podporují kanceláře rozvoj a vedení lidí?


Hlavní důvody, proč se lidé chtějí vrátit do kanceláří? Potřebují získat pocit sounáležitosti, zlepšit sociální vazby a udržovat mezilidské vztahy. Je možné, že vaše kancelářské prostory tyto druhy podpory v minulosti nezdůrazňovaly. Poskytněte proto více místa, kde se lidé mohou propojovat v menších skupinách. Vytvářejte příležitostí pro lidi, aby se mohli neformálním a neplánovaným způsobem propojovat.

Lidé chtějí cítit blízkost svých lídrů, klást otázky a mít pocit, že se o ně někdo zajímá. Kancelářské prostory musí zajistit více kontaktů s vedoucími. Můžete vytvořit otevřenější a neformálnější prostory pro vedoucí, aby mohli být více s lidmi a v bezprostředním každodenním kontaktu.

Koncepční změna organizace

Jak lze kanceláře vylepšit?


Existuje celá spousta řešení pro budoucnost práce. Hledejte však taková řešení, která vám budou dávat opravdový smysl. Největší chybou je předpoklad, že to, co jste měli dříve, je i nyní dostačující. To je zcela mylné a zastaralé myšlení. Zamyslete se. Jak můžete vylepšit kancelářské prostory, aby se staly místem, kde lidé chtějí trávit svůj čas, kde jsou šťastní a naplnění a kde mohou dělat svou nejlepší práci. Registrujte se na online konferenci: Z home office zpátky do kanceláří. www.inspirovanolidmi.cz/home-office

Poskytneme vám ZDARMA záznam z akce.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz