83

EY (dříve ERNST & YOUNG)

Projekt AV techniky firemních prostorů byl zpracován v souvislosti se stěhováním společnosti do nového administrativního komplexu. V rámci firemního konceptu Workplace of the Future je zde řešeno audiovizuální vybavení malých a velkých zasedacích místností, videokonferenčních místností a variabilních projektových místností, určených pro týmovou i samostatnou práci. Součástí dispozice jsou rovněž relaxační zóny a Internet Café, osazené zobrazovacími panely systému Info TV.

Více informací


sokolovna

Velké Pavlovice – Rekonstrukce sokolovny na multifunkční sál

Projekt audiovizuální techniky a scénického osvětlení byl zpracován v rámci projektu stavební rekonstrukce objektu sokolovny, po jejíž kompletní realizaci bude prostor hlavního sálu šíří programové náplně povýšen na multifunkční společenský prostor, využitelný pro malé koncerty, divadlo, taneční, přednášky a rozmanité aktivity společenského života. Technologický projekt multimediálních technologií se dotýká vlastního prostoru sálu, jeviště i galerie.

V sále bude instalována elektrická zadně projekční plocha s projektorem kotveným na zadní stěnu jeviště. Ozvučení je navrženo pomocí 2 sestav pasivních Line-array reproduktorů a 4 subwooferů, společně umístěných na bočním portálu. Návrh světelného parku z LED reflektorů předpokládá osazení na nosných konzolách pod stropem sálu, na čele ochozu a v prostoru jeviště.

Ovládání zvuku a světel je navrženo pomocí mixážních pultů v režijní kabině, propojených s jevištěm kabelovou trasou. Jednodušší provozní scénáře bude možno odbavit uživatelsky bez přítomnosti technika řídicím systémem s dotykovým panelem.
275_DPI_150414_3b_1pp

Pobočka městské knihovny v Praze a kulturní centrum městské části Praha 3

Projekt AV techniky byl zpracován jako součást projektu stavební rekonstrukce objektu v Praze 3 Žižkově.

Do střední části centra architekt situoval prostor Klubu se stupni pro sezení návštěvníků. Sem je navržena hlavní projekce doplněná ozvučením a plochými displeji s DVB-T tunery pro nezávislé sledování TV programů. Pro přilehlý prostor Sálu, sloužícího pro prezentační, kulturní, výstavní a spolkové aktivity je navržena projekce s laser - LED projektorem s dlouhou životností světelného zdroje pro snížení provozních nákladů. Sál je zónově ozvučen a umožňuje prostorové a signálové propojení s navazující Klubovnou.


Hala-K-Vary

Hala pro míčové sporty Karlovy Vary – Ozvučení

Projekt programového ozvučení haly řeší pokrytí hrací plochy a tribun užitečným elektroakustickým signálem pro účely komentování zápasů a slavnostního vyhlašování výsledků. Systém byl navržen s ohledem na dosažení požadované srozumitelnosti řečového signálu. Výkonově je dimenzován i pro bezproblémový přenos hudebních znělek a zvukového doprovodu slavnostních akcí.

Reproduktorové soustavy budou zavěšeny na čtyřech závěsech s důrazem na rovnoměrné pokrytí poslechové plochy tribun i hrací plochy.  Hlavní ovládací pult systému je navržen do prostoru Velína s možností připojení podružného ovládacího pultu, zdroje signálu a mikrofonu na stole rozhodčích blízko hrací plochy. Navržený zvukový systém zajisté bezproblémové odbavení komentářů i dalších aktivit souvisejících s průběhem sportovních zápasů.


JCU_f

Jihočeská univerzita České Budějovice - Zemědělská fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod

Projekt a následná realizace výukových prostorů ZF a FROV v přístavbě Jihočeské univerzity jsou datovány do rozpětí let 2011 – 2014. Předmětem AV projektu byl komplex poslucháren, učeben, laboratoří, seminárních místností a zasedací místnosti. Řešené prostory jsou vybaveny projekcemi, ozvučením, interaktivními dotykovými prezentačními panely, a řídicími systémy. Za zmínku určitě stojí i návrh nábytkových sestav kateder, do kterých je prezentační technika integrována.

