< Zpět

Nová budova ZŠ a MŠ Zličín – technologie, design, výuka

Jakub Hegar | 21. 3. 2022

Nový školní interiér plný nejmodernějších technologií s velkým důrazem na odborné učebny a multifunkční výuku. Nahlédněte do několika z nich a načerpejte inspiraci pro vaši školu.

28. srpna 2020 byla slavnostně otevřena nová budova základní školy na Zličíně. Škola v současné době pojme pět set čtyřicet žáků od prvních do devátých tříd a disponuje moderním vybavením. Ve škole se nachází celkem 18 tříd prvního a druhého stupně včetně stravování, družiny a sportovního zázemí. Objekt má i veškeré technické vybavení. Kromě jiného je zde řada speciálních učeben jako hudební, výtvarná, počítačová, jazyková nebo fyzikální.

Mgr. Vladimíra Šimáčková
Ředitelka ZŠ a MŠ Zličín

“Vždycky jsem byla přesvědčená, že nejen lidé, ale i estetická úroveň školy hraje velkou úlohu při vzdělávání. Chtěla jsem, aby se zde cítili dobře nejen žáci, ale i pedagogové a další zaměst-nanci školy. Také jsem si říkala, že budujeme prostředí ne pro dalších 10 let, ale třeba i 50 nebo déle.

Inspiraci k zařízení a vybavení budovy jsem hledala na školách u nás i v zahraničí, například uspořádání počítačové učebny se mi jevilo nejefektivnější v Londýně, pracovní stoly výtvarné učebny žáků mě nejvíce oslovily ve Švédsku.


Samotná stavba čtyřpatrové budovy trvala téměř rok a půl. Teď, když je hotovo, mohu říci, že některé realizace vypadají ve skutečnosti ještě lépe, než jsem si představovala. Prodloužené učebny prvních ročníků mají originální žákovské lavice, které se dají uspořádat do různých tvarů podle potřeb pedagoga. Za „Top“ učebny považuji jazykovou laboratoř, dílnu s robotikou, přírodovědnou a výtvarnou učebnu.“

JAZYKOVÁ LABORATOŘ

podporující různé výukové metody.
Pracovní místa pro 4 žáky umožňují práci ve skupinkách. Učitel na dálku ovládá pracovní stanice na elektrických výsuvech. Žáci využívají Robotel SmartClass pro výuku cizích jazyků a pomocí 'sluchátek s mikrofonem mezi sebou komunikují. Laboratoř tak výrazně podporuje komunikační dovednosti v cizím jazyce.

POČÍTAČOVÁ UČEBNA

Vzdušná, univerzální a flexibilní
Učebnu je vybavená pohodlnými ergonomickými pracovišti s výškově nastavitelnými stoly a židlemi. Na stolech jsou monitory a klávesnice. A to je vše? Kde jsou počítače? Počítače All-In-One jsou součástí monitoru, proto je učebna zdánlivě bez počítačů. K čistotě interiéru přispívá skryté vedení kabeláže a k maximální efektivitě výuky také interaktivní tabule.

V UČEBNĚ ROBOTIKY A POLYTECHNIKY 

děti rozvíjí svou tvořivost a logické myšlení
Během výuky STEM mají žáci k dispozici počítač a robotickou stavebnici VEX, díky které si sestaví vlastního robota. Sami si ho naprogramují a následně ovládají pomocí dálkového ovládání. K tomu mají k dispozici herní pole na nízkých skříňkách. Na něm kromě úloh a projektů v rámci běžné výuky mohou trénovat na soutěž VEX Challenge. Nechybí ani další moderní obor – 3D/VR. Své místo zde mají i brýle ClassVR, vzdělávací systém navržený speciálně pro školní výuku, který využívá jak virtuální, tak rozšířenou realitu. Učebna robotiky je pak vybavená dílenskými stoly, které jsou vhodné jak pro samostatnou práci, tak pro práci ve skupinkách, a nezbytným vybavením pro „tradiční dílny“.

KMENOVÁ UČEBNA

pokaždé jinak
Lavice pro jednoho žáka mají zaoblený asymetrický tvar, dají se snadno přemisťovat a sestavovat do různých kompozic. Učitel si tak třídu přizpůsobí potřebám konkrétní výuky. Část učebny tvoří herní kout s mobilními knihovnami a sedacími polštářky. Samozřejmě SMART interaktivní tabule jsou již standardem vybavení.

Výuka VÝTVARNÉ VÝCHOVY vyžaduje pohodlí a odolné materiály

Kreativita a inspirace jdou ruku v ruce s individualitou. Někomu se maluje lépe ve stoje, někomu v sedě… Proto jsme učebnu výtvarné výchovy zařídili zvýšenými stoly s barovými židličkami. Kompaktní desky na stolech se snadno udržují a snesou vysokou zátěž.

Pro výuku učitel používá vizualizér, který snímá plochu demonstračního stolu a obraz přenáší na interaktivní tabuli. Klasické techniky propojují s digitálními, nechybí ani sady SAM labs. SAM Labs jsou sady bloků pro výuku STEAM, které se zaměřují právě na A – tedy ART. Jednotlivé bloky (motory, senzory, aktory) doplňují libovolný objekt. Ať už je to autíčko z papíru, domek nebo model závor. Bloky jsou připojeny bezdrátové k počítači s řídící aplikací SAM Space (propojování bloků virtuálními drátky) nebo SAM Blockly. 

Víc než jen KNIHOVNA…

Vzdušný a otevřený prostor knihovny doslova vybízí k četbě a studiu. Chci si přečíst knihu? Stačí si ji vybrat z regálu nebo mobilní skříňky (tzv. book tower) a pohodlně se usadit na měkký sedací polštář. Pro studijní účely jsme do prostoru knihovny umístili mobilní lavice v různých oblých tvarech. Dají se sestavit do kruhu, vlny nebo jiného tvaru vhodného pro výuku malých skupin žáků. I zde najdeme interaktivní tabuli, která je využívána k prezentacím, např. pro rodiče či při různých akcích školy, ale především zde pravidelně probíhá výuka dětí s OMJ.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz