< Back

Propojte školní výuku s návštěvou muzejní expozice

Libuse Pitelkova | 18. 3. 2020

Víte, jak probíhá výuka na dnešních školách? Zkuste nadchnout žáky pro návštěvu vašeho muzea již ve školních lavicích...

Jak zaujmout a nadchnout dnešní mladou generaci pro návštěvu vaší muzejní expozice? Představte jim  příběh prostřednictvím školní výuky. Víte, jak vypadá výuka na dnešních školách? Připravili jsme pro vás ukázku, jak jsou zvyklé pracovat dnešní děti. Pokud se ptáte, proč vám to ukazujeme? Odpověď je jednoduchá. Stejně, jako se postupně mění muzejní expozice, změnila se i výuka na školách. Moderní technologie se stále častěji stávají součástí běžného života nejen dospělých, ale hlavně dětí. 

Jak tedy přenést příběh vaší muzejní expozice do školních lavic? 

Ve spolupráci s našimi lektory, pedagogy základních a středních škol, zpracujeme DUMy (digitální učební materiály), se kterými učitelé a žáci pracují ve vyučovacích hodinách. Tyto DUMy jsou zpracovány tak, aby odpovídaly osnovám pro žáky základních a středích škol a zároveň obsahově navazovaly na téma expozice. 

Digitální učební materiály pro expozici Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Materiál byl vytvořen ve dvou verzích podle stupně obtížnosti v souladu s učební osnovou pro žáky středních škol a 2. stupně základních škol či víceletých gymnázií. Tento interaktivní materiál je vhodné využít před/po návštěvě Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. K interaktivním materiálům vznikla i metodika a navazující pracovní listy, které žáci obdrží při návštěvě expozice. 

Zpracované interaktivní materiály motivují k návštěvě interaktivní expozice Zločin a trest, která připomíná události 2. světové války. Expozice ukazuje, že i nelehké téma, které přineslo mnoho obětí, lze zpracovat poutavým a pro návštěvníka zajímavým způsoběm. Žáci si tak mohou  interaktivní formou prohloubit své znalosti z dějin období druhé světové války a nebo naopak zopakovat klíčové momenty, o kterých se učí v hodinách dějepisu. Více o expozici v Panenských Břežanech zde.

Interaktivní výukové materiály jsou ke stažení na www.veskole.cz

Interaktivní materiál pro ZŠ

Interaktivní materiál pro SŠ

You need advice?
Subscribe news Contact us

Contact praha@avmedia.cz