Realizovaný celek tak dává záruku moderně koncipované výuky.          

Vlastivědné muzeum Olomouc

Projekt Vlastivědného muzea v Olomouci je postaven na základě pečlivě zpracovaného scénáře společnosti M PLUS. To znamená, že se nejedná o pasivní vitrínovou expozici, ale o dvě patra zážitků pro dospělé i děti. Dominantou expozice historie je virtuální postava písaře vytvořená jako iluze prostřednictvím zobrazení obrazu plazmového zobrazovače lomem přes speciální fólii. Jeskyni v části geologie zase oživují plameny promítané soustavou projektorů. Děti nadchne interaktivní rybník, ve kterém si mohou ulovit virtuální rybu.

Více informací


          

Africké muzeum Holice

Cílem projektu bylo navrhnout moderní interaktivní expozici, ve které audiovizuální technologie umocňují africký příběh Dr. Emila Holuba. V řešení jsme v souladu s architektonickým záměrem použili projekci na vodní mlhu, interaktivní podlahu, která reaguje na pohyb návštěvníků, speciální směrové efektové ozvučení a další audiovizuální prvky které dodávají živou atmosféru domorodé vesnici i dalším částem expozice.

Více informací


Hotel Gomel - Clarion Congress Hotel České Budějovice

Hotel spadá do sítě kongresových hotelů společnosti CPI. Srdcem kongresového centra jsou dva sály, přičemž Velký sál disponuje velkou mírou variability danou požadavkem investora na nezávislý provoz každé z jeho čtyř částí oddělených mobilními příčkami. Návrh AV prezentačních technologií byl proveden s maximálním důrazem na zajištění optimálních pozorovacích podmínek ve všech sekcích, přičemž faktorem, který nejvíce ovlivňoval řešení byla stavební dispozicí limitovaná výška sálu. Projekt je charakteristický použitím signálové distribuce pomocí UTP kabeláže s přípravou pro rentalové akce. Nadstavbový řídicí systém umožňuje i méně technicky zdatnému uživateli bezproblémové ovládání projekční techniky, světel, žaluzií a zónového ozvučení konfigurovatelného podle aktuální půdorysné dispozice.


Hotel Lev Lovosice 

Koncept konferenčního centra hotelu je charakteristický variabilitou konferenčního sálu, dělitelného na dvě samostatné části s vlastní zobrazovací technikou a nezávislým zónovým ozvučením.

Více informacíPřírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

První fáze projektu se datuje do roku 2006, kdy vznikl prvotní záměr. O dva roky později, v roce 2008 byla provedena aktualizace projektu pro provedení stavby spočívající v aktualizaci audiovizuálních technologií a návazné infrastruktury. Před vlastní realizací v roce 2011 byla provedena revize projektu reagující na požadavky uživatele, spočívající v zapojení interaktivních prvků do výuky. Došlo k nahrazení jednoduchých projekcí interaktivními tabulemi, které studenti znají již ze základních a středních škol. Nová budova teď nabízí studentům zázemí pro výuku biologie, sociální geografie, fyzické geografie, geoekologie a také nové centrum pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí.Masarykova univerzita –Univerzitní centrum Telč 

Projekt univerzitního centra v Telči vychází z moderního vysokoškolského konceptu, který je charakterizován velkou mírou interaktivity, uživatelského komfortu a sdílení dat. Výuka v navržených učebnách probíhá s podporou velkoplošných datových projekcí a interaktivních prezentačních panelů s možností prezentace přednášek včetně zapisování poznámek, zvýrazňování textu, uložení a následného sdílení. Obě řešené posluchárny jsou vybaveny dvěma nezávislými projekčními plochami a videokonferenční jednotkou, která je snadno propojitelná s dalšími pracovišti Masarykovy univerzity i vnějším akademickým světem.

