< Back

Finále robotické soutěže VEX IQ Challenge završilo školní rok

Karolina Napravilova | 27. 6. 2018

Finále robotické soutěže VEX IQ Challenge završilo školní rok

Závěr školního roku patřil celorepublikovému finále robotické soutěže VEX IQ Challenge.

V úterý 26. 8. 2018 se v areálu PVA v pražských Letňanech utkalo 30 týmů ZŠ i SŠ v prvním českém ročníku této mezinárodně zavedené soutěže. Vítězem v kategorii mladších žáků se stal tým ze ZŠ Grünwaldova, České Budějovice, v nejsilnější kategorii starších žáků zvítězily hned dva týmy, a to ZŠ Nerudova, České Budějovice a ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice a juniorům kralovali studenti ze SSŠMEP, s.r.o., Most. Soutěž organizuje společnost AV MEDIA a partnery jsou firmy ABB, Stäubli a Schunk, záštitu převzali náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Mgr. Petr Tulpa, Svaz průmyslu a dopravy ČR a DigiKoalice.

Pro většinu dětí i učitelů byl tento školní rok prvním setkáním s robotikou, o to větší úspěch se jedná. Díky podpoře z EU projektů si totiž školy mohly zřídit tzv. Kluby zábavné logiky a deskových her. V jejich rámci najde uplatnění právě algoritmizace a robotika. Školy rovněž reagují na velký zájem dětí a poptávku rodičů po kroužcích podporující technické a informatické dovednosti. Výuka s roboty pomáhá žákům rozvíjet jak kompetence digitální, tak další klíčové kompetence: logiku, kreativitu, kritické myšlení, komunikaci a kooperaci. Tedy kompetence, které jsou a budou budoucími zaměstnavateli žáků velmi žádané.

Soutěž probíhající ve školním roce 2017/2018 měla podtitul Ringmaster - úkolem týmů bylo navrhnout, postavit a naprogramovat robota ze stavebnice VEX IQ Super Kit tak, aby sbíral, přesouval a umisťoval prstence do různých cílových prostorů hracího pole. Soutěž je rozdělena do dvou částí: Skupinová výzva pro dva týmy, tj. dva roboty, kdy spolu musí spolupracovat a získat společně co nejvíce bodů. Výzva dovedností robota je určena pro jeden tým, který v prvním kole robota ovládá manuálně pomocí dálkového ovladače, ale ve druhém kole musí předvést také autonomně naprogramovaného robota.

Výsledky VEX IQ Challenge 2018

You need advice?
Subscribe news Contact us

Contact praha@avmedia.cz