Více informací


Rodinný dům Rudná

Rezidenční projekt charakterizovaný velkým záběrem řešených technologií pro velmi náročného uživatele požadujícího maximální  komfort  všech členů domácnosti. Základem celého konceptu je navržený systém inteligentní silnoproudé instalace INELS domu a zahrady s nadstavbou řídicího systému, komunikujícího prostřednictvím interaktivních dotykových panelů a zároveň umožňující vzdálené ovládání mobilními zařízeními. Kromě projektu vlastního AV systému byl v rámci slaboproudých technologií navržen zabezpečovací systém chránící dům proti vloupání, havárii vody, plynu a požáru, kamerový systém se záznamem a vyhledáváním, rozvod televize a rozhlasu, počítačová síť a domácí telefon.

Více informací


Rekonverze plynojemu v dolní oblasti Vítkovic na multifunkční aulu

Tento projekt je zajímavý z pohledu přeměny vysloužilého objektu bývalého plynojemu na víceúčelový kulturní objekt, jehož dominantou je velký sál pro 1500 návštěvníků. Výzvou pro projektanty AV technologií byl atypický tvar kruhové výseče sálu a investorův požadavek maximální flexibility prostoru, která alternuje od přednáškového sálu, přes divadelní prostor až po koncertní sál. Projektanti AV Media v rámci tohoto celku řešili systém velkoplošného zobrazení, sestávajícího ze dvou zpětných projekcí na osmimetrová plátna a tří pomocných čtyřmetrových náhledových pláten. Charakteristické je zde použití projektorů s velkým světelným výkonem.


Kino Jas Tanvald – studie rekonstrukce na D-Cinema

Cílem řešení bylo specifikovat podmínky rekonstrukce klasického filmového kina na digitální kino ve standardu DCI. V rámci studie jsme provedli analýzu stávajícího stavu a formulovali nároky, které bude potřeba splnit pro přechod na D-Cinema. Zpracovali jsme grafický rozbor projekční geometrie pro stanovení nejlepší varianty rekonstrukce a cenový rozbor řešení, který dal investorovi konkrétní představu o potřebné výši investičních nákladů rekonstrukce projekčních technologií.

Více informací


P1000063

Česká společnost CAD/CAM stomatologie – Školicí centrum Jindřichův Hradec

Projekt školicího centra v Jindřichově Hradci je typickým příkladem použití digitální signálové distribuce. Systém je založen na maticových přepínačích umožňující libovolný zdroj obrazového signálu v ordinacích a ve školicí místnosti zobrazit na dvou velkoplošných zobrazovačích školicí místnosti. Veškerá distribuce signálů včetně zdrojů a koncových prvků je realizována digitálním signálem DVI případně HDMI. Toto řešení bylo zvoleno vzhledem k potřebě názorně ukázat účastníkům školení detaily skenů ústní dutiny, získaných ze skenerů připojených prostřednictvím přípojných míst. Školitel ovládá techniku prostřednictvím interaktivního dotykového panelu a má zajištěnu hlasovou komunikaci mezi školicí místností a ordinacemi. Tento projekt je příkladem profesionálně zvládnutého komerčního prezentačního prostoru.


reference

Moravské kovárny a.s. Jihlava

Vstupní hala (showroom) administrativní budovy Moravských kováren je příkladem moderní firmy otevřené zákazníkovi. V hale Vás uvítají tři informační displeje s přehrávači, napojené na systém pro zobrazení a správu multimediálního obsahu. Další informace o společnosti a jejích produktech můžete získat prostřednictvím interaktivního dotykového panelu umístěného v místnosti pro hosty. Celá hala včetně ochozů a kanceláře ředitele je pokryta několika sekcemi ambientního ozvučení.Jednací místnost v zázemí je dělitelná na tři části, z nichž dvě jsou vybaveny moderními prezentačními interaktivními zobrazovacími jednotkami – interaktivní tabulí a interaktivním displejem, na kterých mohou současně dva uživatelé psát a manipulovat se zobrazeným obsahem.Ovládání rozdělených prostorů je řešeno bezdrátově prostřednictvím IPadů se software pro správu řídicího systému.

Celý koncept je realizován na základě realizačního projektu AV technologií.


DSC02359

Zetor Brno

Projektované audiovizuální systémy v prostorách brněnského Zetoru jsou instalovány jednak v sekci pro návštěvníky v přízemí a v 1.NP a dále v prezentačních a zasedacích místnostech v zázemí. Představení traktorů v showroomu v přízemí podporují dvě projekce interaktivně ovládané prostřednictvím atypicky navržených dotykových stolů. Prezentační projekce spolu s ozvučením je instalována rovněž ve veřejné části 1. NP. Obě navzájem propojitelné místnosti školicího servisního střediska jsou ozvučeny a pokryty datovými projekcemi s možností připojení interních zdrojů signálu prostřednictvím přípojných míst. Prezentace v zasedacích místnostech v obou patrech je realizována pomocí plochých zobrazovačů s přípojnými místy v podlahových krabicích.


IMG_3366

Vysoká škola chemicko - technologická  v Praze Rekonstrukce dvou velkých poslucháren budovy B

Technologický projekt AV technologií a Prostorové akustiky byl zpracován jako součást projektu celkové rekonstrukce poslucháren B1 a B2 v objektu VŠCHT v Praze Dejvicích.Na základě tohoto projektu byla následně provedena i instalace audiovizuálních technologií obou velkých poslucháren.Obě posluchárny jsou v souladu s trendem moderní vysokoškolské výuky vybaveny jednou centrální a dvěma bočními projekcemi s projektory instalovanými na zadní stěně. Toto uspořádání umožňuje kromě zobrazení vlastní prezentace i přenos obrazu z náhledových kamer, nebo odbavení obrazu protistrany v případě videokonferenčního přenosu. Celý audiovizuální řetězec je integrován pod řídicím systémem, umožňujícím jeho intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového panelu.  Ten je spolu s interaktivním dotykovým panelem pro odbavení prezentací, vizualizérem a technologickým rackem součástí multifunkční katedry.  Zbývající komponenty ovládající nastavení zvuku,  obrazu z kamer a digitální distribuci signálu jsou instalovány ve společném režijním zázemí obou poslucháren.


P1010687

Multifunkční kulturní sál Lipník nad Bečvou


Kulturní sál v Lipníku nad Bečvou vznikl rekonstrukcí sálu bývalého kina, jehož elevace byla vybourána a promítací kabina přebudována na režii. Je určen pro malé koncerty, divadla, taneční, a přednášky. V rámci projektu audiovizuálního vybavení sálu byl navržen projekční systém s projektorem umístěným v režii a elektroakustické ozvučení pro ozvučení řečí a hudebním signálem. Součástí projektované výbavy je rovněž technologická rampa se scénickými svítidly řízenými z osvětlovacího pultu v režii. V prostoru pódia je instalován přípojný bod pro připojení prezentační techniky, mikrofonů a linek do režie. Celý audiovizuální systém sálu je ovládán centrálně řídicím systémem s dotykovým panelem v režii. AV technikou jsou dále vybaveny prostory baru, předsálí se šatnou a šatna herců.


_DSC3948

Informační centrum Kvilda

Projekt informačního centra na šumavské Kvildě byl zpracován jako podklad pro následnou rekonstrukci stávající letité expozice. Projekt je charakteristický návrhem velké míry interaktivních prvků, jako je dotykový stůl s interaktivní mapou Šumavy, videomapping mraveniště, interaktivní vzdělávací databáze ovládaná pomocí dotykových obrazovek,  interaktivní hra „Dřevorubec“, interaktivní lupa s posuvným dotykovým monitorem a další.  Součástí projektu jsou rovněž efektové projekce, které oživují statické obrazy siluetami zvířat. V prvním patře informačního centra je navrženo a realizováno 3D kino prezentující film natočený pomocí speciální  stereoskopické technologie a vrtulníku.  Projekt expozice uzavírá prostor badatelny – knihovny, vybavené připojením k internetu a databázovým systémem.

Více informací